Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

KERAVAN UURNAHAUTAUSMAA OY:N HANKE VANTAALLA EI EDISTY (9.7.2002)

Juha Kukkonen kirjoitti tällä listalla 4.7.2002, että hänen yhtiönsä hanke "edistyy siten, että hautausmaalle on löytynyt hyvä tontti erään toisen hautausmaan vierestä".

Hautausmaahanke ei edisty

Yhtiö oli viimeksi havitellut vuokrattavaksi Vantaan kaupungilta osaa ns. Siltaniitynalueesta (Elisa 82, 88/94), Siltaniitynkujan varrelta. Koko alueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. Alue sijaitsee Saksalaisten sotilaiden hautausmaan sekä Näkövammaisten Keskusliiton Opaskoirakoulun alueen välissä. Se on pääosin suorakaiteen muotoinen ja puustoinen kasvaen sekametsää.

Vantaan kaupunki on käynyt vuosikausia neuvotteluja Keravan Uurnahautausmaa Oy:n (KUH) kanssa. Tyylipisteitä KUH ei kaupungilta neuvotteluista saa, vaan ne ovat olleet kovin raskaita, virkamiehet huokaavat. Lopputuloksena on vain iso kasa paperia.

Kaupunki on nyt pannut pisteen yhtiön hankkeelle vuokrata tai ostaa alue kaupungilta. KUH ei pystynyt toimittamaan kaupungille kunnollisia suunnitelmia olennaisista kysymyksistä kuten alueen suunnittelusta, pysäköintipaikkojen rakentamisesta, istutuksista, rahoituksesta yms.

Alue sinänsä nähdäkseni soveltuisi hautausmaakäyttöön, vaikka sen raivaaminen vaatisikin paljon työtä. Metsä on nimittäin hoitamatonta kasvaen paljon aluspuuta ja seassa on myös tuulenkaatoja. Tässä oli hyvä tilaisuus, mutta Juha Kukkosen harrastelijamainen asenne ja myös heikko neuvotteluosaaminen pilasivat sen.

Kimmo Sundström
Pääkaukiseudun vapaa-ajattelijat ry
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?