SUOMEN HUMANISTILIITOLLE MUHKEA VALTIONAVUSTUS (20.3.2009)

Opetusministeriö (OPM) myönsi 3.2.2009 Suomen Humanistiliitto ry:lle (SHL; 148540) valtion yleisavustusta kuluvalle vuodelle 10.800 euroa. Avustusta oli haettu 29.10.2008 päivätyllä hakemuksella 15.000 euroa ja budjetoitu saatavaksi 12.000 euroa. Selvitys avustuksen käytöstä on annettava 30.4.2010 mennessä. 

Avustuspäätöksen mukaan tuki on myönnetty ”tieteen edistämiseksi”. OPM:ssä tämä ymmärretään laajasti ja se sisältää mm. tieteen popularisoinnin, tiedekasvatuksen yms. SHL:n toimenkuvana on etupäässä ollut filosofisen ja aatteellisen keskustelun ylläpitäminen. 

Avustuksen perusteena olivat ”hakemuksen liitteessä olevassa talousarviossa mainitut kustannukset”. 

Onko myös SHL:n jäsenyhdistyksissä toimintaa? 

Hakemuksen asiakirjoissa viitataan SHL:n jäsenyhdistyksiin, joita liitto ”pyrkii tukemaan”. Mutta jäsenyhdistysten nimet, kotipaikat, henkilöjäsenten lukumäärä, maksavien jäsenten lukumäärä ja mahdollinen toiminta jäävät hämärän peittoon. SHL:n julkaisemasta Humanisti-lehdestä käy ilmi, että Helsingin Humanistiyhdistys ry (98602) toimii vilkkaastikin ja järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia. Niissä alustaa usein tutkijoita, joskus myös muita asiantuntijoita. Muuten tiedän, että Länsi-Uudenmaan Humanistiyhdistys ry (Espoo; 162064) on käynnistänyt samantyyppisen esitelmätilaisuuksien sarjan. 

Mutta miten on muiden jäsenyhdistysten toiminnan kanssa? Jäsentilastossa 31.10.2004 lueteltiin vielä yhdeksän jäsenyhdistystä. Jokaisessa oli ainakin kourallinen maksavia jäseniä (yhteensä 182 jäsentä). Lahden Humanistiyhdistys ry (151200) ei enää ollut tuolla listalla, ei myöskään Vantaan Humanistiyhdistys ry (142110). Hämeenlinnan Humanistiyhdistys ry (149850) oli sekin poistunut vahvuudesta yhdistyksen tultua puretuksi 15.12.1999. Takavuosina silloisen pääsihteeri Jussi Pikkusaaren tarmokkaasti rakentama yhdistysverkko on rapistunut. 

SHL:n kotisivun mukaan jäsenyhdistyksiä olisi seitsemän. Yhdistysluettelossa mainitaan vain kolme yhdistystä. Näiden lisäksi kolmen yhdistyksen osalta mainitaan yhteyshenkilö ja yhden osalta (Turun Humanistiyhdistys ry; 154749) puheenjohtaja. Näyttää siltä, että em. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan yhdistysten lisäksi vain Pohjois-Pohjanmaan humanistiyhdistys ry:llä (Oulu; 147347) olisi jotakin toimintaa. 

Omarahoitus 18 prosenttia, valtionavut 82 prosenttia

Vuoden 2007 tuloslaskelman mukaan jäsenmaksutulot olivat 2.095 euroa. Liittokokous oli 18.11.2006 päättänyt, että vuosina 2007 ja 2008 jäsenmaksut ovat 20 euroa. Maksavien jäsenten lukumääräksi jäsenyhdistyksissä tulee 105. Vuosi sitten arvioin maksavien henkilöjäsenten määrän olevan 200. Uuden tiedon valossa arvio oli aivan liian optimistinen. 

Vuonna 2007 SHL sai jäsenmaksujen lisäksi satunnaisia tuloja 718 euroa. Muita tuloja ei ollut. Näin itse hankittu rahoitus oli yhteensä 2.813 euroa. Loput tulot olivat valtion yleisavustus (10.800 euroa) ja valtion kulttuurilehtituki (2.000 euroa). Valtionavustusten osuus oli 82 prosenttia ja itse hankittujen tulojen 18 prosenttia. Tämä suhde ei kuvasta omavastuisuutta. Voidaan kysyä miksi aatteellinen humanismi, joidenkin henkilöiden tekemä uuttera ja arvokas työ ei kiinnosta useampia henkilöitä? 

Näiden lukujen valossa SHL:n saama yleisavustus oli 102,86 euroa/jäsen, yli viisinkertainen jäsenmaksuun verrattuna. Samana vuonna (2007) valtion suora budjettituki Suomen ortodoksiselle kirkolle oli 34,10 euroa/läsnäoleva jäsen ja Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle 17,39 euroa/maksava jäsen. 

Humanismin päivät ja Humanisti-lehti suurimmat menoerät 

Ehkei jäsenmäärälle panna juurikaan painoa avustuksia mitoitettaessa. Ehkäpä ulkoinen vaikuttavuus on tärkeämpää. SHL:n vuoden päätapahtumana on ollut syksyisin järjestetyt Humanismin päivät. Syksyllä 2008 ne oli yhdistetty 14.-16.2008 pidettyyn Darwin-symposioon, jota oli järjestämässä yhteensä kahdeksan yhdistystä, SHL yhtenä näistä. 

SHL julkaisee myös Humanisti-nimistä aikakauslehteä. Sitä varten se saa erikseen kulttuurilehtitukea (2008: 2.000 euroa). Tämä tuki ja suuri osa valtion yleisavustuksesta kuluu lehden julkaisemiseen. Lehteä päätoimittaa Jussi K. Niemelä. Mainittakoon, että ensimmäistä kertaa Humanistin ja Vapaa Ajattelija –lehden historiassa sattuu päätoimittajana olemaan molemmissa lehdissä sama henkilö.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?