VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO KOROTTI JUHLAPUHUJIEN KULUKORVAUKSIA (26.1.2009)

Vapaa-ajattelijain liitto korotti 1.1.2009 lukien juhlapuhujille hakemuksesta myönnettävää kulukorvausta 35 eurosta 50 euroon/puhe. Aiempi rajoite, jonka mukaan yhdelle henkilölle voidaan myöntää korvausta enintään kymmenestä juhlapuheesta per kalenterivuosi, poistettiin. 

PAT maksaa kulukorvauksia juhlapuhujille, jos liiton maksaman korvauksen jälkeenkin jää korvattavia kuluja. Korvaus on enintään 70 euroa/puhetapahtuma. Toisin kuin liitto, PAT ei maksa korvauksia kaupallisille juhlapuhujille kuten Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat Oy) juhlapuhujille. 

Lisätietoja PAT:n jakamista korvauksista ja korvaushakemuslomakkeen saa tästä

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?