SUOMEN HUMANISTILIITON VALTIONAPU ENNALLAAN (3.5.2010)

Opetusministeriö (OPM) myönsi 16.2.2010 Suomen Humanistiliitto ry:lle (SHL; 148540) valtion yleisavustusta kuluvalle vuodelle 10.800 euroa. Tuki on samansuuruinen kuin viime vuonna. Avustuspäätöksen ovat allekirjoittaneet johtaja Leena Vestala ja ylitarkastaja Eeva Kaunismaa. 

29.10.2009 päivätty hakemus jätettiin 30.10.2009 ja tukea haettiin 14.000 euroa. Talousarviossa tukea arvioitiin saatavan 12.000 euroa. Hakemuksen liitteenä on SHL:n tase vuoden 2008 lopussa, muttei tuloslaskelmaa. 

Selvitys on annettava 30.4.2011 mennessä. Myöntöpäätöksessä on virke: ”Seuran tulee vuoden 2010 aikana selvittää ministeriölle toiminnan pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmat.” Onko tämä vihjaus siihen suuntaan, että humanistien hellimää ajatusta omavastuisuudesta tulee käytännössä kohentaa myös omassa taloudenpidossa? Omarahoituksen osuus on ollut vain 18 prosenttia ja valtion rahoitusosuus 82 prosenttia SHL:n taloudessa. 

Toiminnan suuntaviivat 2009-2010 

Suuntaviiva-asiakirjan mukaan SHL:n toiminta jatkuu v. 2010 entiseen malliin. SHL ajattelee osallistuvansa muutosten valmisteluun, antavansa lausuntoja ja vaikuttavansa yhteiskunnan ”oikeansuuntaiseen kehitykseen”. Tarkemmin ei kerrota mitä muutoksia nyt on tekeillä. 

Suhteita ylläpidetään IHEU:uun (International Humanist and Ethical Union), pohjoismaisiin veljesjärjestöihin ja Baltian maiden humanistiliikkeeseen on luotava järjestösuhteet. Ei kerrota mitä nämä järjestöt ovat. 

Humanismin päivien järjestämistä Helsingissä jatketaan. 

Liitto katsoo, että Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-seremoniat Oy, Skepsis ry, Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry ovat ”humanistiliikkeen” instituutioita. Ateistiyhdistyksiä ei tässä yhteydessä (eikä muutoinkaan) mainita. 

Liitto pyrkii jäsenmaksutulojensa kasvattamiseen. 

Vajaan sivun mittainen, kahdeksan kappaleen laajuinen suuntaviivat on kovin samankaltainen asiakirja kuin vuoden 2008 toimintakertomus. Toimintakertomus ei kerro miten esim. lainvalmisteluun osallistuttiin ja mitä lausuntoja kenties annettiin. Myöskään ei kerrota miten IHEU:n toimintaan osallistuttiin. Baltian maiden ”käynnistyvää humanistista liikeeseen on luoto alustavat järjestösuhteet”, muttei kerrota mihin järjestöihin. 

Humanisti-lehden toiminnasta ei siitäkään kerrota lähemmin. 

Humanismin päivistä ei kerrota mitään konkreettista, esim. ei kerrota kenelle Humanistinen kunniamaininta jaettiin. Yhteistyöstä em. ”humanistiliikkeen” instituutioiden kanssa ei kerrota mitään. Taloudestakaan ei kerrota mitään muuta kuin että sitä ”hoidettiin huolella”. 

Toimintakertomus on epäinformatiivinen. Se on kopioitu lähes kokonaan toiminnan suuntaviivat asiakirjasta. Useita kohtia on vain muutettu imperfektiin. Toimintakertomus ei palvele ketään. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?