VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RIKKOI SIDOTTUA RAHASTOA KOSKEVIA TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSIÄ (2.5.2006)

Päivitetty uutista 21.11.2006 (päivitys lopussa)

Tällä sivustolla julkaistiin aiemmin 8.10.2005 päivätty uutinen siitä, että Vapaa-ajattelijain liitto ry alensi liittohallituksen 27.8.2005 tekemällä päätöksellä sidotun Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston rahastointiastetta liiton talousvaikeuksien takia. Päätös tehtiin vastoin testamentin tekijäin antamia määräyksiä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään toista liiton sidottua rahastoa, Fanny ja Frans Lampisen rahastoa. Lampiset olivat tamperelaisia vapaa-ajattelijoita, joilta liitto peri 18.8.1971 päivätyn testamentin nojalla sievoisen omaisuuden. Saadusta varallisuudesta muodostettiin vuonna 1993 Fanny ja Frans Lampisen nimikkorahasto. Sen arvo perustettaessa oli 260.613,18 markkaa (43.831,99 euroa). Rahaston varallisuuteen kuului tällöin myös asunto-osake Tampereella, Kissanmaan kaupunginosassa, osoitteessa Sudenkatu 3 B 8. Asunto oli 50 neliömetrin suuruinen kaksio ja sen tasearvo oli 200.000 markkaa.

Testamenttimääräyksen mukaisesti testamentin pääoman tuotosta piti vuosittain puolet käyttää rahaston pääoman lisäämiseen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Tämän jälkeen pääoman lisäyssuhdetta voitiin joko lisätä tai vähentää kuitenkin s.e. ensimmäisen kymmenen vuoden aikana karttunut pääoma ei myöhemminkään vähene. Tälle pääoman lisäyssuhteen muuttamiselle oli saatava Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n hallituksen hyväksyntä.

Pääoman tuoton toinen puolikas tuli käyttää kahteen tarkoitukseen yhtä suurin osuuksin, siis 1/4 kumpaankin koko pääoman tuotosta: (1) "vapaa-ajatuksellisen kirjallisuuden kustantamiseen" ja (2) "muuhun valistustoimintaan, ensisijaisesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiskuluihin ja uusien liiton osastojen perustamistilaisuuksien järjestämiskuluihin".

Tämän kirjoittaja toimi tuohon aikaan liiton toimiston- ja taloudenhoitajana. Rahasto syntyi jossakin vaiheessa vuotta 1993, mutta jostakin syystä rahastoa ei kasvatettu 1993 eikä myöskään vuonna 1994. Ensimmäinen rahaston kasvatusvuosi oli 1995. Silloin rahastoa kasvatettiin 9.386,82 markalla (1.578,75 euroa; 3,60 prosenttia). Vuonna 1996 rahastoon lisättiin 7.621,20 markkaa (1.281,79 euroa; 2,82 prosenttia), vuonna 1997 8.291,21 markkaa (1.394,48 euroa; 2,99 prosenttia) ja vuonna 1998 9.291,12 markkaa (1.562,65 euroa; 3,25 prosenttia). 4.5.1999 hyvin huonokuntoinen Sudenkadun kaksio myytiin 254.000 markan kauppahinnasta. Luovutusvoittoa saatiin 54.000,00 markkaa (9.082,15 euroa). Tämä louvutusvoitto lisättiin rahastoon. Sen lisäksi rahastoa kasvatettiin 13.887,08 markkaa (2.335,64 euroa; 4,70 prosenttia). Vuosina 1995-1999 rahaston vuosituotto siis vaihteli välillä 5,65-9,40 prosenttia ja puolet tästä siirrettiin rahastoon. Vapautuneet varat sijoitettiin pääkaupunkiseudulle asunto-osakkeisiin ja vuosituotto kohosi noin yhdeksään prosenttiin. Vuodesta 2000 alkaen rahastoa kasvatettiin vuosittain 4,50 prosentilla vuoteen 2002 asti, jolloin tämän kirjoittaja viimeksi laati liiton tilinpäätöksen. Vuoden 2002 lopussa rahasto saavutti korkeimman tähänastisen arvonsa, 69.688,11 euroa.

Testamenttimääräyksen mukaan rahastoa olisi siis pitänyt kasvattaa vuosina 1993-2002 tai ainakin vuosina 1994-2003. Kun kasvatusaika alkoi vasta vuonna 1995, rahastoa olisi tullut kasvattaa vielä vuonna 2004. Kuitenkin rahaston kasvattaminen lakkasi heti, kun Paula Vasamasta tuli 23.11.2003 seuraajani liiton toimiston- ja taloudenhoitajana. Vuoden 2003 tilinpäätöksessä rahasto jopa pieneni 112,75 eurolla ja sen arvo 31.12.2003 oli 69.575,35 euroa. Sen jälkeen rahaston arvo säilyi muuttumattomana vuoden 2004 tilinpäätöksessä ja myös hallituksen vuoden 2005 tilinpäätösesityksessä, jota liittovaltuusto ei kokouksessaan 22.4.2006 kuitenkaan vahvistanut. Liitto siis lopetti rahaston kasvattamisen vastoin testamenttimääräystä kaksi vuotta liian aikaisin.

Entä rahaston tuoton käyttö vuosina 2003-2005? Rahasto ei muutu kokonaan vapaaksi rahastoksi, vaikka rahaston pääoman kasvattaminen lopetettaisiin kokonaankin. Rahaston tuoton käyttöä rajoittavat pysyvästi testamentin tekijäin antamat määräykset. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä ja hallituksen vuoden 2005 tilinpäätösesityksessä ei ole tehty siirtoja tähän rahastoon eikä rahastosta ole tehty purkuja. Näin ollen hallitus on käyttänyt rahaston pääoman tuoton yleisesti liiton menoihin. Hallitus on alkanut kohdella koko rahastoa ikään kuin se olisi vapaa rahasto. Tämäkin on testamenttimääräysten vastaista toimintaa. Liiton tilinpäätökset osoittavat, että hallitus on käyttänyt Lampisten rahaston tuottoja väärin.

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1.1.1988-23.11.2003

Vuoden 2005 tilinpäätöksen liitetiedoista käy ilmi, että rahastoon siirrettiin 1.331,54 euroa. Vastaavasti rahastosta purettiin eroakirkosta.fi-sivuston postikulujen korvaamiseksi samansuuruinen summa, joten rahaston arvo ei muuttunut. Mainittu sivusto on tiedotustoimintaa, joten varat käytettiin testamenttimääräysten mukaisesti.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?