PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 (8.10.2005)

Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat) kuudennen tilikauden 1.1.-31.12.2004 liikevaihto oli 25.265,80 euroa (2003: 23.342,80 euroa). Liikevaihdon kasvu hidastui radikaalisti, edellisvuoden 48,3 prosentista 8,2 prosenttiin. Vuonna 1998 lausuttu arvio vuoden 2001 liikevaihdosta oli 1.339.000 mk (225.203,63 euroa). Näistä petkutuspuheista, joihin moni vapaa-ajattelijakin uskoi, ollaan kovin kaukana (v. 2004 toteutumisaste oli 11,2 prosenttia). Niistä tullaan jäämäänkin kauaksi.

Liikevoitto nousi 115,96 euroon (-74,28 euroa). Rahoitustuottoja oli 52,83 euroa, satunnaisia eriä ei ollut ja tilikauden voitoksi tuli 168,79 euroa (22,95 euroa).

Liikevaihto koostui seremoniapalveluista (22.384,40 euroa; 88,6 prosenttia) ja painotuotteiden myynnistä (2.881,40 euroa; 11,4 prosenttia). Vuonna 2003 vastaavat suhteelliset osuudet olivat 91,5 prosenttia ja 8,5 prosenttia. Palvelutapahtumien lukumäärätietoja yhtiö ei kerro. Puhujapalvelun perushinta on kuitenkin 160 euroa/tapahtuma.

Maksetut palkat ja palkkiot jatkoivat ripeää kasvuaan: vuonna 2002 niitä maksettiin 1.850,56 euroa, vuonna 2003 7.802,81 euroa ja vuonna 2004 10.975,14 euroa (kasvua edellisvuodesta taas 40,7 prosenttia). Vuoden 2004 tuloslaskelma ilmoittaa yllä kerrotusta poiketen vuoden 2003 palkkojen ja palkkioiden määräksi 11.138,69 euroa, eroa 3.335,88 euroa. Kummallista. Myös vuoden 2003 eläkekulut ilmoitetaan asiakirjoissa toisistaan poikkeavasti.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 478,00 euroa (299,97 euroa).

Uutena tietona ilmoitetaan nyt, että pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalaiselle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkaa 3.850,00 euroa. Tähän saakka varsinkin yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen on joka paikassa maininnut, ettei toimitusjohtajalle ole koskaan maksettu palkkaa tai palkkiota toimitusjohtajan työstä. Myös Kukkosen puhetta on pidetty petkutuksena. Aiemmin on oletettu, että liiketoiminnan muihin kuluihin leivottiin sisään esimerkiksi ”palvelukeskuksen” tilavuokria, jotka maksettiin toimitusjohtajalle tai hänen perheelleen eikä palkan nimikettä käytetty. Palkan ansaitsemisessa ei yleisesti ottaen ole mitään moitittavaa. Asia herätti nyt huomiota senkin vuoksi, että toimitusjohtaja on henkilö, joka on tehnyt palkkatyötä koko elämänsä aikana vain nimeksi.

Liiketoiminnan muut kulut niminen suuri erä on herättänyt joka vuosi suurta hämmästystä ja hämmennystä. Vuonna 2002 erän suuruus oli 65,5 prosenttia ja vuonna 2003 48,2 prosenttia liikevaihdosta. Nyt yhtiö ilmoittaa uusina erinä vapaaehtoiset henkilöstökulut 576,95 euroa, matka- ja edustuskulut 151,03 euroa sekä mainonta ja myynnin edistämiskulut 3.748,18 euroa. Liiketoiminnan muut kulut jää edelleen aika isoksi möykyksi, 4.009,77 euroa (15,9 prosenttia liikevaihdosta). Mitä se kätkee sisäänsä?

Myyntisaamiset kasvoivat 3.175,60 euroon (2.251,70 euroa). Ostovelat eivät kasvaneet edellisvuodesta. Lyhytaikaiset velat yhteensä kasvoivat hieman, kuitenkin vähemmin kuin liikevaihto.

Vapaa-ajattelijain liitto ry on yhtiön toiseksi suurin omistaja omistaen 28 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Perjantaina 13. päivä toukokuuta 2005 pidetyssä kokouksessa liiton edustajaa ei näkynyt. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön pääomistaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen ja jäseniksi Juha Kukkonen, Matti Mäkelä, Laura Mäntysalo ja Gun Winter (aiemmin Väyrynen).

Lainmukainen tilinpäätösten toimittaminen viranomaiselle takkuaa kuten on ollut tapana ja on kuukausia myöhässä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?