LASSE SIRÉN HELSINGIN HUMANISTIYHDISTYKSEN KUNNIAJÄSENEKSI (6.4.2010)

Helsingin Humanistiyhdistys ry (HHY; 98602) kutsui vuosikokouksessaan 27.2.2010 yhdistyksen pitkäaikaisen jäsenen, hallituksen jäsenen ja entisen puheenjohtajansa Lasse Sirénin, yhdistyksen kunniajäseneksi. 

Sirén opiskeli edesmenneessä Itä-Saksassa (DDR), Leipzigin Karl Marx –yliopistossa diplomifilosofiksi. Hän meni Itä-Saksaan syksyllä 1971 ja palasi vuoden 1978 alussa Suomeen toimittuaan tosin välillä lyhyen aikaan opettajana Kittilässä. Humanisti-lehden mukaan hänen elämäänsä ovat leimanneet ”humanistiset elämänarvot”. 

Sirén siirtyi vapaa-ajattelijoista humanisteihin kooten nämä sen jälkeen, kun yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Noppa äkillisesti kuoli 25.2.1999. Nopan puheenjohtajakauden loppuaikoina HHY:n toiminta oli lopahtanut, eikä Noppa kutsunut hallituksen kokouksia koolle. 

Sirén toimi myös Suomen Humanistiliitossa (SHL) hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Edelleen hän on ollut mukana pohjoismaisessa humanistiyhteistyössä ja SHL:n edustajana IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) tilaisuuksissa. 

Aiempia HHY:n kunniajäseniä ovat edesmennyt sosiaalineuvos Kaarlo Helasvuo (SHL:n puheenjohtajana 1980-1981) ja runoilija Kaija Tanskanen. 

HHY:n hallitukseen kuuluvat nykyisin Jussi Tuovinen (pj), Eva Blumenthal (sihteeri), Robert Brotherus, Jussi K. Niemelä, Matti Paatelainen, Pamela Peltonen, Lasse Sirén ja Gun Winter. Näistä Brotherus ja Niemelä ovat myös Vapaa-ajattelijain liiton hallituksen jäseniä. 

Humanisti-lehti julkaisi Jussi Tuovisen kirjoittaman jutun asiasta tämän vuoden ensimmäisessä numerossa. Juttua koristi Robert Brotheruksen ottama kuva Sirénistä. 

Toiminta Helsingin Vapaa-ajattelijoissa 

Lasse Sirénin toiminta vapaa-ajattelijoissa ajoittuu vuosiin 1980-1992. Hän toimi sekä Helsingin Vapaa-ajattelijoissa (HVA) että Vapaa-ajattelijain liitossa (VAL). Ensi kertaa Sirén valittiin HVA:n johtokunnan varajäseneksi 18.3.1980. 11.3.1981 hänet valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi, jossa asemassa jatkoi vuonna 1982. 15.3.1983 Sirén valittiin taas johtokunnan varajäseneksi, jossa asemassa jatkoi 1984-1985. 20.2.1986 hänet valittiin taas johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. 

Puheenjohtajaksi 1987 

HVA:n puheenjohtajaksi Sirén valittiin 18.3.1987 Leila Hyvösen jälkeen, joka jaksoi toimia puheenjohtajana vain puolisen vuotta. Tällöin yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Paula Vasama. 

Seuraavana vuonna Sirén jatkoi puheenjohtajana. Paula Vasaman muutettua joulukuussa 1987 ulkomaille, taloudenhoitajan tehtävät jaettiin siten, että Sirénille annettiin yhdistyksen varojen nosto-oikeus ja hän hoiti taloudenhoitajalle kuuluvat ”muut tehtävät”. Tästä hänelle maksettiin 300 markan kuukausipalkkio. 

28.3.1989 Sirén valittiin jatkamaan HVA:n puheenjohtajana. Hänet oli edellisen vuoden lopulla palkattu työllisyysvaroin VAL:n kokopäivätoimiseksi työntekijäksi 1.12.1988-31.5.1989 väliseksi ajaksi (VAJ 1989:1, 2). Osaksi hän teki myös HVA:n töitä. Tältä ajalta HVA maksoi liitolle 500 markkaa kuukaudessa käytettäväksi työnantajan maksamiin sosiaaliturvamaksuihin. Sirén valittiin myös HVA:n taloudenhoitajaksi. 

Arto Tiukkanen taloudenhoitajaksi Sirénin jälkeen 

Kauaa Sirén ei ollut taloudenhoitajana, sillä jäsenrekisterinhoitaja Arto Tiukkanen valittiin 3.10.1989 hänen seuraajakseen. Puheenjohtajalle maksetusta korvauksesta vähennettiin tällöin 100 markkaa maksettavaksi taloudenhoitaja Tiukkaselle. 

Reijo Lehtinen valitaan Sirénin seuraajaksi 

27.3.1990 Sirénin puheenjohtajanura HVA:ssa päättyi ja seuraajaksi valittiin Reijo Lehtinen. Sirén valittiin kuitenkin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi, jossa asemassa hän jatkoi vuosina 1991-1992. 

Vuonna 1993 johtokuntaan valittavien määrää supistettiin huomattavasti. Kun vuonna 1991 johtokuntaan puheenjohtaja mukaan lukien oli vielä valittu 11 varsinaista ja 4 varajäsentä ja vuonna 1992 8 varsinaista ja 2 varajäsentä, tiputettiin jäsenten määrä vuonna 1993 5 varsinaiseen ja 2 varajäseneen. 11.2.1993 pidetty vuosikokous ei enää valinnut Siréniä johtokunnan jäseneksi, mistä tämä oli pettynyt. 

Tämän kirjoittajakin oli tuohon aikaan HVA:n jäsen tullen valituksi johtokunnan varajäseneksi. Koska Sirén ja Teuvo Pykönen arvostelivat jatkuvasti minua ja sabotoivat VAL:n toimintaa, päätin kuitenkin erota varajäsenen paikalta jo 31.8.1993. Perustelin eroani näin: 

 1. Pykönen ja Sirén olivat jatkuvasti moittineet, että valtaa oli keskitetty minulle, vaikka näin ei ollut; 
 2. olivat arvostelleet minua siitä, että olin kahden vapaa-ajattelijayhdistyksen jäsen ja että tämä olisi lainvastaista (epätotta);
 3. olivat väittäneet, että kahteen yhdistykseen kuuluvaa ei voi valita HVA:n johtokuntaan (epätotta);
 4. olivat väittäneet, että kahteen yhdistykseen kuuluvaa ei voi valita liittokokousedustajaksi (epätotta);
 5. olin tyytyväinen johtokunnan supistuneeseen kokoon ja henkilöihinkin;
 6. mielestäni HVA:n johtokunta ei enää sabotoinut VAL:n toimintaa;
 7. saatoin toimia edelleen HVA:n rivijäsenenä;
 8. erostani johtokunnasta ei ole mitään haittaa HVA:lle;
 9. eroni ei ole johtokunnan arvostelua.

Pyysin merkitsemään eroperusteeni pöytäkirjaan, mutta jostakin syystä Arto Tiukkanen sanoi, että olin eronnut johtokunnasta perusteitta (Kimmo Sundströmin muistiinpanovihko 13.2.1993-3.10.1995). 

Myös Pykönen oli vielä vuonna 1992 ollut johtokunnan jäsen, muttei hänkään tullut valituksi enää uudelleen 11.2.1993 pidetyssä vuosikokouksessa. HVA:ssa oli vallanvaihdon aika. Uudeksi puheenjohtajaksi 11.2.1993 pidetty kokous valitsi Juha Kukkosen. 

”Palkkaennakkoa” 

Sirén oli ”lainannut” varoja HVA:lta ja asia tuli ilmi. Nähtävästi tämä oli tapahtunut juuri sinä aikana, jolloin hänellä oli nosto-oikeus yhdistyksen varoihin ja/tai kun hän oli yhdistyksen taloudenhoitaja. Syynä oli rahapula ja jano. Asia ei koskaan päätynyt oikeuteen kuten kavalluksesta tuomitun TV:n asia Tampereen Vapaa-ajattelijoissa, vaan Sirén maksoi ottamansa varat takaisin HVA:lle. HVA:n historiikin kirjoittaja Arto Tiukkanen oli Sirénin kommunistisia puoluetovereita, eikä halunnut kertoa asiasta mitään kirjoittamassaan HVA:n historiikissa. 

Myös aiemmasta Karl Georg Koskelinin tekemästä kavalluksesta Tiukkasen historiikki vaikenee. Tämän kirjoittajan tietojen mukaan K. G. Koskelin, joka toimi HVA:n puheenjohtajana 17.3.1963-18.2.1968, kavalsi VAL:n varoja. Hän oli faktori ja kavalluksen paljastuttua hyvitteli kavaltamiaan varoja valmistamalla liitolle erilaisia lomakkeita, jäsenrekisterikortteja ja painotuotteita. 

Koskelin sai myös huomionosoituksia. Liiton kultaisen ansiomerkin hän sai 1960-luvun lopussa ja lokakuussa 1971 hänet kutsuttiin liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi (VAJ 1972:5, 119). 

Toiminta Vapaa-ajattelijain liitossa 

VAL:n luottamushenkilöksi, liittoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi, Sirén valittiin ensi kertaa Kotkan liittokokouksessa 14.6.1981. Hänen varajäsenekseen valittiin liiton toimistonhoitaja Ulla Huuskonen, samoin HVA:sta. 

Tampereen liittokokouksessa 1984 Siréniä ei valittu liiton luottamustoimiin. 

Helsingin liittokokouksessa 1987 hänet valittiin 7.6.1987 ensimmäistä kertaa LH:n varsinaiseksi jäseneksi (VAJ 1987:4, 83). Samalla aukesi paikka Vapaa Ajattelija –lehden toimitusneuvostoon. Valmistelun ytimeen eli liittohallituksen työvaliokuntaan (LHTV) Siréniä ei vielä valittu. 

Helsingin liittokokous oli tämän kirjoittajan tietojen mukaan siihen mennessä kaikkien aikojen pohjanoteeraus; kollektivistien määräilevä kiristysote lujeni. Minä ja Kari Saari liputimme kokouksessa kuitenkin rohkeasti yksilönvapauden puolesta. Autoritaarit eivät esittäneet minua valittavaksi enää LH:n jäseneksi, mutta liiton puheenjohtaja Timo I. Vasama vetosi valintani puolesta. Näin tulin täpärästi valituksi, tällä kertaa vielä LH:n varsinaiseksi jäseneksi. On ihan mahdollista, että olisin suuntautunut kokonaan muualle, jos en olisi tullut valituksi. Näin minusta ei myöskään olisi tullut liiton seuraavaa toimiston- ja taloudenhoitajaa, jossa tehtävässä aloitin 1.1.1988, enkä varmaan kirjoittaisi tätäkään juttua. 

Kun Paula Vasama joulukuussa 1987 muutti ulkomaille, liiton toimiston- ja taloudenhoitajan paikka täytettiin uudelleen. Sirén oli yksi hakijoista. Asiaa on selostettu jo aiemmin

VAL:ssa Sirén valittiin ensin ”liittohallituksen sihteeriksi” (VAJ 1987:8, 170; VAJ 1988:4, 74) 5.6.1988 asti. Liittoneuvosto valitsi hänet 5.6.1988 pääsihteeriksi. Äänekosken liittokokouksessa hänet valittiin 10.6.1990 jatkamaan pääsihteerinä, jossa asemassa hän toimi 15.8.1992 saakka. 

LH:n kokouksessa 15.8.1992 Juhani Pösö, joka myös kuului HVA:han, toivoi, että pääsihteerin tehtäviä alkaisi hoitaa Kari Saari. Samassa kokouksessa Juha Kukkonen ilmoitti, että hän olisi halukas ryhtymään liiton järjestösihteeriksi. Sen jälkeen Pösö ehdotti, että Kukkonen ottaisi sekä tiedotus- että järjestösihteerin tehtävät ja Sirén ryhtyisi kansainvälisten asiain sihteeriksi liittoneuvoston kokouksesta alkaen. Sirén oli sitä mieltä, ettei työnjaosta, jota Sundström oli valmistellut, ole päätetty ja vastusti esitystä. Samalla hän moitti Kukkosen ja Sundströmin tiedottamista. Päätökseksi tuli, että soveltuvin osin noudatetaan kokoukselle laatimaani työnjakoesitystä ja LH tekee esityksen Saaren valitsemisesta pääsihteeriksi. 

Kansainvälisten asiain sihteeriksi 

Liittoneuvoston (LN) kokous pidettiin Muuramessa, Hiekkarinteen tanssilavalla, lauantaina 22.8.1992 alkaen kello 12. Sirén kertoi kyllästyneensä hommaan ja sanoi voivansa ottaa vastaan kansainvälisten asiain sihteerin työt. Näin Kukkoselle jäivät tiedotus- ja järjestösihteerin työt. Riitoja valiteltiin, mutta Pykönenkin hyväksyi työnjaon: ei kannata tehdä sellaista mitä ei osaa. Sirénin tilalle tulee nyt useampi henkilö, hän sanoi. Tällaista tämä on, Timo I. Vasamakin (liiton puheenjohtaja 15.6.1969-10.6.1990) on sanonut, että ”originellit ja kahelit kerääntyvät tähän liikkeeseen”, Pykönen lisäsi. 

Jostain syystä aiempi ”laskutus”, jolla nähtävästi viitattiin entisen pääsihteeri Erkki Hartikaisen (pääsihteerinä 8.6.1975-29.6.1986) aikaan (perusteetta), herätti postinvaihdon yhteydessä närää. Kari Saari vastasi tähän luopuvansa pääsihteerin palkkioista kokonaan. Vapaa-ajattelijain liitossa on järjestötöistä maksettu luottamushenkilöille hyvin niukasti, usein ei mitään. Sirénin palkkio oli kuitenkin 6.000 markkaa vuodessa, mikä palkkio Pykösen mielestä oli ”vaivainen” (VAJ 1992:4, 99). Saari valittiin v.t. pääsihteeriksi (ks. tarkemmin). 

Tämä LN:n kokous oli käännepiste liiton toiminnassa. Vanhaa, väistyvää valtaa edustivat Teuvo Pykönen ja Lasse Sirén, Sundström oli kätilönä uuden vallan esiinmurtautumisessa. Uutta valtaa edustivat Kari Saari ja Juha Kukkonen, molemmat hyvin tarmokkaita ja eteviä miehiä. Teuvo Pykönen toimi Vapaa Ajattelija –lehden päätoimittaja ja hänen ottamansa kuva liiton uudesta voimakaksikosta on numeron 4/1992 kansikuvana. 

Tässä kirjoituksessa ei eritellä laajemmin Sirénin toiminnan sisältöä VAL:ssa. Todettakoon lyhyesti, että hän matkusteli paljon ulkomailla (ainakin Belgiassa, Hollannissa, Intiassa, Italiassa, Itä- ja Länsi-Saksassa, Itävallassa, Neuvostoliitossa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Tšekkoslovakiassa), sangen niukoilla budjeteilla, laati joitakin juttuja matkoiltaan Vapaa Ajattelijaan ja antoi raportteja LH:lle. Pykösen ja Sirénin tapoihin kuului ns. iltalypsy. Se oli lisävarojen pyytelemistä jälkikäteen milloin milläkin perusteella. Kun minun ja Saaren lisäksi Pösökin kyllästyi iltalypsyyn, lisävaroja ei enää myönnetty. 

Liiton hopeinen ansiomerkki Sirénille myönnettiin 6.5.1990 ja merkki luovutettiin Äänekosken liittokokouksessa 9.-10.6.1990 (VAJ 1990:4, 75). 

Tämän kirjoittaja sai kärsiä paljon Pykösen ja Sirénin toiminnasta liitossa oikeastaan aina siitä lähtien, kun Erkki Hartikainen oli 29.6.1986 lopettanut pääsihteerinä. Uusien voimien saamista liiton johtoon elokuussa 1992 seurasi liiton menestyskausi. Se jatkui seuraavan vuosisadan alkuun asti, kunnes uudet kuviot johtivat moniin kriiseihin, jotka jatkuvat yhä. 

Kimmo Sundström

Luettelo Lasse Sirénin kirjoituksista, suomennoksista ja valokuvista sekä häntä esittävistä valokuvista Vapaa Ajattelijassa

1. Kirjoitukset

 1. Länsiberliiniläisten vieraana (VAJ 1982:7, 160-161)
 2. Muukalaistarinoita. (Kirja-arvio Harry Halénin kirjasta Kulkumiehiä, Otava, 1986.) (VAJ 1988:6, 138-139)
 3. Berliini kutsuu nuoria! (VAJ 1988:8, 190; kesämatka 2.6.-13.6.1989 Länsi-Berliiniin)
 4. Nuorten Berliinin matka (VAJ 1989:1, 21; kesämatka juhannuksen jälkeen, viikot 26-27, Länsi-Berliinissä)
 5. Berliinin matka (VAJ 1989:3, 56-59, yhdessä Teuvo Pykösen kanssa; 10.-12.3.1989)
 6. Kotkan Vapaa-ajattelijat 60 vuotta (VAJ 1989:7, 158)
 7. Vapaa-ajattelijain maailmanliiton kokous (VAJ 1990:2, 36-41) (Belgia, Charleroi, 3.-5.11.1989, VML:n 41. yleiskokous; Sirén valitaan VML:n hallituksen jäseneksi ensimmäisenä suomalaisena)
 8. END-konventio (VAJ 1990:5, 116-117)
 9. Kokouksissa Pariisissa ja Brysselissä (VAJ 1990:6, 134-139) (VML:n kokous Pariisissa, heinäkuussa 1990)
 10. Aikuistumisperinnettä ja nuorisojuhlaa (VAJ 1990:7, 152-153)
 11. Muistiinpanoja Humanismin päiviltä (VAJ 1990:8, 176-180)
 12. Uskonnottomasta sosiaalityöstä: Belgiassa ja Hollannissa (VAJ 1991:3, 57-58)
 13. Matkaraportti: Pariisi (VAJ 1991:6, 125-126) (VML:n kansainvälinen neuvosto 20.4.1991)
 14. Matkaraportti: Praha (VAJ 1991:6, 126-127) (IHEU:n hallitus 11.-13.7.1991)
 15. Matkaraportti: Norja (VAJ 1991:6, 127-130) (Human-Etisk Forbund i Norgen liittokokous 18.-20.5.1991)
 16. Yliopistollisia filosofianopintoja kaikille (VAJ 1991:7, 159-160)
 17. Prometheus-leirejä suunniteltiin (VAJ 1991:8, 183-184)
 18. Nimenantopuhe (VAJ 1992:2, 58)

2. Suomennokset

 1. Liiton kirje liittotasavaltaan (VAJ 1985:7, 165)
 2. Tauts, Ants Maailmantilanteen parantamisen ohjelma (VAJ 1993:5-6, 148-150)

3. Valokuvat

 1. Länsi-Berliinin filharmonian rakennus, Jugendweihen näyttämö (VAJ 1989:3, 72, takakansi)

4. Valokuvia Lasse Sirénistä

 1. Lasse Sirén yhdessä länsiberliiniläisten vapaa-ajattelijoiden Burkhart Hofmannin ja Hans Kochin kanssa oluella (VAJ 1982:7, 154, etusisäkansi)
 2. Liittoneuvoston kokous 19.6.1983, Sirén kolmas vasemmalta (VAJ 1983:5, 102)
 3. Lasse Sirén (VAJ 1986:8, 178, etusisäkansi)
 4. Lasse Sirén jututtaa Aarne Yrjöstä (VAJ 1987:4, 74, etusisäkansi)
 5. Lasse Sirén Kauniaisten kunnallisella hautausmaalla, toinen vasemmalta (VAJ 1987:7, 160,etusisäkansi)
 6. Lasse Sirén (oik.) ja Paul J. Koponen (VAJ 1987:8, 192, takakansi)
 7. Lasse Sirén (VAJ 1988:4, 74, etusisäkansi)
 8. Lassi Sirén Karkkilan Vapaa-ajattelijain hautausmaalla, kolmas vasemmalta (VAJ 1988:5, 120, takakansi)
 9. Lasse Sirén esittelee liiton uusia adresseja (VAJ 1988:8, etukansi)
 10. Lasse Sirén, työllistämisvaroin palkattu pääsihteeri (VAJ 1989:1, 2, etusisäkansi)
 11. Lasse Sirén Berliinin maailmankellon alla (VAJ 1989:3, 50, etusisäkansi, kuva Teuvo Pykönen)
 12. Lasse Sirén (oik.) Reijo Lehtisen syntymäpäivillä (VAJ 1989:4, 91)
 13. Lasse Sirén (pylvään kohdalla, 5. vasemmalta) berliiniläisten nuoren joukossa (VAJ 1989:5, 20, takakansi)
 14. Lasse Sirén (3. oikealta) Intiassa (VAJ 1990:2, 28)
 15. Lasse Sirén Sanal Edamarukun kotikirjastossa Delhissä, Intiassa (VAJ 1990:2, 36)
 16. Lasse Sirén ruokatauolla ulkomaalaisten kanssa (VAJ 1990:2, 39)
 17. Lasse Sirén (VAJ 1990:3, etukansi, vasemmalla ylhäällä)
 18. Lasse Sirén Äänekosken liittokokouksessa, kesäkuussa 1990 (alakuvassa keskellä) (VAJ 1990:4, 96, takakansi)
 19. Lasse Sirén Brysselissä (VAJ 1990:6, 122, etusisäkansi)
 20. Lasse Sirén (keskellä) Brysselissä (VAJ 1990:6, 136)
 21. Lasse Sirén (vasemmalla) (VAJ 1990:6, 140)
 22. Lasse Sirén (vasemmalla) Länsi-Berliinissä (VAJ 1990:6, 141)
 23. Lasse Sirén Brysselissä (VAJ 1991:3, 50, etusisäkansi)
 24. Lasse Sirén Brysselin Vapaan yliopiston edustalla (VAJ 1991: 3, 58)
 25. Lasse Sirén ja Kari Vigeland (VAJ 1991:6, 144, takakansi)
 26. Lasse Sirén IHEU:n 40-vuotisjuhlakongressissa Amsterdamissa kesällä 1992 (VAJ 1992:6, 181)
 27. Lasse Sirén oluella (VAJ 1994:1, 32, takakansi)

Lähteitä

Tiukkanen, Arto (1998) Vapaa-ajattelu Helsingissä. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry 1936-1996. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Helsinki.

Humanisti –lehti 2010:1

Vapaa Ajattelija –lehti 1972, 1987-1990, 1992-1994

Kimmo Sundströmin muistiinpanovihko 13.2.1993-3.10.1995


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?