VAADIMME OIKEUSKANSLERILTA ETIIKKA-OPPIAINEEN TUNNUSTUKSETTOMUUTTA (2.10.2010)

Yhdistyksemme antoi 3.9.2010 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa perusopetuksen tuntijakotyöryhmän ehdotuksista

Lausunnossa luvatun mukaisesti kirjoitin 30.9.2010 oikeuskanslerille kirjeen [PDF], jossa vaadin oikeuskansleria valvomaan valtioneuvoston istunnossa, että jos hallitus esittää eduskunnalle etiikkaa kaikille yhteisesti opetettavaksi oppiaineeksi, niin esityksen perusteluissa etiikan opetus on luonnehdittava tunnustuksettomaksi sekulaarin mielessä, vailla uskontojen viitekehystä, sillä muutoin on hyvin suuri vaara, että Opetushallituksen laatiessa etiikan opetussuunnitelman perusteet sisällöstä tulee uskonnollista, mikä olisi ateistien perus- ja ihmisoikeuksien vastaista. 

Lähetin kirjeen tiedoksi hallituksen sivistyspoliittiselle ministerityöryhmälle (kokoontuu 1.10. ja 29.10.). Toimitin kirjeen myös opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntomme täydennykseksi

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?