VAASAN VAPAA-AJATTELIJAT EROAA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSTA (15.7.2009)

Päivitetty 9.1.2010

Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:n (VVA; 56419) puheenjohtaja Pentti Suksi on ilmoittanut liitolle yhdistyksen eroavan liitosta. 

VVA perustettiin 16.5.1949 ja rekisteröitiin 30.10.1950. Se ylläpitää Kullervon hautausmaata Ristinummen Kappelimäellä, viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hautausmaa sai nimensä yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan, Kullervo Kalervo Taijalan mukaan ja otettiin käyttöön 1956. 

Pentti Suksi on pitkän linjan vapaa-ajattelijoita. Hän on ollut yhdistyksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti ainakin keväästä 1978 lukien (VAJ 1978:4, 95), yli 31 vuotta. Liiton hopeisen ansiomerkin Suksi sai 15.6.1986. Suksi on toiminut myös liiton luottamuselimissä useita vuosina, sekä liittohallituksessa että liittoneuvostossa (nykyisin liittovaltuusto). 

Liitto on pyytänyt yhdistystä lähettämään eroilmoituksen kirjallisena ja nimenkirjoittajien allekirjoittamana. Suksi on luvannut lähettää sellaisen. Hänen lisäkseen yhdistyksen nimenkirjoittajana on ainakin vaasalainen Mauno Harjunpää. 

Ero pudottaa liiton jäsenyhdistysten määrän 26:een. 16.11.2006 jälkeen ei ole perustettu ainoatakaan uutta uskonnottomien yhdistystä, joka olisi halunnut liittyä liiton jäseneksi. 

Vaasan Vapaa-ajattelijain aktiivisin jäsen on ollut Pentti Suksi itse. Yhdistyksessä on vähän jäseniä. Liiton jäsentilaston mukaan yhdistys tilitti liittomaksun neljältä jäseneltä vuonna 2006, kolmelta jäseneltä vuonna 2007 ja vuodelta 2008 liittomaksuja ei tilitetty lainkaan. Yhdistys on vuosia ollut tyytymätön liiton toimintaan. Liiton hajottamisella ja riitelyllä on ollut vaikutusta yhdistyksen eropäätökseen. ”Vaasan Vapaa-ajattelijat erotti liiton”, Suksi kiteyttää lyhyesti. 

Lähinnä Vaasaa (77 km) oleva liiton jäsenyhdistys on Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry. Vaasan yhdistys kuitenkin jatkaa toimintaansa liiton ulkopuolella. Ei ole odotettavissa, että kukaan jäsenistä haluaisi liittyä Seinäjoen yhdistykseen tapahtuneen vuoksi. 

Liittohallituksen tamperelaisen jäsenen, Jori Mäntysalon suhtautuminen on: ”liiton tilanteeseen laajemmin ei erolla ole merkitystä”. Tamperelaisten vapaa-ajattelijoiden iskulauseen mukaan: Tästä on hyvä jatkaa. 

Kimmo SundströmJK. Vaasan Vapaa-ajattelijat ry ei lähettänyt nimenkirjoittajiensa allekirjoittamaa eroilmoitustaan liitolle vuonna 2009 ja on luopunut erohankkeesta. Näin liitossa oli 1.1.2010 edelleen 27 jäsenyhdistystä. Liittomaksuja Vaasan yhdistys ei kuitenkaan tilittänyt liitolle lainkaan vuosina 2008-2009.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?