LOPETETAANKO JÄRJEN ÄÄNI? (31.3.2009)

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) kevätkokous pidettiin Ravintola Perhossa 22.3.2009. Osanotto oli laimeampaa kuin syyskokouksessa 14.12.2008. Syyskokouksessa vaihdettiin yhdistyksen puheenjohtaja. Kukkosmielinen johtoklikki näyttää menettäneen määräysvaltansa. 

Kokouksesta olivat jääneet pois entisen puheenjohtaja Juha Kukkosen kannattajat Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä hallituksen jäsenet Henrik Sawela ja Esa Ylikoski. Kukkosta ei ole erotettu yhdistyksestä, mutta hänkään ei tullut kokoukseen. Huomiota herätti sekin, että hallituksen jäsen Paula Vasamakin jäi pois kokouksesta. Tavallisesti hän on aina ollut läsnä ja yhdessä Jussi K. Niemelän kanssa hän kokosi kukkosvallan kukistaneen opposition. 

Yhdistys menetti korkotuloja 

Mitään dramatiikkaa ei kokouksessa nähty. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tuli ilmi, että yhdistys menetti muutamia satoja euroja korkotuloja kesä-syyskuussa 2008 huonon taloudenhoidon takia. Yhdistyksen n. 45.000 euron määräaikaistalletus erääntyi, ja yhdistyksen johto laiminlöi sijoittaa varat uudelleen. Puheenjohtaja Kukkonen ei itse valvonut asiaa, eikä kukaan muukaan. Paula Vasama oli omasta puolestaan jo 21.5.2008 ilmoittanut hallitukselle, ettei hän enää hoida talousasioita eikä vastaa niistä, koskei ollut saanut tilinkäyttöoikeuksia Kukkoselta. Kukaan ei kuitenkaan ehdottanut, että menetetty korkotulo olisi peritty vastuuhenkilöiltä yhdistykselle. Menetys jää yhdistyksen vahingoksi. Tilinpäätös oli jonkun verran ylijäämäinen. Vastuuvapaus myönnettiin kaikille hallituksen jäsenille. 

14.12.2009 uudeksi puheenjohtajaksi valittua Niemelää pidetään ”perusjärkevänä”, eikä Kukkosen poissaoloa surtu. Ilmapiiri on parantunut ja se on houkutellut muutaman uudenkin jäsenen mukaan toimintaan. 

Järjen Ääni tulee kalliiksi 

Yhdistyksen yhdessä Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (KAVA) kanssa julkaisemaa Järjen Ääni –lehteä (JÄ; 2002-) pidetään kalliina. Kustannus on yli 10.000 euroa vuodessa. Lehteä päätoimittaa Marketta Ollikainen. Hänkään ei ollut läsnä kevätkokouksessa. 

Neljästi vuodessa ilmestyvä lehti starttasi joulukuussa 2002 ja on pysynyt aika lailla samanlaisena koko ilmestymisaikansa. Se on ollut HVA:n hallituksen ja akselin (Helsinki-Karkkila) äänitorvi. Ulkoasultaan lehti on siisti ja siinä on julkaistu monia hyviä valokuvia. Itsekriittinen näkökulma on puuttunut ja ikävät asiat (oikeudenkäynnit, väärinkäytökset, erottamiset, riidat jnpp.) on vaiettu. Karkkilan yhdistyksen osuus lehdessä on ollut vähäinen. 

Lehdellä on monta nimeä. Maakunnissa se nimettiin aluksi Kiekulan Köhhääykseksi, mutta yleensä lehteä kutsutaan nimellä Särjen Pääni tai vain Särjen Pää. HVA järjesti maaliskuussa jäsenkyselyn, jossa viisi kysymystä koski jäsenlehteä. Kyselyn tulokset julkistetaan 16.5.2009. Hallitus saa palautetta siitä koetaanko lehti vastaajien mielestä tärkeäksi vai ei. 

Lehden perustamismotiivit lakanneet 

Alun perin lehti perustettiin, koska Juha Kukkonen katsoi Erkki Hartikaisen ja Janne Vainion yhdessä toimittaman Vapaa Ajattelija –lehden huonoksi, eikä halunnut tarjota kirjoituksiaan sille. Toinen peruste oli akselin HVA-KAVA rakentaminen eräiden työntekijöiden pois potkimiseksi, liiton hajottamiseksi ja vallan keskittämiseksi kolmelle liiton suurimmalle (HVA, KAVA ja Tampereen vapaa-ajattelijat) jäsenyhdistykselle. 

Kaikki lehden perustamisen vaikuttimet ovat likimain lakanneet. Vapaa Ajattelija –lehden kukkosmieliset voimat saivat haltuunsa vuoden 2005 liittokokouksen tuloksena. Tunnolliset työntekijät potkittiin pellolle, liiton hajottaminen onnistui, liiton sääntöjen ja sen jäsenyhdistyksen mallisäännön muuttaminen autoritaariseen suuntaan onnistui, äänivallan riistäminen alle kymmenen maksavan jäsenen jäsenyhdistyksiltä epäonnistui (ks. tarkemmin täältä), Kukkosen paluu pääsihteeriksi kesäkuun 2008 liittokokouksessa ja puskaehdokas Eino Huotarin valinta liiton puheenjohtajaksi epäonnistuivat, vallan kaappaus kolmelle liiton suurimmalle yhdistykselle vesittyi autoritaarisen leirin hajottua useampaan kuppikuntaan viime liittokokouksen edellä. Viimeksi mainittu tavoite on karkaamassa käsistä. Seuraavaan liittokokoukseen HVA:n edustajiksi tuskin tulee Kukkonen takanaan kuusi perässähiihtäjää. 

Paperilehtiä katoaa 

Liiton julkaisema Vapaa Ajattelija ilmestyy edelleen kuudesti vuodessa, vaikka numeroiden määrän vähentämistä neljään on kannatettu. Paperinen, kotiin kannettu lehti palvelee hyvin niitä jäseniä, joilla ei ole tietokonetta ja jotka eivät lue nettilehtiä. Printtilehtien määrä kuitenkin vähenee vauhdilla samalla kun nettilehtien määrä kasvaa. Nettilehti on rahallisesti edullisempi. Riittäisikö esim. yksi printtilehti vuodessa, joka lähetettäisiin kaikille jäsenille kevät- tai syyskokouksen kokouskutsun mukana? 

Vapaa Ajattelijan toimittamisessa oli joku kärhämä Ollikaisen ja Niemelän välillä syksyllä 2008, mutta ehkei se vaikuta JÄ:n asiassa. Niemelän suhtautuminen jäsenistöön on toinen kuin Kukkosen. Niemelä havaitsee jäsenistön ja ajattelee, että viime kädessä työtä tehdään sen ja lukijakunnan puolesta, vaikka nämä pysyttelisivätkin taustalla. 

Jos JÄ:n julkaisemista jatketaan vielä ensi vuonna, nousee esiin kysymys, pitäisikö sitä jatkaa ainakin vuoden 2011 liittokokoukseen saakka. Silloin tarjoutuisi taas tilaisuus ylistää omia ehdokkaita ja tölviä vastustajia, kehua hajottajat ja nimetä syntipukit, kuten aiemminkin. Tämä mahdollisuus on tarjolla tosin nettilehdessäkin. JÄ on kuitenkin ohitetun kukkosvallan reliikki ja lakkaa, kun uusia ideoita tai vaihtoehtoisia rahareikiä syntyy.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?