VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUI HELSINGISSÄ (21.11.2010)

Päivitetty 24.12.2010

Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuustolla (LV) oli kaksi kokousta 20.11.2010 Helsingissä, ensin ylimääräinen kokous, sitten sääntömääräinen syyskokous. Epätavallista oli, että nyt paikalle oli saapunut kolme valtuutettujen varajäsentä, kun varsinaisilla jäsenillä oli ollut esteitä. Varavaltuutetuista läsnä olivat Sirkka Vadén (Tampereen vapaa-ajattelijat ry), Paula Kauppila (Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry) ja Kari Mänttäri (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry). Liittohallituksen (LH) jäsenistä paikalla olivat varajäsen, taloudenhoitaja Heljä Pekkalin ja Jori Mäntysalo (ks. luettelo luottamushenkilöistä). 

Viime kevään ryhtiliikettä ei nähty; kokoukset olivat luonteeltaan kumileimasintyyppisiä. Ilmapiiri oli aluksi pidättyväinen, myöhemmin kuitenkin pehmeämpi. 

Kirjahankinnat 

Ylimääräisen kokouksen aiheena oli 15.11.2010 eronneen puheenjohtaja Jussi K. Niemelän tekemät kirjaostot. Talousarvion osoittama määräraha oli ylitetty yli 10.000 eurolla, jokseenkin kuusinkertaisesti. LV ei tehnyt asiassa mitään selkeää päätöstä paitsi antoi LH:lle erittäin vakavan varoituksen. Kirjahankinta-asia siirrettiin työryhmään, kuten Niemelä itse oli ehdottanut. Työryhmä tutkii minkälaisia kirjoja ostettiin ja lajittelee ne kahteen kasaan: kirjat, jotka tulevat lopullisesti liiton maksettaviksi ja kirjat, jotka Niemelä lunastaa itselleen. Mikäli LV ei enää kokoonnu ennen liittokokousta, asia luisuu pois sen ulottuvilta. Hankintoja selvittelevä työryhmä raportoi tuloksista ehkä joskus jonnekin, mahdollisesti liittokokouksellekin. Mutta seuraako siitä enää mitään päätöksiä tai muutakaan? 

Niemelä ehdotti, että kirjojen lajitteluraadin nimeää LH, mutta nyt LV nimesi raadin. Sen jäseniksi tulivat Eino Huotari, Heljä Pekkalin, Jorma Snellman ja Janne Vainio. 

Liittovaltuutetuille tarjottiin tällä kertaa lohikeittoa ja kahvia. Jonkinlainen kömmähdys tapahtui tässäkin, kun tarjoilu oli valmiina jo pari tuntia ennen lounaan nauttimista. Sekä keitto että kahvi ehtivät kylmetä tai pahasti jäähtyä ennen ruokailua. Eikö kokouksen järjestäjä olisi voinut ajoittaa tätä paremmin hotellin keittiön kanssa? 

Sääntömääräiset asiat 

Sääntömääräinen kokous käsitteli nyt tärkeitä asioita, kuten vuoden 2009 vastuuvapautta LH:lle ja muille vastuuvelvollisille. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 10.4.2010 vastuuvapautta ei annettu

Nyt vastuuvapaus vuodelta 2009 annettiin Arto Tiukkasen ehdotuksesta. Ratkaisuun vaikutti se, että liitto voitti 15.11.2010 kanteen, jonka potkut saanut, entinen toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillips oli liittoa vastaan nostanut työsuhteensa päättämisestä. 

Valtuutetut Martti Vaattovaara ja Pertti Periniva jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Keväällä Tiukkanenkin oli ollut epäämässä vastuuvapautta. Vaattovaara ja Periniva pelkäsivät, että työsuhteen päättämisestä voi vielä tulla maksettavaa liitolle, koska käräjäoikeuden tuomio ei ollut lainvoimainen. 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioesitys vuodelle 2011 hyväksyttiin vähäisin muutoksin. Vapaa Ajattelija –lehden taittokuluihin lisättiin –1.500 euroa, kun LH:n esityksessä menoja ei ollut budjetoitu lainkaan. Reijo Taipaleen esityksestä arvio valtion yleisavustuksesta nostettiin 25.000 eurosta 30.000 euroon. Liiton toiminnan repsahdettua, valtionavustus juuttui 25.000 euroon vuonna 2004. Liittomaksun suuruudeksi tuli edelleen 10 euroa LH:n esityksen mukaisesti. Kirjanpitoa moitittiin kalliiksi, mutta muutoksia talousarvioon ei sen osalta tehty. Prometheus-seremoniat Oy on yksi tärkeä juonne liiton hajottamisessa. Silti liitto on koko ajan tukenut rahallisesti yhtiön kaupallisia juhlapuhujia ja muusikoita kulukorvauksen muodossa. Nyt jäsenyhdistysten ym. ei-kaupallisia puhujia tuetaan 2.000 eurolla ja kaupallisia yhtiön puhujia ja muusikoita 5.000 eurolla. 

LH oli ottanut asialistalle jäsenensä Tauno Lehtosen toiminnan. Häntä haluttiin moitittavan siitä, että LH:n mielestä tieto talousarvion moninkertaisesti ylittäneistä kirjaostoista oli Lehtosen toimesta levinnyt LV:oon ja muualle. Lisäksi jokin Lehtosen lausuma käräjäoikeudessa 1.11.2010 Paula Vasaman kutsumana kuultavana närästi LH:sta. Liitto oli jutussa vastaajana. Valtuutetut Vaattovaara ja Snellman käyttivät Lehtosta tukevat puheenvuorot. Varsinaisesti Lehtosta ei moitittu. Kuultu merkittiin tiedoksi. 

LH:n asioista tiedottaminen kuuluu LV:n mielestä LH:lle; sen tulee itse valita tiedottajansa. LV:n osalta kokouksen sihteerin tehtävänä on lähettää kokouspöytäkirja valtuutetuille. Tässä kokouksessa sihteerinä toimi Vaattovaara. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Kauppila ja Periniva. 

Liittohallituksen tyhjien paikkojen täyttö 

LH:n vapautuneiden luottamushenkilöiden paikkojen tulevaan täyttämiseen LV:lla ei ollut intoa. LV:n varapuheenjohtaja Snellman jopa vastusti täyttöä. LV kenties ajattelee, ettei sillä olisi oikeutta täyttää vapautunutta puheenjohtajan paikkaa. Toiseksi LV ajattelee, että liiton sääntöjen määräys siitä, että LV on ”oikeutettu” (säännöt 9 §, 7. mom.) täyttämään vapautuneen paikan, ei tarkoittaisi velvollisuutta täyttää paikka. Samoin sääntöjen 11 §:n 4. momentti puhuu LV:n oikeudesta valita uusi jäsen, ei velvollisuudesta. 

Tulkinta on huteralla pohjalla. Eikö lähtökohdan tule olla se, että liiton elimet toimivat täysivahvuisina, eikä hyviä ehdokkaita estetä pääsemästä mukaan liiton hallintoon. Toiseksi LH:n jäsenten erotessa täyttöoikeus jossakin vaiheessa, ja LV:sta riippumatta, muuttuisi joka tapauksessa velvollisuudeksi. Ellei paikkoja täytettäisi, LH tulisi toimintakyvyttömäksi ja LV olisi siihen syyllinen. 

LH:n tyhjien paikkojen täyttäminen voisi kuitenkin olla viisasta. Jos esimerkiksi nyt puheenjohtajan tehtäviä hoitava varapuheenjohtaja Robert Brotherus jäisi Juha Kukkosen punaisen Saabin alle ja joutuisi hautausmaalle, LH:n pitäisi siinäkin tapauksessa pystyä toimimaan. Se voisi osoittautua vaikeaksi, kun päätösvaltaisia kokouksiakaan ei enää voitaisi pitää. LV:a olisi myöhäistä kutsua apuun paikkoja täyttämään, koska laillista toimeksiantoa ylimääräisen LV:n kokouksen koolle kutsumiseksi ei enää voitaisi antaa LV:n puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle jne. 

Kutsun mukaan kokouksen piti loppua kello 18.00, mutta laveasanaisina tunnetut vapaa-ajattelijat lopettivat kokouksensa vasta noin kello 19.30. 

Lopuksi kuvailu yhden osallistujan tunnoista: Kokoukset olivat valtava pettymys. Turhaa puhetta riitti ja asiakysymyksiä kierreltiin ja kaarreltiin. Minkä takia valtuutetut kävivät kokouksissa? Miksi he puhuivat pääosin asiain sivuitse? Puheenjohtaja Korhonen ei hallinnut kokouksen johtamista eikä päätöksentekoa. Tehtyjä päätöksiä ei kerrottu selvästi, niistä jäi epäselvä kuva. Miksi itse osallistuin kokoukseen? 

Kimmo Sundström


JK.
Kirjahankinnat. Kirjojen hankintaan oli budjetoitu vuodeksi 2010 2.000 euroa. LV:n mukaan aikavälillä 1.1.-31.7.2010 kirjaostoja tehtiin 10.845 eurolla. Budjetti ylittyi siis 8.845 eurolla. LV linjaa, että ilman LH:n päätöstä enintään 20 prosentin budjettiylitys on hyväksyttävissä. Näin puheenjohtaja Niemelä olisi saanut ostaa ja taloudenhoitaja Pekkalin hyväksyä kirjaostoja omin päätöksin 2.400 euron arvosta. Nähtävästi LV on valmis hyväksymään isommankin budjetin ylityksen, jos päätös siitä olisi ensin hyväksytty LH:ssa.

LH päätti 4.9.2010, ettei kirjallisuutta enää vuonna 2010 osteta. Avoimeksi jää, ostettiinko kirjallisuutta 1.8.-3.9.2010 välisenä aikana.

Tauno Lehtosen moittiminen. Lehtosta arvostelivat jyrkästi LV:n sääntömääräisessä kokouksessa LV:n puheenjohtaja Korhonen ja LH:n varapuheenjohtaja Brotherus. Lehtosen sanottiin levittäneen luottamuksellisia tietoja mm. liiton entiselle puheenjohtaja Erkki Hartikaiselle. Asia päättyi kuten edellä kerrottiin.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?