takaisin otsikoihin

Ev.lut. kirkon tulevaisuuden näkymiä (Helsingin Sanomain julkaisematta jättämä mielipidekirjoitus 7.11.2010)

Homoillan jälkeen ajalla 12.10 - 6.11.2010 on evankelisluterilaisesta kirkosta eronnut eroakirkosta.fi -palvelua käyttäen 42 000 henkilöä. Suoraan maistraateissa ja kirkkoherranvirastoissa on varmaankin eronnut lisäksi tavanomaiset 10 % tuosta määrästä. Alkuvuoden aikana on eronnut noin 30 000 henkilöä. 

Kirkon saama myönteinenkin julkisuus lisää eroamista pienessä määrin. Pian nähdään kirkollisvaalien vaikutus. Tuleva kirkolliskokous jättää joko homot tai raamattukirjainuskovaiset tyytymättömiksi ja aiheuttaa eroaallon. Vuoden lopussa nähdään tavanomainen kirkollisveropako. Kuluvana vuonna kirkosta eroaa rohkean arvion mukaan kaikkiaan jopa 90 000 henkilöä. Edellinen ennätys oli vuodelta 2008, 52 000 henkilöä. Vuoden päättyessä kirkkoon kuuluu noin 78 % koko väestöstä. Kirkollisverotulot vähenevät. 

Kirkkoon liittynee kuluvana vuonna noin 13 000 henkilöä. Tästä on suuri osa maahanmuuttajia. Piispojen paluuhoukuttelukirje saattaa aiheuttaa paluuta ja toisaalta saattaa lisätä eroamista. Houkuttelukirjeen lähettäminen 90 000 eronneelle maksaa postimaksuina 60 000 euroa. Liitykirkkoon.fi -palvelun kautta on kirkkoon liittynyt pieni määrä. Jos eronnut haluaa maksaa vuoden 2011 kirkollisveron, niin hänen tulee palata kirkkoon kuluvan vuoden 2010 aikana. 

Kirkon jäsenmäärän hupeneminen aiheuttaa aikanaan tarpeellisia poliittisia lainsäädäntötoimia. Tavoitelistalla on ev.lut kirkon ja ortodoksikirkon erottaminen valtiosta, yhteisövero-osuuden poistaminen kirkoilta, kaiken uskonnon opetuksen poistaminen valtion ja kuntien ylläpitämistä kouluista ja myöhemmin hautaustoimen siirtäminen seurakunnilta kunnille. 

Ev.lut. kirkon ajaminen alemmalle tasolle aiheuttaa kipuilua. Kirkkoväenkin pitäisi ymmärtää, että pienempi jäsenmäärä pitää pystyä hoitamaan pienemmillä taloudellisilla ja aatteellisilla resursseilla. Ev.lut. kirkon pitäisi lopettaa suuruuden ja täydellisyyden tavoittelu. Yhteisöveroa ei pidä korottaa kirkon vararahastojen pitämiseksi kukkuroillaan. Valveutuminen ja edunvalvonta tehostuu kummallakin taholla. Otetaan käyttöön taistelevan uskonnollisuuden käsite. 

Loputkin homot voisivat erota ev.lut. kirkosta ja perustaa oman rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Yhdyskunnassa homous olisi täysin hyväksyttyä. Yhdyskunta voisi muilta osin noudattaa vaikkapa ev.lut. kirkon oppeja. Yhdyskunnan edustajat voisivat vihkiä ihmisiä avioliittoon, kenties tulevaisuudessa homoparejakin. Homoavioliitot saatettaisiin hyväksyä helpommin, jos vihkiminen tapahtuisi jossain sivummalla, poissa parempien ihmisten silmistä. 

Kuuluu asiaan, että homouskonnollinen yhdyskunta hyväksyy jäsenikseen vain täysi-ikäisiä henkilöitä. Satunnaiset lapsensa he toivottavasti ilmoittaisivat vaikkapa maistraattiin uskonnottomina odottamaan aikuistumista. Valtio voisi tasapuolisuuden nimessä osallistua homojen ensimmäisen kirkkorakennuksen rakentamiskustannuksiin 50 % osuudella. Summa pitäisi vähentää ev.lut. kirkon yhteisövero-osuudesta. 

Jos homoilla on tarve eriytyä uskonnolliseen ja uskonnottomaan siipeen, niin Seta voisi toimia pelkästään uskonnottomien homojen yhdyssiteenä. 

Raimo Toivonen
Jämsä