ESITIMME TUKEMME ELINSIIRTOLAIN MUUTOKSELLE (10.2.2010)

Hallitus antoi 29.12.2009 eduskunnalle esityksen 276/2009 vp, jossa ehdotetaan muutettavaksi lakia ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä niin, että elinluovutukseen riittäisi vainajan oletettu suostumus, jolloin omaisten veto-oikeus poistuu. Elintensä luovutusta vastaan oleville tarjotaan mahdollisuus saada kieltonsa rekisteröidyksi. 

Muutosta perustellaan hautaustoimilain perusteluilla, ja siksi asia koskettaa yhdistystämme. Olemmehan hautaustoimilakiin vedoten vaatineet, että vastaavasti kirkkoon kuulumaton vainaja on säästettävä kaikilta kirkollisilta seremonioilta, ellei vainaja ollut jättänyt kirjallista suostumusta sellaisiin. 

Eduskunta lähetti esityksen 9.2.2010 mietintöä varten sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Elinluovutuskortin kantajana ja ateistina (yhdistyksemme puheenjohtajana) toimitin 5.2.2010 asiasta näille kahdelle valiokunnalle yhteisen oma-aloitteisen lausunnon [PDF]. Jätin samalla lausunnosta nimellä varustetun kopion valiokuntien kaikille jäsenille ja varajäsenille. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?