JÄRJESTÖGANGSTERIT ASIALLA (3.10.2011)

Yhdistyslaki sallii yhdistyksille laajan itsehallinto-oikeuden ja myös oikeuden päättää varsin vapaasti menettelytavoistaan, myös hallintonsa valinnasta. Joitakin menettelytaparajoituksia yhdistyslaista kuitenkin löytyy.

Yhdistys voi säännöillään ja menettelytapasäännöllä ohjata toimintaansa. Junttaaminen on sallittua. Järjestögangsterismille jää toimintarakonen.

Yhdistystoiminta on niin monimuotoista, ettei sitä ole mahdollistakaan säätää laissa kokonaan gangsterismista vapaaksi. Yhdistymisvapaus gangsterismeineen on perustuslain turvaama oikeus. Vapaa-ajattelijain liiton viime liittokokouksessa toimitettu hallintoelinten valinta antaa esimerkin enemmistögangsterismista.

Vuoden 2011 liittokokouksessa käytetty "listavaalitapa" muistuttaa suuresti enemmistövaalitapaa. Se poikkeaa kunnollisesta enemmistövaalitavasta vähimmillään siten, että siinä ainoastaan tarjottiin, helpotettiin ja houkuteltiin kokousedustajia merkitsemään äänestyslippuun vain listan lyhyt tunnus eikä kirjoittamaan siihen lukuisia ehdokkaiden nimiä.

Listavaalitavan lainmukaisuuden pelastaa se, että kokousedustajilla oli mahdollisuus ehdottaa ja äänestää muitakin mahdollisia listoja ja henkilöitä. Tällainen listavaalimenettely on yhdistyslain ja liiton sääntöjen ja menettelytapasäännön mukainen eikä ole moitteenvarainen.

Moraalisesti väärä lopputuloskaan ei ole moiteperuste.

Tosiasia on, että vapariliiton hallintopaikat jaettiin jo ennakolta kokouksen ulkopuolella eikä kokouspaikalla. Ehdokkaat ainoalle listalle valitsi ydinlistajuntta vahvamies Karisman johdolla. Järjestögangsterit olivat asialla. Vähemmistöä sorrettiin. Minkälaista vapaata ajattelua ja toimintaa tämä on?

Listaa äänesti vajaat kaksi kolmasosaa kokousedustajista. Yksi kolmasosa ei äänestänyt sitä. Vähemmistökolmannes jäi ilman ainuttakaan hallintopaikkaa.

Eri tekijät huomioiden arvioin, että kunnollisessa enemmistövaalissa, ilman listaa, hallitukseen ja liittoneuvostoon, kumpaankin olisi valittu noin viisi ei-listalaista henkilöä. Erityisesti Räisänen olisi valittu. Jaossa oli 42 varsinaista- ja varahallintopaikkaa.

Hallintopaikkoja sai 15 paikallisyhdistystä, ilman jäi 12 yhdistystä. Ilman jäi myös toiseksi suurin Karkkilan yhdistys.

Listavaalia on perusteltu sillä, että siten saadaan hallintoelimiin sopuisa ja keskenään hyvin toimeen tuleva kokoonpano, joka tiedetään jo ennakolta. Listavaalilla on tietoisesti haluttu sulkea hallinnosta pois henkilöitä, joiden käytös mainitaan riitaiseksi. Kenties listavaalia on perusteltu myös yksinkertaisemmalla menettelyllä ja nuorennusleikkauksella.

Ydinlistajunttaan kuuluivat Karisman ohella myös Brotherus, Korhonen, Pasanen ja Ylikoski. Listavaaliin johtaneita syitä lueteltaessa pitää mainita, että juntta varasi itselleen keskeiset paikat liiton hallinnossa.

En voi välttyä vaikutelmalta, että listavaalilla hyllytetyt vapariveteraanit ovat työväen aatteen lujia kannattajia. Listalle ja edelleen hallintoon valitut listalaiset ovat kirjavampi joukko vihreitä, oikeistodemareita, ym.

Kokouksessa tapahtui menettelytapavirhe, kun valittiin ensin tilintarkastajat ja vasta sitten hallitus. Sääntöjen mukaan olisi pitänyt valita toisin päin. Puheenjohtajaehdokas Karisma ehdotti itselleen ja tulevalle hallitukselle tilintarkastajat.

Menettelytapavirhe ei ole sen luontoinen, että moitekanne menestyisi.

Harkittu, ovela ja tavoitteensa saavuttanut taktikointi ja junttaus on uutta vapariliitossa. Siksi se ansaitsee rankan ja puolihumoristisen lempinimikkeen "järjestögangsterismi". Ydinlistajuntta on perehtynyt Halilaan ja Riitesuohon.

Karismasta olen saanut tuntumaa yhden televisio-ohjelman verran. Hän antoi itsestään ylimielisen ja vähättelevän vaikutelman. Myötätunnon voittava televisiosymppis hän ei ole. Kenties hän on järjestöteknokraatti, jollaista liitossa ei ole ennen nähty. Pirkanmaan maakuntakirjastossa ei ole yhtään Karisman kirjoittamaa kirjaa. Muistan, että Karisma on joskus ollut mukana Pro-Seremoniat Osakeyhtiössä, mutta on luopunut siitä.

Karisman ja tamperelaisten hoitama eroakirkosta.fi- palvelu ansaitsee suuren kiitoksen. Kummastuttaa kuitenkin, miksi tämä kunniakas toiminta on siirretty Vapariliiton ja Tampereen vapariyhdistyksen lippujen alta Vakaumusten Tasa-arvo VATA ry:n lipun alle.

Muistan, että liitto aikoinaan maksoi palvelun kuluja. Karisma on keskeinen henkilö vapariliikkeen ja VATA:n välisessä kilpailu- ja ristiriita-asetelmassa. Miten Karisma ratkaisee asetelman?

Puheenjohtaja Karisman valinta Vapaa Ajattelijan päätoimittajaksi keskittää vaikutusvaltaa epädemokraattisesti hänelle.

Miten Karisma jakaa vapaa-aikansa? Hän toimii ainakin seuraavissa yhteisöissä:

- Vapaa-ajattelijain liitto,
- Tampereen vapaa-ajattelijayhdistys,
- Vakaumuksen tasa-arvo VATA
- Vihreä liitto,
- Tampereen kaupunki, luottamustehtäviä.

Gangsterointi olisi vältetty siten, että menettelytapasäännöllä olisi kokousedustajien sallittu äänestää hallitukseen ja liittovaltuustoon kumpaankin vain esim. enintään kolmea ehdokasta. Kannatusta olisi hajonnut vähemmistöryhmillekin. Täysin oikea vaalitapa tietenkin olisi suhteellinen vaalitapa d'Hondtin laskutapoineen, mutta se edellyttäisi toimiakseen useampia järjestäytyneitä ryhmiä.

Kokousedustajilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa varajäsenten valintaan. Tämän johdosta ei ole enempää valittamista, koska varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Mukana olleena voin kertoa, että liiton riitaisuudet varsinaisesti alkoivat 30.3.1999 illan suussa, kun liitto meni osakkaaksi kaupalliseen Pro Seremoniat Osakeyhtiöön. Liiton hallintoon valittiin viime vaaleissa viisi seremonialaista juhlapuhujaa tai henkilöä, vaan ei valittu ainuttakaan aatteellista uskonnotonta juhlapuhujaa. Seremonialaisuus jakaa liittoa edelleen.

Aatteelliset uskonnottomat juhlapuhujat ovat perinteisiä vanhemman polven vapariveteraaneja, jotka puurtavat maakunnissa pienemmällä mainonnalla. Meitä on noin 30. Yhdistyksemme "Uskonnottomat juhlapuhujat ry" on kuihtunut.

Riidoista omalta liittoneuvoskaudeltani 1996 - 2002 muistan että hankalin henkilö silloin oli Kukkonen, toiseksi hankalin Huotari ja kolmanneksi hankalin Koivuniemi, kaikki seremonialaisia juhlapuhujia.

Miten uusi hallinto tulee kunnostautumaan? Karisma ja uusi hallinto lähtee syntytapansa puolesta itsevarmasti ja räyhäkkäästi liikkeelle.

Jäädään kuulolle.  

Raimo ToivonenPääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?