ANNOIMME LAUSUNTOMME TUNTIJAKOTYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA (9.9.2010)

Yhdistyksemme antoi 3.9.2010 oma-aloitteisen lausuntonsa [PDF] perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista. 

Laatimassani lausunnossa sivulla 5 tekstillä "Lasten moraalisen kasvatuksen suhteen taas kannattaa huomata" alkavassa kappaleessa en tainnut oivaltaa yhteisen uskonnollisen etiikan opetuksen uhkaa torjuessani, että sopimuksissa sana "moraalinen" (tai "aatteellinen") viittaa lapsen kasvatukseen ei-uskonnolliselta pohjalta. 

Joka tapauksessa haluan nyt lisätä mietelmän, että tunnustuksettomasta etiikan opetuksesta voi uskova ajatella, että hänen luojajumalansa, jos hän sellaiseen uskoo, on ihmistä luodessaan luonut tälle myös etiikan, josta opetuksessa on kyse. Uskovalla saattaa kyllä olla hänen pyhänä pitämänsä kirja, jonka hän kokee antavan uskontonsa mukaisia moraalisia ohjeita. Tällöin hän toisaalta joutuu myöntämään, että tuokin kirja on ihmisten kirjoittama ja että sen ohjeet vaativat hänen itsensä tulkinnan. Näillä perustein uskova voi sovittautua tunnustuksettoman etiikan opetukseen, joka täten ei ole uskonnonvastaista. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?