VAPAA AJATTELIJA -LEHDEN TOIMITUSSIHTEERIKSI MARKETTA OLLIKAINEN (19.12.2005)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n hallitus valitsi 17.12.2005 liiton julkaiseman Vapaa Ajattelija -lehden toimitussihteeriksi Marketta Ollikaisen äänin 7-2. Toimitussihteeri valittiin nyt vuoden 2006 lehden kolmen ensimmäisen numeron koeajaksi, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Ollikainen ei ole minkään vapaa-ajattelijayhdistyksen jäsen. Hän on kuitenkin sanonut arvostavansa liiton päämääriä. Lehden vastaavana päätoimittaja jatkaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Robert Brotherus. Hän ei ole journalisti eikä ole sellaista väittänytkään.

Lehden nykyisen toimituksellisen päätoimittajan - jota kesällä valittu hallitus on ryhtynyt tituleeraamaan vaatimattomammin toimitussihteeriksi -, Janne Vainion, erottaminen kaikista tehtävistään liitossa on herättänyt ansaittua huomiota (http://www.dlc.fi/~etkirja/Janne.htm).

Ollikainen toimi aiemmin lyhyen ajan Vapaa Ajattelijan päätoimittajana toimittaen kolme lehden numeroa (numerot 4-6/2001). Hänet valittiin lehden päätoimittajaksi 31.3.2001. Tämän kirjoittaja kannatti tuossa kokouksessa uudeksi päätoimittajaksi turkulaista Elonkehä-lehden päätoimittajaa, uskontotieteilijä Hannu Virtasta, joka oli juuri saanut valmiiksi lisensiaattityönsä. Virtanen olisi voinut aloittaa toimitustyön heti. Ollikainen saattoi aloittaa työn vasta syksyllä ja lisäksi lehden taittotyön kustannuksista ei ollut selvyyttä.

Ollikaisen syksyllä 2001 toimittamat lehden numerot olivat seremoniapainotteisia pyrkien näkyvästi edistämään yksityisen Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat) liiketoimintaa. Kriittisiä näkemyksiä liiton omasta toiminnasta ei enää saanut esittää. Muutenkin lehdet herättivät vastarintaa jäsenistössä, vaikka Ollikaisen vankkaa ammattitaitoa ei kukaan kiistänyt. Julkaistuissa numeroissa oli joitakin uusia ja hyviäkin ideoita, joita ei aiemmin oltu nähty. Jäsenistö ja päätöksentekijät kuitenkin halusivat, että lehti olisi ollut suuremmassa määrin heille osoitettu järjestölehti.

Tämän seurauksena liittoneuvosto, jonka tehtävänä liiton silloisten sääntöjen 19 §:n 2. kohdan mukaan oli "tarkkailla ja ohjata liiton äänenkannattajan toimitustapaa", päätti 28.10.2001 "antaa yksimielisesti neuvottelusuosituksen, jonka mukaan lehden vastaavana päätoimittajana toimii vastedes liiton puheenjohtaja toimittajan tehdessä toimitustyötä". Liiton puheenjohtajana toimi tuohon aikaan Erkki Hartikainen.

Liittohallitus käsitteli asiaa 9.12.2001. Liiton varapuheenjohtaja Leila Närhinen ehdotti, että hallitus noudattaa liittoneuvoston suositusta. Ehdotusta tuki hallituksen laillisuus- ja itsenäisyyssiipi (Erkki Hartikainen, Simo Järvinen, Tauno Lehtonen ja Kimmo Sundström). Vastaan äänestivät Juha Kukkonen, Eino Huotari, Teuvo Kantola sekä Marko Koivuniemi. Näin lehden päätoimittajuus siirtyi takaisin liiton puheenjohtajalle. Ollikaisella olisi halutessaan ollut mahdollisuus jatkaa lehden toimittajana, mutta hän ei sitä halunnut.

Vuoden 2002 alusta lukien Vapaa Ajattelijaa alkoi taittaa Janne Vainio. Yhteistyö hänen ja Erkki Hartikaisen kanssa sujui hyvin. Hartikainen toimi enää vastaavana päätoimittajana ja Vainiolle annettiin laajat valtuuden lehden teossa toimituksellisena päätoimittajana.

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton hallituksen jäsen tai varajäsen 1978-2002


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?