VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUU HELSINGISSÄ 10.4.2010 (5.4.2010)

Päivitetty 20.7.2011

Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuusto (LV) kokoontuu liittokokouskauden toiseen kevätkokoukseensa lauantaina 10.4.2010 Helsinkiin, taas Ravintola Vltavaan. Aivan poikkeuksellisesti kokous alkaa vasta kello 17. Syy ei ole tiedossa. Kun kokouksiin on viime vuosina liittynyt ruokailu ja kokoukset muutenkin kestävät useita tunteja, valtuutettujen kotimatkojen aikatauluihin tulee muutoksia. Korvaako liitto valtuutetun yöpymiskulut Helsingissä, jos tämä ei pääse ajoissa kotimatkalle? 

    Ravintola Vltava, Elielinaukio 2.

Asialistalla ovat sääntömääräiset toiminta- ja tilikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2009 sekä päättäminen tili- ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Omituista on, että valtuuston syyskokouksen 21.11.2009 pöytäkirjaa ei ole vielä hyväksytty, vaan asia on tuotu tulevaan kokoukseen. Taustalla on pöytäkirjasotku ja -kiista, mikä ei ole Vajaa-ajattelijain liitossa epätavallista. Yleisempiä pöytäkirjakiistat ovat tosin olleet liittohallituksessa (LH), kun pöytäkirjoja ei ole aina haluttukaan kirjoittaa kokouksen kulun mukaisiksi. 

Muissa asioissa esityslista kertoo, että LH:n varapuheenjohtaja Aki Räisänen (varapuheenjohtajana 2.12.2009 saakka) ja pääsihteeri Eino Huotari ”antoivat laittoman työtodistuksen” liiton 12.5.2009 irtisanotulle toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsille. 

Toinen kiista-asia liittyy sekin työsuhdeasioihin. Kun Uudenmaan työsuojelupiiri oli pyytänyt LV:lta lausunnon Paula Vasaman työsuhdeasiassa, eikä LV sellaista antanut, sen jäsenet Martti Vaattovaara ja Janne Vainio olivat omalta osaltaan antaneet lausuntonsa. Esityslistaehdotus kertoo, että he lähettivät lausuntonsa ”ilman tiedottamista”. 

Uutta Kulttuuriohjelmaa ei asialistalla 

Liiton nykyisen Kulttuuriohjelman (1993) pintapuolinen päivittäminen oli esillä liittokokouksessa kesällä 2008, mutta asia siirrettiin LH:n valmisteltavaksi. Kaikki saivat lähettää asiassa palautetta LH:lle, palautetta piti arvioida LV:n syyskokouksessa 2008 ja uusi ohjelma oli tarkoitus hyväksyä LV:n kevätkokouksessa 2009. Kulttuuriohjelma ei ole nytkään kokouksen asialistalla. 

Toimintakertomus vuodelta 2009 

Hallitus kertoo jäsenyhdistysten henkilöjäsenten lukumäärän olleen 31.12.2009 1 747. Nyt hallitus on myös laatinut jäsentilaston yhdistyksittäin (tämän hallitus laiminlöi vuoden 2008 osalta). Siihen ei ole sisällytetty vuoden 2010 puolella tilitettyjä vuoden 2009 liittomaksuja eli tilasto antaa jäsenmäärästä todellista hivenen pienemmän luvun. Oikea jäsenmäärä on tietojeni mukaan 1 750 tai 1 751 jäsentä. Turun Vapaa-ajattelijain jäsenmäärän vertausluku vuodelta 2007 (32) on ilmoitettu väärin. Tämä oli tilitettyjen liittomaksujen lukumäärä vuonna 2006. Oikea vertausluku on 54. 

2008 jäsenmäärä oli 1 539. Kasvua tuli yli 200 jäsentä, 13,7 prosenttia. Jäsenmäärä on nyt ylittänyt vuoden 1993 jäsenmäärän (1 671). Jäsenmäärä on kasvanut ainakin kolme vuotta peräkkäin. Jäsenyhdistysten lukumäärä (27) ei kasvanut. 

Liiton toiminnanjohtajan ja taloudenhoitajan irtisanomisesta (12.5.2009) ja sen syistä LH vaikenee. Liitto sai asiassa joulukuussa 2009 haasteen Helsingin käräjäoikeuteen ja antoi, samoin joulukuussa, vastauksensa käräjäoikeudelle. Näistäkään LH ei toimintakertomusesityksessään mainitse mitään. Ne pitäisi lisätä toimintakertomukseen. 

Tukityöllistettynä toimi 26.10.2009 asti Jane Herold (joka ei saanut potkuja) ja 19.10.2009 alkaen Niina Liljander. Liljander sai potkut maaliskuussa 2010, mutta se on vasta tämän vuoden asioita. 

Luottamushenkilöpuolellakin oli tuulista. Aki Räisänen sai lähtöpassit LH:n varapuheenjohtajan paikalta 2.12.2009 ja tilalle valittiin Robert Brotherus. LH:n varsinainen jäsen Timo Mykrä erosi kesken vuoden ja hänen tilalleen valittiin 21.11.2009 Tauno Lehtonen, joka oli ollut Brotheruksen varajäsen. Brotheruksen uudeksi varajäseneksi valittiin Paula Vasama. 

LH:n kokouspäiviä toimintakertomusesitys ei aiemmasta poiketen mainitse. LH ei muutoinkaan tiedota kokouksiensa ajankohdista tai kokousten tuloksista. Tämä on hankalaa esim. niiden tavallisten jäsenten kannalta, joilla olisi esityksiä LH:lle. LH kokoontui v. 2009 ainakin seuraavina päivinä: 17.1., 7.3., 4.4., 19.4. (sähköpostikokous), 12.5. (sähköpostikokous), 23.5., 8.8., 19.9. ja 2.12. 

Kun Paula Vasaman irtisanomisaika 12.7.2009 umpeutui, palkkarahoja alkoi säästyä: ylijäämä on 19.347,50 euroa, kun v. 2008 tilikauden tulos oli –3.649,37 euroa alijäämäinen. Taloutta eritellään edempänä tarkemmin. 

Liitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle (ei ratkaisua 2009) ja lääninhallituksille (ei ratkaisuja 2009). Liiton ehdotukset Väestötietolakiin eivät tuottaneet tuloksia. 

Puheenjohtaja Jussi K. Niemelä jatkoi jäsenyhdistysvierailujaan. Loka-joulukuussa 2008 hän ja Paula Vasama vierailivat yhdeksässä yhdistyksessä ja v. 2009 Niemelä vieraili Lapin yhdistyksissä (Kemi, Rovaniemi ja Luoteis-Lappi (Kolari)), Pohjois-Kymen yhdistyksessä, Jyväskylässä, Tampereella, Kotkassa, Seinäjoella, Turussa ja Porissa. Liiton puheenjohtajista Niemelä taitaa kehittyä matkustavaisimmaksi, ainakin kotimaan osalta. Hän on myös kirjoittanut Vapaa Ajattelijaan juttusarjaa Vapaa-ajattelun kasvot lähikuvassa, joka saa kiitokseni. Sarja on nyt edennyt jo neljänteen osaan, joka julkaistiin numerossa 1/2010. 

Kun kirkosta eroaminen laski 24 prosenttia verrattuna vuoteen 2008, LH:n mielestä eroaminen ”tasaantui”; jälleen osoitus kaunisteluun pyrkivästä imagofasismista. 

Bussimainoskampanja oli vuoden näkyvin tempaus. Kampanjan tuloslaskelman mukaan kampanjan kulut olivat 12.057,90 euroa, lahjoitukset 10.181,38 euroa ja alijäämä –1.876,52 euroa. Toimintakertomusesityksen mukaan kampanja tuotti n. 11.000 euroa. Otto Chronsin koordinoima kampanja sai paljon julkisuutta. Kampanja ylitti ainakin minun odotukseni. En ole kuullut mitään olennaista arvostelua kampanjasta. 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2009 

Radikaalein teko talouspuolella oli edellä mainittu, ainoan omin varoin palkatun työntekijän irtisanominen. Se käänsi talousahdingossa olleen liiton tuloslaskelman –3.649,37 euron (2008) alijäämästä 19.347,50 euron ylijäämäksi. 

Opintotoiminta. Opintotoiminnan kulut supistuivat alle neljännekseen edellisvuodesta. Talousarvio oli –1.100 euroa, toteuma 129,70 euroa. 

Tiedotustoiminnan tuotoissa huomiota kiinnittää se, että Vapaa Ajattelijan saadut tilausmaksut supistuivat 37,2 prosenttia ja olivat 2.206,30 euroa. Selitystä ei anneta? Edellisenä vuonna tilausmaksut olivat kasvaneet 15,4 prosenttia; suunta muuttui tykkänään. Sen sijaan kulttuurilehtituki kasvoi 500 euroa. Ilmoitustuottojen hankkiminen lehdelle ei onnistunut; asia kuuluu näköjään utopiaosastolle. 

Ilman bussimainoskampanjaa tiedotustoiminnan kulut kasvoivat 41,2 prosenttia ja ylittivät talousarvion 38,1 prosentilla. V. 2008 koko tiedotustoiminnan kulut supistuivat 17,5 prosenttia. Nyt mentiin vahvasti toiseen suuntaan. 

Vapaa Ajattelijan kulut olivat –20.158,80 euroa ja tulot 9.706,30 euroa. Tulot kattoivat menoista 48,1 prosenttia (2008: 50,9 %; 2007: 49,8 %); merkittäviä muutoksia ei tässä tapahtunut. 

Palvelutoimintaan oli budjetoitu avustuksia 1.000 euroa, toteuma oli 0 euroa. Kun talousarvioita laaditaan, pitäisi miettiä ovatko tulo-odotukset realistisia vai utopiaa. 

Pääluokan kulut muodostuivat tuloslaskelman mukaan yksin jäsenyhdistyksille annetuista toiminta-avustuksista (1.180 euroa). Juhlapuhuja- ja muusikkokorvauksia eikä hautausmaa-avustuksia ole lainkaan esitetty tässä. Talousarviossa juhlapuhujakorvauksiin oli varattu 1.500 euroa, muusikoiden kulukorvauksiin 1.200 euroa, hautausmaa-avustuksiin 3.000 euroa sekä muihin avustuksiin ja apurahoihin 2.000 euroa. Tämä näytti hyvältä. Nyt hallitus ei ole toiminutkaan talousarvion mukaisesti. Palvelutoiminta vaatisi vankistamista, mutta siihen ei näytä olevan halua. 

Myyntitoiminnassa tuloja oli budjetoitu vain 800 euroa, kun toteuma oli 2.113,86 euroa. Arvio koko toiminnanalasta oli 650 euroa, mutta tulos olikin kaksinkertainen, 1.294,67 euroa. 

Kansainväliseen toimintaan oli budjetoitu varoja ulkomaisten vieraiden aiheuttamiin kuluihin 940 euroa ja ulkomaanvierailuihin 500 euroa, mutta tuloslaskelman mukaa rahaa meni vain ulkomaisiin jäsenmaksuihin (498,18 euroa). Kansainvälinen toiminta on ohutta, mutta toisaalta ongelmat kotimaassa ovat vakavia ja on syytä keskittyä niiden ratkomiseen. 

Toimisto-luokassa Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:ltä (HVA) vuosivuokraa saatiin 1.800 euroa. Piilotukea liiton rikkaimmalle yhdistykselle annettiin edelleen 600 euroa vuodessa. Kulut pysyivät hyvin hallinnassa, koko toiminnanalan alijäämä supistui 16,9 prosenttia ja oli -9.640,41 euroa. 

Luokassa Hallinto kysyn miksi KELA-korvauksia ei näy lainkaan? Työllistämistuet kasvoivat 2.894,79 eurolla (32,2 prosenttia) 11.882,80 euroon. Talousarviosta työllistämistuet jälleen puuttuivat. Vuoden 2010 talousarvioon hallitus muisti sisällyttää 12.000 euroa työllistämistukia. 

Hallinnon kulupuolella aiemmin nähty palkkakulujen raju kasvu kääntyi nyt 16,5 prosentin laskuun. Kaikkien riitelyjen ja luottamuspulien lisäksi toiminnanjohtaja Vasamasta oli tullut liitolle myös liian kallis työntekijä, koska liiton tuloja ei ollut kyetty kasvattamaan riittävästi. Toimistohenkilöstön palkkakulut olivat nyt yhteensä -34.105,12 euroa. Riitapesän työterveysmenot kasvoivat yli tuhannella eurolla. Tietysti myös välilliset työvoimakulut alenivat. Kaikkiaan henkilöstökulut alenivat 27,2 prosentti ja olivat –37.813,11 euroa. 

Hallinto-luokan kokonaismenot olivat –41.316,82 euroa (-64.683,86 euroa) eli supistusta 36,1 prosenttia. Supistusten pitäisi tänä vuonna näkyä selvästi muiden toiminnanalojen piristymisenä, kun varoja ohjataan enemmän sinne. 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä palautui vuoden 2006 tasolle ja on –67.440,93 euroa (2008: -88.911,66 euroa; 2007: -75.678,10 euroa; 2006: -67.360,13 euroa). 

Varainhankinnassa liittomaksutulot jatkoivat kasvuaan 21.425,30 euroon (2008: 18.592,00 euroa). Nämä tulot ovat kasvaneet pohjalta (2005) laskien 6.689,30 euroa (45,4 prosenttia) ja ovat nyt palautuneet vuosien 1996-2003 keskimääräiselle tasolle. Nyt liittomaksutulot kasvoivat siitä huolimatta, että v. 2010 ei ole sääntömääräinen liittokokousvuosi (ks. erikoisartikkelia liittomaksutulosta). Liittomaksutulot ylittivät selvästi myös budjetoidut tulot (17.000 euroa). 

Lahjoituksiin oli budjetoitu toivorikkaasti 140 euroa enemmin kuin vuodelle 2008 (50 euroa). Toiveet valuivat hiekkaan: lahjoituksia saatiin 0,00 euroa, kun v. 2008 niitä saatiin sentään 0,20 euroa. Ateistijärjestöillä menee tältä osin paremmin kuin vapaa-ajattelijoilla. 

Liiton mainekato vaikutti siihen, ettei liitto ole saanut yhtään testamenttia vuonna 2001 kuolleen Erik Helinin testamentin jälkeen. Nyt hallitus kertoo, että liitto on saanut v. 2008 kuolleen henkilön testamentin, mutta omaisuus on vainajan lesken omistuksessa tämän kuolemaan saakka. Lesken kuoleman jälkeen liitto saa pesästä neljäsosan, jos jaettavaa jää. 

Sijoitustoiminta jatkui jokseenkin entisellään. Vuokratulot kannattelevat hyvin liiton toimintaa, kymmenen vuokralle annettua asunto-osaketta synnyttävät tasaisen tulovirran. Kysymysmerkki on, miksi Siltasaarenkadun asunnon vuokrat ja vastikkeet ovat tuloslaskelmassa 0,00 euroa? Taseen vastaavissa huoneisto-osakkeiden kirja-arvo on pysynyt muuttumattomana, joten asunto-osakkeen pitäisi olla tallessa. Kun tuloslaskelmaan ei ole välitetty merkitä siirtoja rahastoihin ja purkuja niistä, asiain seuraaminen vaikeutuu. 

Bruttovuokria saatiin 57.660,50 euroa (2008: 60.261,33 euroa). Kulujen vähentämisen jälkeen nettoa jäi 40.363,13 euroa (2008: 41.670,09 euroa). 

Tuloslaskelman tässä kohdassa kulujäämä on –5.652,50 euroa (2008: -28.649,37 euroa) eli ilman valtion toiminta-avustakin olisi päästy melko lähelle nollaa. Valtion yleisavustus oli 25.000 euroa, jolle tasolle se nousi v. 2004. Kuluvankin vuoden yleisavustus on samansuuruinen. 

Tilikauden ylijäämä oli 19.347,50 euroa, joka antaa liitolle paljon mahdollisuuksia suunnata toimintaa ja resursseja uudella tavalla. 

Tehdään aiempaan tapaan vertailu vuosien 2002 ja 2009 muutamien tilinpäätöslukujen kesken: 

  1. Liiton kaikki tulot: 90.571,97 (2002) / 140.936,54 (2009);
  2. Liiton kaikki menot: 100.217,79 / 121.589,04; 
  3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: 25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista menoista) / 22.222,32 (työllistämistuki vähennetty)(18,3 prosenttia kaikista menoista); 
  4. Vapaa Ajattelija –lehden tappio: 11.466,17 / 10.452,50; 
  5. Oma pääoma: 498.896,94 / 510.110,17 

Oma pääoma ylitti ensi kertaa liiton historiassa 500.000 euron rajan. Liiton köyhtyminen katkesi. 

Tase 31.12.2009 

Lainasaamiset jäsenyhdistyksiltä ovat edelleen 2.000 euroa. Velallinen, Turun Vapaa-ajattelijat ry, ei ole lyhentänyt vippejään. Hallitus salaa kuka velallinen on. 

Lainoja rahoituslaitoksilta on enää 8.000 euroa. Laina otettiin aikoinaan viimeisenä hankitun sijoitusasunnon (Kuulakuja 3 E 90) hankintaa varten ja kuoleentuu vuoden 2011 aikana. Tämä mahdollistaa asuntojen lähiaikoina realisoituvien korjauskulujen rahoittamisen edullisella pankkilainalla ilman, että asuntokannasta tarvitsee myydä mitään, ellei korjausrahoja saada suoraan kassasta. 

Nimikkorahastojen tuottojen käyttö vastoin testamenttien tekijäin antamia määräyksiä jatkui. Liitto käytti testamenteilla saatujen varojen tuottoa muihin menoihinsa. Rahastoista vain Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston (perustettu 1996) arvo on muuttunut, 33,76 euroa pienemmäksi. Rahastoa olisi pitänyt kasvattaa, sillä varojen tuotto oli paljon suurempi kuin niiden avustusten määrä, joita rahastosta olisi tullut purkaa. Testamenttien tekemistä liitolle harkitsevien kannattaa ottaa tämä huomioon, jos heillä on erityistoiveita testamenttaamiensa varojen käytöstä. Liitto on osoittautunut tässä asiassa epäluotettavaksi. Tehokkaita keinoja paluuseen siihen, että testamentin tekijäin antamia määräyksiä noudatetaan, ei ole. 

Aina on vaikeampi nähdä sitä, mikä ei näy, kuin sitä, mikä on kerrottu. Pimitys kuuluu nykyhallituksen menettelytapoihin. Nyt käsiteltävän tilinpäätöksen liitetietoja hallitus on pimittänyt valtuutetuilta tavallista enemmän. Tase-erittelyt puuttuvat, samoin rahastojen muutossivu, selvitykset panteista ja muista vakuuksista sekä selvitys niistä varoista, joita rajoittavat erityismääräykset. Myös selvitys luotoista ja muista sitoumuksista puuttuu. 

Vapaa-ajattelijat sekä salaavat asioita että pelkäävät jotakin. Vaikka LH:ssa on valtiokirkon ja sen toiminnan ihailijoita sekä kirkon yhteistyökumppaneita, näissä tilinpäätösasioissa he eivät ole huomanneet ottaa oppia kirkollisten järjestöjen avoimemmasta ja rehellisemmästä toiminnasta. 

Kimmo Sundström


JK 20.7.2011. ”Imagofasisti, valtiokirkon ihailija ja tiedonpimittäjä” Jori Mäntysalo, kuten hän itseään kutsuu ja kuvailee, on toistuvasti pahoitellut sitä, ettei tällä sivulla ole ”korjattu” moitetta siitä, että liittokokouskauden 2008-2011 LH:n menettelytapoihin kuului pimittäminen. Mäntysalo oli tuon hallituksen varsinainen jäsen. Yllä olevassa kirjoituksessa kerrottiin yksi esimerkki pimityksestä. 

Moitteen aihe oli, ettei LH toimittanut liittovaltuutetuille liiton tilinpäätökseen kuuluvia liitteitä, vaikka näiden tehtävänä on käsitellä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta LH:lle. Mäntysalo perustelee närkästystään sillä, että hän lähetti linkin kyseessä oleviin asiakirjoihin minulle. Tarkennan lukijalle, etten ollut LV:n jäsen. En myöskään pyytänyt Mäntysaloa lähettämään minulle mitään aineistoja. Minun informoimiseni asiasta neljä päivää ennen kokousta ei ratkaise ongelmaa. Asiakirjat piti toimittaa (sääntöjen mukaan) LV:n jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta, koska näillä tulee olla aikaa tutustua asiakirjoihin ennen kokousta.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?