PAULA VASAMA SAA POTKUT? (10.5.2009)

Vapaa-ajattelijain liiton hallitus on käynnistänyt toimet toiminnanjohtaja Paula Vasaman työsuhteen päättämiseksi. Hallitus järjestää työntekijän kuulemistilaisuuden liiton toimistolla tiistaina 12.5.2009 kello 12 koskien työsuhteen päättämisperusteita. Työsopimuslain (9 luku, 2 §) mukaan työnantajan on varattava työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi ennen työsuhteen päättämistä. 

Työsuhde voidaan päättää irtisanomiseen tai purkamiseen. Vasaman kohdalla irtisanominen vaikuttaa todennäköisemmältä. 

Hallituksen enemmistö katsoo, että työnantajan ja Vasaman välillä vallitsee luottamuspula. Vaikka liiton taloustilanne on tiukka, työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisia taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ei ole olemassa. Perusteet liittyvät Vasaman henkilöön (7 luku 2 §). 

Liiton palkkalistoilla on yksi vakituinen työntekijä (Vasama) ja yksi määräaikainen tukityöllistetty. Vasama alkoi työskennellä liitossa 23.11.2003. Silloista toimiston- ja taloudenhoitajan tointa ei tuolloin eikä sen jälkeenkään pantu avoimeen hakuun. Työilmapiiri oli sen jälkeen Vasaman mielestä normaali vuoden ja viisi kuukautta. Siitä lähtien – siis neljä vuotta – hän katsoo tulleensa kiusatuksi työpaikallaan. Liiton työpaikkaongelmista on uutisoitu aiemminkin

Hallitus on aiemmin antanut Vasamalle kaksi varoitusta (toinen 7.3.2009), joiden asiallisuuden Vasama tosin kiistää. Mikäli työsuhde päätetään, hän riitauttanee asian. Asiaan vaikuttaa tietysti se minkälaisin ehdoin päättäminen tapahtuisi. 

Vapaa-ajattelijain liitossa työpaikkaongelmat ovat jatkuneet pitkään ja useita työntekijöitä on irtisanottu. Vasaman mahdollisista potkuista on liikkunut huhuja jo vuosia. Viime kesäkuun liittokokouksen tuloksena potku-uhka tilapäisesti väistyi ja työilmapiiri parani. Talvella alkoi kuulua uudelleen ilmapiirin heikkenemisuutisia. Nyt tilanne on tulehtunut. 

Liiton sääntöjen mukaan liittohallitus valitsee ja erottaa liiton työntekijät. Erottamiseen riittää viiden hallitusjäsenen kannatus ja ellei hallitus kokoonnu täysilukuisena, vähempikin kannatus. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?