VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO MYY OMAISUUTTAAN (18.12.2005)

Vapaa-ajattelijain liitto ry ajautui talousvaikeuksiin vuonna 2004 ja etsii niihin ratkaisuja. Aiemmin kerrottiin liiton suurimman sidotun rahaston rahastointiasteen alentamisesta (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti67.html).Rahasto syntyi testamentilla saaduista varoista, ja rahastointiasteen alentaminen tapahtui vastoin tämän testamentin varojen käyttöä koskevia määräyksiä. Nyt liitto on alkanut myydä omaisuuttaan maksuvalmiusongelmien vuoksi.

Liitto koetti aiemmin syksyllä saada pankista luotollisen tilin, mutta pankki vaati dokumentteja, joita liitto ei voinut heti toimittaa. Liitolla ei esimerkiksi ole ollut varaa maksaa palkkoja ajallaan. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä oli myös isojakin vuodelta 2004 siirtyneitä velkoja. Esimerkiksi velat Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:lle olivat yhteensä 6.868,32 euroa, velat silloiselle puheenjohtaja Erkki Hartikaiselle 2.333,32 euroa, IHEU:n (Kansainvälinen humanistinen ja eettinen unioni) vuoden 2004 jäsenmaksu, 550,00 euroa, oli maksamatta, TEL-maksuja oli rästissä 3.647,32 euroa jne.

Liittohallitus päätti kokouksessaan 1.10.2005 myydä liiton omistamat Kuntarahoitus Oy:n Kuntaobligaatiolainat (nimellisarvo 80.000,00 mk (13.455,03 euroa)) liiton toiselle, varsinaiselle tilintarkastajalle. Laina erääntyy 15.2.2007 ja sen kiinteä vuosikorko on 5,70 prosenttia.

Hallituksen kokouskutsussa ei mainittu, että tällainen päätös esitetään tehtäväksi. Tehtyä päätöstä ei kuitenkaan pantu toimeen. Obligaatiolainojen myymisen asemesta liitto otti mainitulta tilintarkastajalta likviditeettilainan rahapulan helpottamiseksi. Liiton mukaan ostaja saa obligaatioiden korkoa vastaavan koron itselleen.

Kuntaobligaatiolainat oli ostettu liitolle niillä varoilla, jotka liitto peri 1990-luvun puolivälissä kotkalaiselta vapaa-ajattelija Aarne Yrjöseltä.

Liittohallituksen menettelyä on moitittu taitamattomaksi. Ensiksi näin merkittävien asioiden päättämisestä pitäisi välttämättä mainita hallituksen kokouskutsussa. Toiseksi liitto ei kilpailuttanut lainan antajia. Kilpailuttaminen olisi saanut asian näyttämään siltä, että ketään ei suosita. On mahdollista, että liitto olisi saanut lainaa alemmalla korolla jostakin muualta. Tästä olisi tietysti ollut liitolle hyötyä. Kolmanneksi ei ole pidetty korrektina sitä, että liitosta, tilintarkastuksen kohteesta, tulee varsinaisen tilintarkastajan velallinen. Keskinäisissä velkasuhteissa tilintarkastajan henkilökohtainen oma etu ja liiton etu voisivat joutua ristiriitaan keskenään. Tällaisia velkasuhteita pitäisi välttää.

On arvoitus, miksi liiton tulot eivät riitä edes sen toimintaan kuten aiemmin. Enimmät tulonsa liitto saa sijoitustoiminnasta. Vuonna 2003 sijoitustoiminta tuotti 33,4 prosenttia liiton tuloista, vuonna 2004 enää 31,0 prosenttia. Toimintakertomuksen mukaan euromääräiset sijoitustoiminnan nettotuotot olivat vuonna 2003 32.433,10 euroa ja vuonna 2004 30.766,98 euroa. Yllättäen tuloslaskelman mukaan sijoitustoiminnan nettotuotot vuonna 2004 olivatkin vain 29.718,79 euroa. Kumpi luku on oikea, jos kumpikaan? Jos ajatellaan, että tuloslaskelman kertoma luku on oikea, sijoitustoiminnan nettotuotto aleni 2.714,31 euroa eli 8,4 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2004. Kun liiton pääomatulot kertyvät lähes kokonaan vakaista vuokratuloista, näikin suuri lasku on huolestuttavaa.

Valtion yleisavustuksen kasvu 22.000 eurosta 25.000 euroon (13,6 prosenttia) kompensoi pääomatulojen laskua.

Viimeaikainen tarkastelu osoittaa muutenkin, ettei toimintaa oikeastaan olla tehostamassa, vaan supistamassa. Tätä kautta haetaan säästöjä. Mitään merkittäviä lahjoituksia liitto ei ole enää saanut, eikä testamentteja ole realisoitunut. Toimiessani liiton taloudenhoitajana (http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2002_05/VA2002_05.pdf), liitto vaurastui. Toivoin, että liitto voisi pian elää omilla varoillaan, ei osaksikaan veronmaksajien varoilla. Tällaisiakin järjestöjä Suomessa on. Nyt vahva tukiaisajattelu ohjaa taas toimintaa. Valtionapua toivotaan edelleen lisää samalla kun liitto myy omaisuuttaan ja köyhtyy.

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1988-2003


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?