VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUU HELSINGISSÄ 26.4.2009 (22.4.2009)

Edellisessä Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittokokouksessa 15.6.2008 valittu liittovaltuusto (LV) kokoontuu 26.4.2008 ensimmäiseen kevätkokoukseensa Ravintola Vltavaan Helsingissä. Asialistalla on vuoden 2008 tilinpäätöksen käsittely, päättäminen tili- ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille ja vuoden 2009 talous- sekä toimintasuunnitelman tarkastelua. 


    Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, Helsinki.

Uutta Kulttuuriohjelmaa ei asialistalla 

Liiton nykyisen Kulttuuriohjelman (1993) pintapuolinen päivittäminen oli esillä liittokokouksessa, mutta asia siirrettiin liittohallituksen (LH) valmisteluun. Kaikki saivat lähettää asiassa palautetta LH:lle, palautetta piti arvioida LV:n syksyn kokouksessa ja uusi ohjelma oli tarkoitus hyväksyä tässä LV:n kokouksessa. Sitä ei ole kuitenkaan asialistalla. 

Toimintakertomus vuodelta 2008 

Hallitus kertoo jäsenyhdistysten henkilöjäsenten lukumäärän kasvaneen ja olevan 31.12.2008 1 549. Tämä tarkoittaa 111 jäsenen (7,7 %) kasvua verrattuna tilanteeseen 31.12.2007. Liiton uudet säännöt tulivat voimaan 11.12.2008. Niiden mukaan liittomaksujen tilittämisen takaraja muuttui kuukautta aiemmaksi. Jäsenyhdistysten lukumäärä (27) pysyi ennallaan. 

Vuosien 2006 ja 2007 mukaista jäsentilastoa yhdistyksittäin LH ei ole julkaissut. Se kertoisi tarkemmin mitkä yhdistykset ovat kasvattaneet jäsenmääriään tai ainakin liittomaksutilityksiään. Tässä arvioidaan, että kasvua on ainakin Helsingin, Kotkan ja Turun yhdistyksissä. Enimmäkseen jäsenmäärät ovat kuitenkin pysyneet melko lailla ennallaan, ainakaan lukumääräiset muutokset eivät ole suuria. Jäsenmäärä oli 1 397 vuonna 2006, mutta ei ole varmaa oliko tämä pohjakosketus, koska aiemmat liittohallitukset laiminlöivät luotettavien jäsentilastojen laatimisen. Nyt kuitenkin näyttää, että jäsenmäärä on kääntynyt lievään kasvuun ja palannut jokseenkin vuoden 1994 tasolle (1 556 jäsentä). 1993 puolestaan oli viimeinen vuosi, jolloin maksaneita jäseniä oli yli 1 600 (1 671). 

Työllistettynä 15.10.2007-27.10.2008 olleen toimistosihteeri Erkki Haapaniemen työsuhde päättyi, ja uutena työllistettynä aloitti Jane Herold. Haapaniemi on ollut aktiivi vapaa-ajattelija ja hän on jatkanut toimintaansa Helsingin Vapaa-ajattelijoissa työsuhteen päättymisen jälkeenkin. 

Kesän liittokokous toi mukaan toimintaan joitakin uusiakin henkilöitä (ks. raportti). 

Vapaa Ajattelija –lehti sai loppuvuonna uusia voimia, kun liiton uusi puheenjohtaja Jussi K. Niemelä alkoi toimittaa lehteä. Uuden taittoilmeen takana on ollut numerosta 5/2008 lukien Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Mediapaja. Lehden sisältö ja ulkoasu ovat parantuneet. 

Uudeksi webmasteriksi valittiin Tommi Asiala ja hän uudisti liiton Internet-sivustoa. 

LH antoi erinäisiä lausuntoja. Enempää vaikutusta ei ole havaittavissa, vaikka kaipaamaansa julkisuutta liitto saikin. LH on tällä kertaa antanut realistisemman kuvan vaikuttamispyrkimyksistään. Eivät liiton tohinalla rustaamat lausunnot niin vain johda lakialoitteiden tms. muutoksiin. Vaikuttaminen on vaikeaa ja vastustajat vahvoja. 

Pitkästä aikaa liitto on saanut uuden puheenjohtajan, joka kiertelee aktiivisesti jäsenyhdistyksissä esittäytymässä ja esitelmöimässä, luoden yhteyksiä ruohonjuuritasolle ja tuomassa vaihtelua paikallistoimintaan. Toimintakertomusesitys mainitsee yhteensä yhdeksän (Järvenpää, Imatra, Raisio, Lahti, Kotka, Porvoo, Turku, Karkkila ja Nakkila) paikkakuntaa, joissa Niemelä ja toiminnanjohtaja Paula Vasama kävivät 4.10.-12.12.2008 välisenä aikana. 

Helsingissä 16.2.2008 järjestetty Islam-seminaari, päävieraanaan kanadalainen Marvin Zayed, oli isompi tapahtuma, johon osallistui n. 85 ihmistä. Eino Huotari oli alustamassa maaliskuussa Rovaniemellä puhujakoulutustilaisuudessa. Siihenkin osallistui 14 henkilöä. Kaikki juhlapuhetoimeksiannot on voitu Lapissa hoitaa Kemin ja Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijayhdistysten aktiivien voimin. 

Vihkimisoikeutta liitto ei itselleen saanut, vaikka yritystä oli. Siitä on vain sanottavana hyvää, sillä sekulaarissa valtiossa avioliittoon vihkimisoikeutta ei pidä antaa sen enempää yhdyskunnille kuin uskonnottomien kuppikunnille. Siviilivihkiminen yksin on ateistien tavoite. 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n eroakirkosta.fi-palvelun kautta erosi 47 333 evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä, 90,7 prosenttia kaikista tuosta kirkosta eronneista (52 203). Suomen ortodoksisesta kirkosta palvelun kautta eronneiden määrää ei kerrota. Palvelu on ehkä parasta mitä vapaa-ajattelijoilla on tarjota yleisölle. Huimista eroluvuista huolimatta palvelulla ei ole juurikaan vaikutusta vapaa-ajattelijayhdistysten jäsenmäärän kasvuun. 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 

Liiton heikkenevä taloustilanne alkaa näkyä tilinpäätösluvuissa. Vuoden 2006 ylijäämä, 520,19 euroa, kääntyi –3.649,37 euron tappioksi. 

Tarkastellaan tuloslaskelmaa pääluokittain: 

Opintotoimintaa on ollut toisin kuin vuonna 2007. Talousarvio oli –1.900,00 euroa, mutta tulos vain –782,58 euroa alijäämäinen. 

Tiedotustoimintaan oli budjetoitu tuottoja 10.550 euroa, ja toteuma (10.527,81 euroa) vastasi sitä tarkkaan. Vapaa Ajattelijan saadut tilausmaksut kasvoivat 15,4 prosenttia 3.515,81 euroon. (Vuonna 2007 kasvuvauhti oli ollut 10,2 % eli suunta on oikea.) 

Kulupuolella menoja onnistuttiin jopa supistamaan –20.815,40 euroon (7,7 %)! Vapaa Ajattelijan postituskulut, toimitussihteerille ja piirroksista maksetut työkorvaukset supistuivat. Internet ja EUnet-kulut supistuivat jopa 888,34 euroa (67,3 %). Vaikkei lehti minusta ole ensimmäinen menojen leikkauskohde, on ilahduttavaa, että enemmän laatua saatiin vähemmin varoin. Koko tiedotustoiminnan kulut (-10.287,59) supistuivat 2.178,19 euroa, 17,5 prosenttia. 

Vapaa Ajattelijan kulut olivat –19.814,17 euroa ja tulot 10.089,95 euroa. Tulot kattoivat menoista 50,9 prosenttia (2007: 49,8 %). 

Palvelutoimintaan oli budjetoitu nettokuluja –500 euroa. Juhlapuhujille ja muusikoille budjetoidut korvaukset (2.100 euroa) sekä budjetoidut hautausmaa-avustukset (1.500 euroa) oli tässä jo otettu huomioon. Purut Koivistojen rahastosta olivat talousarviossa siis yhteensä 3.600 euroa. 

V. 2008 palvelutoiminnan tulos oli vain –260 euroa ja tuloslaskelman mukaan se koostui toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille. Tuloslaskelman palvelutoiminta-luokassa ei ole lainkaan juhlapuhuja- ja muusikkokorvauksia eikä hautausmaa-avustuksia. Toimintakertomuksen mukaan näitä kuluja oli 6.317,01 euroa. Tuloslaskelmassa ei myöskään näy siirtoja rahastoihin tai rahastojen purkuja. 

Myyntitoiminnassa kirjamyynti kasvoi hieman 238,48 euroon (208 euroa), mutta muu myynti väheni. Lippuja ja tuhkauurnia ei myyty ollenkaan. Kirjoja ostettiin paljon (1.150 eurolla), vaikka budjetissa koko myyntitoiminnan kuluihin oli varattu vain –50 euroa. Selvitystä kirja-ostoista ei anneta. Liittokokouksessa jaettiin maksutta Anneli Aurejärvi-Karjalaisen kirjaa Perheen omat juhlat (1999). Oliko kyseessä tämän kirjan toveriosto? V. 2007 ostot olivat vain 15 euroa. Myyntitoiminta oli tappiolla –731,37 euroa (-642,49 euroa). 

Kansainväliseen toimintaan oli budjetoitu –1.650 euroa, mutta kulut olivat vain –558,60 euroa (samalla koko toiminnanalan alijäämä). Tämä on toiminnanala, jossa säästötoimet myös näkyvät. 

Toimisto-luokassa Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n vuosivuokraa (1.440 euroa) ei korotettu edellisvuodesta. Piilotuen maksaminen liiton rikkaimmalle yhdistykselle jatkui. Tässäkin asiassa on kuitenkin muutos luvassa: v. 2009 vuosivuokra on 1.800 euroa, ja piilotuen määrää karsitaan. Vuokria toimisto sai yhteensä 1.940 euroa mikä vastasi täsmälleen talousarviota. 

Toimiston koko nettokulut kasvoivat 9,3 prosenttia ja olivat –11.607,66 euroa. Lähellekään talousarviota (-7.460 euroa) ei päästy. Isompia säästöjä saatiin puhelin- ja telefax-kuluissa (kulujen alenema 1.016,58 euroa) ja toimistotarvikekuluissa (kulujen alenema 1.001,60 euroa). Kulut pysyivät hallinnassa, vielä 2006 ne olivat olleet –14.545,03 euroa. 

Hallinnon osalta tuotot kasvoivat voimakkaasti 2.856,93 eurosta 11.310,99 euroon. Pääosa selittyy työllistämistukien kasvusta (+6.443,93 euroa) eli työllistämiskulujen siirrosta veronmaksajille. Talousarviossa työllistämistukia ei mainita lainkaan. Näin isot erät pitäisi ottaa talousarvioon, mutta työllistämistukia ei ole kuluvankaan vuoden talousarviossa. Työllistäminen tässä laajuudessa ei ole mahdollista ilman työllistämistukia. 

Hallinnon kulupuolella palkkamenot kasvoivat 47 prosenttia ja olivat –40.862,01 euroa. Se on paljon eikä näin voi jatkua. Kaikki henkilöstökulut kasvoivat 45,1 prosenttia ja olivat 51.929,15 euroa. Kokouskulut kasvoivat –746,45 eurosta –5.344,27 euroon. Uutena eränä on kirjanpito ja tilintarkastus, -2.635,20 euroa (2007: 0 euroa). En pidä ihan halpana kirjanpitokuluja. Hallinnon tappio oli yhteensä –64.683,86 euroa, 16.311,13 euroa (33,7 %) enemmin kuin edellisenä vuonna. Vaikka 2008 oli hallintokuluja paisuttava liittokokousvuosi, kulujen kasvu näyttää liian nopealta. Ja eikö liittokokousta varten ollut tehty varauksia jo aiempina vuosina? 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli –88.911,66 euroa (2007: -75.678,10 ja 2006: -67.360,13) eli sen kasvuvauhti nopeutui huomattavasti. 

Varainhankinnassa nähtiin 1.202 euron kohennus liittomaksutulossa, joka oli 18.592 euroa (ks. erikoisartikkelia liittomaksutulosta). Pohjakosketus saavutettiin v. 2005, jolloin tulo oli 14.736 euroa. Siitä on nyt noustu jokseenkin vuoden 2003 tasolle. 

Lahjoituksia oli budjetoitu 50 euroa. Metsään meni. Niitä saatiin 0,20 euroa. Raha-asiain osalta 0,20 euroa vastaa lahjoittajien liittoa kohtaan tuntemaa luottamusta. Jos 0,20 euroa käytetään väärin, suurta vahinkoa ei pääse syntymään. Kaksikymmensenttistä suuremmat lahjoitukset ovat ohjautuneet ateistijärjestöille. 

Minkähän laista liiton toiminta olisi ilman sijoitustoimintaa, liiton suurinta tulonlähdettä? Vuonna 2008 sijoitusasuntojen bruttovuokratuotot olivat 60.261,33 euroa (57.720,24 euroa), kasvua 4,4 prosenttia, ja nettovuokratuotot 41.669,63 euroa (33.716,65 euroa), kasvua siis 23,6 prosenttia. Tuottopuolella on siirrot rahastoihin jätetty taas merkitsemättä tuloslaskelmaan. Tulosta paransi remonttikulujen pieneneminen. 

Valtion yleisavustus polki paikallaan 25.000 eurossa viidettä vuotta. Opetusministeriö ei ole katsonut liiton toimintaa sellaiseksi, että avustusta pitäisi korottaa. Myöskin kuluvana vuonna avustus on samansuuruinen. 

Tehdään aiempaan tapaan vertailu vuosien 2002 ja 2008 muutamien tilinpäätöslukujen kesken: 

1. Liiton kaikki tulot: 90.571,97 (2002) / 129.328,72 (2008); 

2. Liiton kaikki menot: 100.217,79 / 132.978,09; 

3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: 25.667,63 (25,6 % kaikista menoista) / 31.874,00 (työllistämistuki vähennetty)(24,0 % kaikista menoista); 

4. Vapaa Ajattelija –lehden tappio: 11.466,17 / 8.855,06; 

5. Oma pääoma: 498.896,94 / 490.796,43 

Toimiston palkkamenojen suhteellinen osuus nousi vuoden 2007 21,7 prosentista 24,0 prosenttiin, mutta on edelleen alempi kuin vuonna 2002 (25,6 %). ”Kukkosmielisen” hallinnon aika pysäytti liiton vaurastumisen. 

Tase 31.12.2008 

Lukijan huomio kiinnittyy lainasaamisiin jäsenyhdistyksiltä, jotka ovat kasvaneet 1.000 eurosta 2.000 euroon. Velallinen on Turun Vapaa-ajattelijat ry. Turun yhdistyksessä puheenjohtajana on Tauno Lehtonen, ja yhdistys on hävittänyt oman varallisuutensa, velkaantunut sekä laiminlyönyt tilinpäätöstensä tekemisen ainakin kahdelta viime vuodelta. Kaiken lisäksi yhdistyksen liittomaksuvelka liitolle 31.12.2008 oli 840 euroa. Ei ole oikein vipata liiton varoja tällaisille tahoille. Saadaanko niitä koskaan takaisin? Onko vakuuksia? Saako liitto lainaamistaan varoista korkoa? 

Lainat rahoituslaitoksilta pienenevät vähitellen. Laina otettiin viimeisenä hankitun sijoitusasunnon ostoa varten. Lainapääoma on nyt 12.000 euroa ja laina tulee kuoletetuksi vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Vuokravakuuksien määrä vieraassa pääomassa on kasvanut. Riskit ovat reaalisia ja onkin syytä vaatia vuokralaisilta kunnon vakuudet. 

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeista (84 kpl) kirjattiin vuonna 2006 syytä kertomatta arvonalennusta –7.007,38 euroa. Ilman tavaravarastoakin yhtiön Sampo-korkorahaston varat, pankkisaamiset ja kassa olivat 31.12.2008 yhteensä 3.918,82 euroa eli 32,66 euroa/osake. 84 x 32,66 = 2.743,44 euroa. Näin suuri ero kirja-arvon ja todellisen arvon välillä antaa epäluotettavan kuvan liiton kirjanpidosta. Osakkeiden kirjanpitoarvo pitäisi korjata arvonkorotuksella lähemmäs osakkeiden todellista arvoa. 

Siirtosaamisissa on myös Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) 1.680 euron liittomaksuvelka liitolle. Ainakin liiton varakkaimman jäsenyhdistyksen tulisi maksaa maksunsa ajallaan eikä summakaan ole ihan pieni. 

Liitto ei saa enää testamentteja 

Aiemmissa tätä vastaavissa kirjoituksissa on todettu liiton käyttävän testamenttien nojalla muodostettujen nimikkorahastojen tuottoja vastoin testamenttien tekijäin antamia määräyksiä. V. 2008 Koivistojen rahastoa (129.318,92 euroa) kartutettiin vain neljällä prosentilla rahaston pääomasta eli 5.172,75 eurolla, vaikka rahaston pääoma tuotti ainakin kaksi kertaa enemmin. 

Rahastosta purettiin 6.317,01 euroa ja rahaston arvoksi 31.12.2008 tuli 128.174,66 euroa. Liitto käytti taas yli 6.000 euroa vastoin testamenttimääräyksiä omiin menoihinsa. Testamentin tekemistä liitolle harkitsevan on syytä ottaa tällainen moraali ja tällainen käytäntö huomioon. Testamentteja liitto ei ole enää saanut 2000-luvun alun jälkeen. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?