HUMANISTI-LEHDEN KULTTUURILEHTITUKEA LEIKATTIIN (16.3.2011)

Suomen Humanistiliitto ry:n (SHL) julkaisema Humanisti-lehti menetti 500 euroa kulttuurilehtitukea verrattuna vuoteen 2010. Avustusta tuli 2.500 euroa, kun sitä vuosina 2009-2010 tuli 3.000 euroa. Vuonna 2008 lehti sai kulttuurilehtitukea 2.200 euroa. 

SHL haki kulttuurilehtitukea vuodelle 2011 3.000 euroa. Lokakuun lopussa 2010 jätetyssä hakemuksessa kerrotaan lehden maksullisen levikin olleen v. 2009 50 kpl. Vuoden 2011 maksullinen levikki arvioitiin myös 50 kappaleeksi. Jäsenkunnan ulkopuolinen levikki on sangen pieni. 

Humanistilehden päätoimittaja Jussi K. Niemelä jätti päätoimittamisen loppusyksyllä. Lehti kärsii julkaisuviiveestä. Vuoden 2010 numeroista on ilmestynyt vasta numerot 1 ja 2. Vuosikerta käsittää neljä numeroa. Tähän mennessä uudesta päätoimittajasta ei ole tietoa. 

Humanistiliitto kärsii samoista ongelmista kuin Vapaa-ajattelijain liitto. Jopa samoja hörhöjä on ollut ja on edelleen molempien liittojen hallituksissa. Hallituksen jäsen Lasse Sirén tosin kuoli 12.10.2010, mutta se ei vielä parantanut asiaa. (Ks. hallituksen jäsenistä tarkemmin.) 

Aiemmin Humanisti oli ostettavissa Akateemisesta kirjakaupasta Helsingissä, muttei enää vuonna 2010. Myös Reilun kaupan Tähti (Hämeentie 48, Helsinki) on myynyt Humanisti-lehteä, mutta nykyisin kauppa ei tiedä lehdestä mitään. 

Saatu lehtituki on siihen nähden muhkea, ettei lehti ilmesty. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava ministeriölle 30.4.2012 mennessä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?