Pääkaupunkiseudun Vapaa-ajattelijat ry

Juhlapuhujapalvelut

Pääkaupunkiseudun ateistit ry toimii juhlapuhujatoiminnassa yhteistyössä Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n (UJ) kanssa. UJ on Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvoston päätöksen mukaisesti liiton virallinen yhteistyökumppani puhuja-asioissa. Puhujat tarjoavat palveluksiaan nimenanto-, aikuistumis- ja hääjuhliin sekä uskonnottomiin hautajaisiin. Ehkäpä joitakin muitakin tapahtumia, vaikkapa harjakaisia, voisi juhlistaa sopivalla juhlapuhenumerolla!

Alla listatut juhlapuhujat eivät ole pelkästään Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäsenpuhujia, vaan suurin osa on eri puolilla maata toimivien vapaa-ajattelijayhdistysten juhlapuhujia.

Luettelo on päivitetty talvella 2021, jolloin siitä poistui kolme juhlapuhujaa eri syistä.  Pääkaupunkiseudun ateistit ry etsii uusia yhteyksiä uusiin puhujiin ja tarjoaa tukeaan entisten rajoitusten puitteissa.  Jos puhuja veloittaa kohtuullisen palkkion palvelun tilaajalta ja käyttää yhdistyksen tarjoaman kulukorvauksen, hänelle jää työstään isompi ansio.
  1. Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:n juhlapuhuja: Martti Vaattovaara, Kolari, puhelin 0400-194250, sähköposti martti.viljami@gmail.com, toimialue koko maa

Voit ottaa luottamuksella yhteyttä näihin puhujiin. Yhdistyksemme suosittelee heidän palveluksiaan. Näiden juhlapuhujien palvelutuotanto on harrastus- ja yhdistyspohjaista, ei kaupallista liiketoimintaa. 

Juhlapuhujien palkkiot vaihtelevat lisättynä mahdollisilla matkakuluilla. Hinnat ovat alhaisia. 

Kimmo Sundströmin laatima Juhlapuhujaselvitys julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehden numerossa 2-3/2002, s. 58-59. Luettelosta saat lisätietoja muualla maassa toimivista juhlapuhujista. Luettelon tietoja ei ole päivitetty. 

Valtakunnallisen Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kotisivulta saat myös lisätietoja. Jäsenhakemukset Uskonnottomille juhlapuhujille: puheenjohtaja Janne Vainio, sähköposti janne.mikael.vainio@gmail.com

Juhlapuhujakoulutus 

Jos haluat ryhtyä uskonnottomaksi juhlapuhujaksi ja haluat saada perehdytystä ja koulutusta asiaan henkilökohtaisesti kokeneilta juhlapuhujilta tai juhlapuhujakurssilla, ota yhteyttä yhdistykseemme. 

Juhlapuhujien tuki 

PAT myöntää juhlapuhujille tukea kulukorvauksen muodossa. Tuen saajan on liitettävä hakemukseen selvitys kuluista, joilla on välitön ja asiallinen yhteys puhetapahtumaan. Tällaisiksi kuluiksi voidaan hyväksyä vain majoittumiskorvaus ja matkustamiskulut, joiden lisäksi voidaan maksaa päiväraha tai osapäiväraha, jos maksamisen edellytykset täyttyvät. Kulukorvausta voivat saada vain harrastus- ja yhdistyspohjalta toimivat, epäkaupalliset juhlapuhujat. Kulukorvausta voivat saada UJ:n jäsenpuhujat, pääkaupunkiseudulla toimivat puhujat ja harkinnanvaraisesti muutkin puhujat. Kulukorvauksen määrä on enintään 140 euroa/puhetapahtuma ja enintään 1.400 euroa/puhuja/kalenterivuosi. Tukihakemuslomakkeen voit tulostaa tästä

Aiemmin kulukorvausta saattoi saada vasta sen jälkeen, kun hakija oli ensin hakenut korvausta Vapaa-ajattelijain liitolta. Järjestelmä toimi hyvin. Liiton lopetettua vuonna 2011 korvausten maksamisen kokonaan tämä ehto ei voi täyttyä. Vapaa-ajattelijain liitolla on vuonna 1996 perustettu Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto. Rahasto on perustettu 17.8.1988 päivätyn testamentin nojalla ja se "kustantaa puhujia vapaa-ajattelijoiden haudoille sekä vapaa-ajattelijoiden hautojen hoitoa niin laajasti kun on mahdollista". Rahastosta voitiin jakaa sanottuja korvauksia vuonna 2005 noin 11.000 euron arvosta. Liitto on kirjanpidossaan laiminlyönyt rahaston kasvattamisen ja ryhtynyt käyttämään rahaston tuottoja muihin tarkoituksiin kuin mitä testamentin tarkoitemääräys kuvasi.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?