takaisin

Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Raimo Toivosen mielipidekirjoitukset

Kirjoitukset ovat ilmestymisjärjestyksessä, uusin päällimmäisenä, ja niiden tekstit ovat yhtenevät lehdissä
ilmestyneiden tekstien
kanssa. Julkaisematta jääneet tekstit ovat
yhteneviä lehdelle 
viimeksi tarjotun version kanssa.


Ev.lut. kirkon tulevaisuuden näkymiä (Helsingin Sanomain julkaisematta jättämä mielipidekirjoitus 7.11.2010)