HELSINGIN VAPAA-AJATTELIJOILLE UUSI PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS (23.12.2008)

Päivitetty 16.1.2009

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) Ravintola Perhossa 14.12.2008 pidetyssä syyskokouksessa oli tavanomaiseen verrattuna kaksinkertainen osanotto, ainakin 30 henkilöä. Istuva puheenjohtaja Juha Kukkonen, joka oli myös yhdistyksen taloudenhoitaja, ei saapunut lainkaan kokoukseen. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jussi K. Niemelä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen jäseniksi valittiin Niemelän lisäksi Erkki Haapaniemi, Jane Herold, Tapani Hietaniemi, Pertti Laine, Susanna Niinimäki, Henrik Sawela, Arto Tiukkanen, Paula Vasama-Everest-Phillips sekä Esa Ylikoski. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tapio Leppänen ja Tommi Paalanen. Valinnat tehtiin vaaleitta. 

Istuva hallitus oli kärsinyt eroosiota kuluneen vuoden aikana Raili Vannisen erottua siitä. Sihteeri Toni Heikkistä ei valittu uuteen hallitukseen. 

Vanhaa kukkosmielistä menoa uudessa hallituksessa edustavat Henrik Sawela, Arto Tiukkanen ja Esa Ylikoski. Tiukkanen oli tosin ottanut etäisyyttä Kukkoseen ja yhdistyksen hallitustyöhön jättäytymällä 16.12.2007 pois yhdistyksen hallituksesta, yhdistyksen varatilintarkastajaksi. Nyt pidetyssä kokouksessa kukaan ei ehdottanut puolestaan Juha Kukkosta varatilintarkastajaksi. Kukkoselle jää näin enemmän aikaa toimia Joensuun seudun vapaa-ajattelijoissa, jonka varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja hän on. 

Täysin uusia hallitusjäseniä ovat Haapaniemi, Herold, Hietaniemi, Laine, Niinimäki sekä varajäsen Paalanen. Niemeläkin on ollut hallituksen jäsen vasta yhden vuoden. Edellisessä hallituksessa oli kahdeksan varsinaista jäsentä, uudessa hallituksessa heitä on kymmenen. Sääntöjen (jotka eivät ole luettavissa yhdistyksen kotisivulla) mukaan varsinaisia jäseniä on oltava 5-11. Kun Niemelä jo on liiton puheenjohtaja ja Vapaa Ajattelija –lehden vastaava päätoimittaja, hänelle on keskittynyt valtaa ja tehtäviä ylen paljon. Uusi puheenjohtaja tarvitsee uudistusvoimien tukea, muuten hän uupuu. Varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta ei ole vielä tietoa, koska hallitus järjestäytyy vasta tammikuun alussa. 

Näyttää siltä, että kukkosmieliset joutuivat vähemmistöön. 

Juha Kukkonen erosi kirkosta 1979, hyväksyttiin HVA:n jäseneksi 27.1.1987 ja valittiin ensimmäisen kerran HVA:n johtokunnan (nykyisin hallitus) jäseneksi 6.3.1991, jolloin johtokunta valitsi hänet myös yhdistyksen sihteeriksi. Ensimmäisen kerran hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 11.2.1993. Hän ehti olla puheenjohtajana melkein 16 vuotta, noin kymmenen vuotta liian kauan. Se onnistui, kun muita puheenjohtajaehdokkaita ei ollut (paitsi Kukkosen mielikuvituksessa). Kunnon kilpailua hallituspaikoista ei vieläkään ole. Demokratia toimisi paremmin, jos ehdokkaita olisi enemmän kuin paikkoja. 

Paula Vasama rakenteli sisäisen opposition 

Yhdistykseen alkoi muodostua sisäinen oppositio keväällä 2008. Se jopa vaati Kukkosen eroa (ks. tarkemmin http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti238.pdf). Oppositiota rakensi Paula Vasama, joka ainakin vuosina 2003-2005 oli vielä Kukkosen perässähiihtäjä. Sittemmin heidän yhteistyönsä lakkasi. Vasama on Vapaa-ajattelijain liiton palkallinen toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja, jonka kukkosmielinen hallitus palkkasi tilalleni 23.11.2003 ensin väliaikaisesti, myöhemmin vakituisesti. Avoimeen hakuun toimea ei pantu. 

(Avoimeen hakuun liiton toimiston- ja taloudenhoitajan toimi ei päässyt myöskään vuonna 1984, kun liittohallitus 5.8.1984 valitsi Vasaman ensimmäistä kertaa liiton palkkalaiseksi hänen edeltäjänsä Ulla Huuskosen kuoltua samana kesänä 9.7.1984. Tällöin vain muutamien henkilöiden kesken tapahtunutta asian valmistelua arvosteli liittohallituksen jäsen Esa Lassi (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry). Varajäsenet Teuvo Pykönen (Helsingin Vapaa-ajattelijat ry) ja Keijo Moberg (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry) ehdottivat, että toimi pannaan yleiseen hakuun. Toisena ehdokkaana toimeen oli Ilmari Huuskonen (s. 1920). – Tämän kirjoittaja oli myös liittohallituksen varajäsen. Olin sitä mieltä, että Huuskonen oli hieman liian vanha hommaan, vaikka hän muuten hoiteli aktiivisesti mm. liiton kurssiasioita.) 

Järjen Ääni 

HVA:n ja Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (KAVA) yhdessä julkaisemassa Järjen Ääni –lehdessä (4/2008, 8-11) julkaistiin viimeinen Kukkosen puheenjohtajana kirjoittama juttu Onko Helsingin vapaa-ajattelijat saavuttanut mitään? Siinä Kukkonen käy läpi HVA:n toimintaa 1990-luvun alusta lukien. Kirjoitus vaikuttaa asialliselta, vaikka on siloteltu. Vapaa-ajattelijaliikkeen ja Vapaa-ajattelijain liiton kannalta ongelmallisista ja vahingollisista seikoista vaietaan. Puhujapalvelu on Kukkosen mielestä ”tärkeintä, mitä vapaa-ajattelijat voivat tällä hetkellä yhteiskunnallemme tarjota”. Siihen hän on itse keskittynyt yksityisessä osakeyhtiössä. Muiden tekemiset ovat toisarvoisia. 

Kukkonen perää edelleen yhteiskuntaa huolehtimaan, että uskonnottomat saisivat hautausmaan. Tietysti uskonnottomia on syrjitty monin tavoin aina. Toinen vaihtoehto olisi perustaa itse hautausmaita. Kukkosellakin on yritys, Keravan Uurnahautausmaa Oy, jonka toimialana on ”hautausmaiden omistaminen ja ylläpitäminen, hautasijojen luovuttaminen ja hautasijojen varausten vastaanottaminen, hautojen hoito sopimuksen mukaan, hautaus- ynnä muu puhepalvelu sekä alaan liittyvä palvelu ja konsultointi”. Kun Vantaan kaupunki tarjosi yritykselle hyvän alueen hautausmaata varten, Kukkonen ei tarttunut tilaisuuteen (ks. tarkemmin esim. http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti21.html). Hänen taktiikkansa on ollut, että ilman hautausmaata Vantaan sekä muiden kaupunkien arvostelu ja valittaminen voi jatkua. Tällä tavoin asiaa voidaan pitää julkisuudessa ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. 

Järjen Ääni perustettiin, koska Kukkosen mielestä Vapaa Ajattelija –lehti oli huono. Toinen perustamissyy oli akselin luominen HVA:n ja KAVA:n välille vallan saamiseksi liitossa ja liiton hajottamiseksi. Tätä kautta Vapaa Ajattelijakin voitaisiin muuttaa kesymmäksi. Kukkosmieliset voimat onnistuivat tavoitteissaan. Järjen Äänen julkaisemisen ensimmäinen peruste lakkasi jo vuoden 2005 liittokokouksen seurauksena; kukkosmieliset voimat saivat Vapaa Ajattelijan määräysvaltaansa. Toinen perustamissyy lakkasi 14.12.2008, kun Kukkonen pudotettiin pois HVA:n hallituksesta. Akseli ei enää palvele kukkosmielisen toimintalinjan kassarana. 

Kimmo Sundström

Lisäys: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuun alkupuolella yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Tiukkanen ja sihteeriksi Jane Herold.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?