VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2011 (11.1.2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 7.12.2011 valtion vuoden 2011 yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille. Tätä uutista paljon laajemmin samaa asiaa selostettiin vuosi sitten.

Määräraha edelleen 200.000 euroa

Jaettava määräraha on pysynyt 200.000 eurona vuodesta 2008 lähtien, jolloin yleisavustusten jakaminen alkoi. Avustukset jaettiin väestötietojärjestelmässä 10.1.2011 olevien yhdyskuntien jäsenyystietojen mukaisesti.

Avustusta sai 18 yhdyskuntaa

Vuonna 2008 avustusta sai 19 yhdyskuntaa, vuonna 2009 20 yhdyskuntaa ja vuonna 2010 29 yhdyskuntaa, mutta vuonna 2011 vain 18 yhdyskuntaa. Näistä kristillisiä yhdyskuntia oli 12, islamilaisia 4, juutalaisia 1 ja buddhalaisia samoin 1. Kristillisistä yhdyskunnista ortodoksisia oli 1 ja katolisia 1.

Kaksi hakemusta hylättiin perustein, etteivät hakijat olleet uskonnollisia yhdyskuntia vaan yhdistyksiä.

Kristityille 92,4 prosenttia avustuksista

Koko määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 184.766 euroa (92,4 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 10.022 euroa (5,0 prosenttia), juutalaisille yhdyskunnille 5.009 euroa (2,5 prosenttia) ja buddhalaisille yhdyskunnille 203 euroa (0,1 prosenttia).

Avustuksen määrä oli ministeriön mukaan n. 4,62 euroa/jäsen. Kun alla olevasta taulukosta lasketaan yhteen avustusta saaneiden yhdyskuntien jäsenmäärät, summa on 43 322 ja 200 000:43 322 = 4,617.

Avustusta saamattomat yhdyskunnat

Seuraavat yhdyskunnat (11) eivät nyt saaneet avustusta (suluissa avustus v. 2010): Helsinki Islam Keskus (7.739 euroa), Suomen Islamilainen Yhdyskunta (4.577 euroa), Finlands svenska baptistsamfund (3.795 euroa), Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit (2.194 euroa), Ortodoksinen Pokrovan seurakunta (1.522 euroa), Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (1.467 euroa), Missionskyrkan i Finland (909 euroa), Nokia Missio Church (862 euroa), Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (731 euroa), Soka Gakkai International Suomi (173 euroa) ja Church of Pentecost International (106) euroa.

Helsinki Islam Keskus kertoo, että avustushakemuksen teko yksinkertaisesti unohtui.

Valtion yleisavustukset toimintaan rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 2011
Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2010 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 249 65 374
32,69
2. Katolinen kirkko Suomessa 10 640 48 576
24,29
3. Suomen Helluntaikirkko 6 104
27 937
13,97
4. Suomen Adventtikirkko 3 648 16 780
8,39
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 2 018
9 228
4,61
6. Helsinki Islam Keskus 2 002
0 0,00
7. Suomen Baptistikirkko 1 475 6 781 3,39
8. Helsingin juutalainen seurakunta 1 092 5 009
2,50
9. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 277 0 0,00
10. Finlands svenska baptistsamfund 881 0 0,00
11. Tampereen Islamin yhdyskunta 873 4 030
2,02
12. Suomen Metodistikirkko 715 3 314 1,66
13. Finlands svenska metodistkyrka 586 2 714 1,38
14.Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 589 0 0,00
15. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 241 2 539 1,27
16. Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto 507 2 345 0,17
17. Helsingin Islam Seurakunta 435 1 980 0,99
18. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 358 0 0,00
19. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 438 0 0,00
20. Turun Islamilainen Yhdyskunta 326 1 473 0,74
21. Suomen Kristiyhteisö 275 1 274 0,64
22. Missionskyrkan i Finland 236 0 0,00
23. Nokia Missio Church 298 0 0,00
24. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 327 0 0,00
25. Vörå Frikyrkoförsamling 63 300 0,15
26. Danakosha Finland 44 203 0,10
27. Soka Gakkai International Suomi 48 0 0,00
28. Linkkiseurakunta 31 143 0,07
29. The Church of Pentecost International 26 0 0,00
Yhteensä 49 802
200 000
Huomautus 1: Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä (3 648) on Adventtikirkon suomalaisen piirikunnan (3 501 jäsentä) ja Finlands Svenska Adventkyrka -yhdyskunnan (147 jäsentä) jäsenmäärien summa.

Taulukon pohja on vuodelta 2010. Siihen jätettiin nekin yhdyskunnat (11), jotka v. 2011 eivät saaneet avustusta. Lukija voi vertailla niiden jäsenmääriä 31.12.2010 aiemmissa kirjoituksissa kerrottuihin, vanhempiin jäsenmääriin.

Vertailua

Valtionavustus vuonna 2011 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 449 jäsentä 31.12.2010; Tilastokeskus) oli 2.153.000 euroa eli 36,84 euroa/jäsen.

Vapaa-ajattelijain liitto ry sai liittomaksuja v. 2010 yhteensä 1983 jäseneltä. Valtion yleisavustus oli 25.000 euroa eli 12,61 euroa per maksava jäsen.

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?