TARJA KOIVUMÄKI HELSINGIN VAPAA-AJATTELIJAIN PUHEENJOHTAJAKSI (19.12.2010)

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA, 45349; perustettu 2.3.1936) syyskokous pidettiin 12.12.2010 Ravintola Graniittilinnassa, Hakaniemessä. 

Yhdistyksen johdossa tapahtui jälleen tärkeitä muutoksia. 14.12.2008 puheenjohtajana aloittanut Jussi K. Niemelä ei ollut enää käytettävissä hallitustehtäviin ja jäi yhdistyksen rivijäseneksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tarja Koivumäki, joka on kuluvana vuonna toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana. 

    Tarja Koivumäkeä haastatellaan 4.6.2010 HVA:n järjestämän pornotempauksen yhteydessä.

Muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Robert Brotherus, Teuvo Kantola, Juha Kukkonen, Jaakko Moisio, Markku Pääkkönen, Aulikki Pölkki, Henrik Sawela, Ilkka Vuorikuru ja Esa Ylikoski. 

Näistä aivan uusi jäsen on aiemmin Tampereella asunut Kantola. Hän toimi Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA, 42806; perustettu 28.10.1945) puheenjohtajana 1994-1998 ja on toiminut muutenkin pitkään TAVA:n johtotehtävissä. Kantola toimi myös Vapaa-ajattelijain liiton luottamustehtävissä, mm. varapuheenjohtajana 9.6.1996-20.6.1999. Tällöin hän hoiti puheenjohtajankin tehtäviä Kari Saaren kuoleman (4.5.1997) jälkeen 25.10.1997 saakka, jolloin valittiin uusi puheenjohtaja. Nykyisin Kantola on liittovaltuuston varsinainen jäsen. 

Moisio, Pääkkönen ja Vuorikuru olivat kuluvana vuonna hallituksen varajäseniä. Pääkkönen esiintyy Vapaa Ajattelijan numeron 3/2010 kansikuvassa yhdessä Koivumäen kanssa. Sen sijaan Pölkki on aivan uusi hallitusjäsen. 

Edellisessä hallituksessa olleet Kari Kotila, Ari Kähärä sekä Jarmo ja Susanna Niinimäki jäivät kaikki pois hallituksesta, samoin varajäsenenä ollut Kaisa Niittynen. 

Hallituksen varajäseniksi valittiin Lauri Honka, Reino Simola ja Eeva-Liisa Virtanen. Hallituksen kooksi tuli kymmenen varsinaista ja kolme varajäsentä. 

Kukkosmieliset vahvistivat taas asemiaan. Nyt heitä on vähintään puolet hallituksesta eli Kukkonen, Brotherus, Kantola, Sawela ja Ylikoski. Brotheruksen uskollisuuden isäntäänsä kohtaan on tosin väitetty heikentyneen, jopa kadonneen. Kukkospahkura purettiin vain kaksi vuotta sitten. Nyt uudesta puheenjohtajasta riippuu kovin paljon, minkälaisen toimintalinjan ja –periaatteet yhdistys tulevassa toiminnassaan omaksuu. 

Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa tähdätään uuteen, laajalevikkiseen julkaisuun. Aiempi HVA:n ja Karkkilan Vapaa-ajattelijain yhteinen jäsenlehti Järjen Ääni lopetettiin

HVA on jäsenmäärältään liiton suurin jäsenyhdistys. Vuonna 2009 maksaneita jäseniä oli 439. Tänä vuonna määrän arvioidaan kasvaneen viiteen sataan. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?