Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

JUHA KUKKONEN JA KERAVAN UURNAHAUTAUSMAA OY HÄVISIVÄT JUTTUNSA ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDESSA (5.6.2005)

Hautarauhan rikkomista Enossa koskevan jutun käsittelyn Joensuun käräjäoikeudessa on Raimo Toivonen aiemmin selostanut Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:n kotisivun Uutiset ja artikkelit -osastossa 8.5.2003.

Joensuun käräjäoikeuden tuomiossa 12.3.2003 todetaan, että "Maan siirtäminen, jonka tarkoituksena on ... ollut olettamansa ... haudan peittäminen, ei voi missään olosuhteissa olla hautarauhan rikkomista." ... . "... ei ole siten menettelyllään avannut hautaa rikoslain 17 luvun 12 §:n tarkoittamalla tavalla."

Raimo Toivonen oli kirjoittanut yllä mainitussa tekstissä: "Väitetty haudan avaamisen tunnusmerkistö ei täyty esillä olevassa tapauksessa ollenkaan, koska hautaa ei ole avattu rikoslain tarkoittamala tavalla. Lievempiluontoinen haudan muu häpäiseminen on lähempänä. Senkään tunnusmerkistö ei täyty."

Käsittely Itä-Suomen hovioikeudessa

KUH (Keravan Uurnahautausmaa Oy) ja Juha Kukkonen valittivat Joensuun käräjäoikeuden 12.3.2003 antamasta ratkaisusta. Valittajat vaativat Kukkosen sukulaishenkilölle A rangaistusta hautarauhan rikkomisesta ja toistivat korvausvaatimuksensa. Lisäksi he vaativat, että hovioikeudessa toimitettaisiin pääkäsittely näytön uudelleen arvioimiseksi. Vielä he lausuivat, että oikeuskäsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirhe, koska B oli ollut esteellinen todistamaan, sillä hän ja Kukkosen sukulaishenkilö A olivat vuosia eläneet avioliitonomaisessa ihmissuhteessa.

A kiisti muutosvaatimukset perusteettomina. A:n avustajana toiminut julkinen oikeusavustaja vaati, että KUH ja Kukkonen velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle A:n avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 168 euroa korkoineen.

Hovioikeuden ratkaisu

Käsittelyratkaisuna hovioikeus totesi, että jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulla todistajana (Oikeudenkäymiskaari 17 luku 18 §). Menettelyvirhettä asian käsittelyssä ei siis ole tapahtunut.

Sen lisäksi mitä käräjäoikeudessa oli ollut kirjallisena todisteena ja mitä oli vastaanotettu henkilötodisteluna, ei ollut saatavissa lisäselvitystä, jolla olisi ollut merkitystä asiaa oikeudellisesti arvioitaessa. Pääkäsittelyn toimittaminen on näin selvästi tarpeetonta.

Pääasiaratkaisu oli, ettei ole mitään aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen.

KUH ja Kukkonen velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan valtiolle korvaukseksi A:n avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneet kulut 168 euroa.

Asian ratkaisivat hovioikeudenlaamanni Jorma Lumiala ja hovioikeudenneuvokset Pertti Jokinen ja Kaarina Heino. Esittelijänä toimi Heikki Paasonen. Tuomion numero on 661, antamispäivä 25.5.2004 ja diaarinumero R 03/501.

KKO ei antanut valituslupaa

Korkein oikeus (diaarinumero R2004/734) antoi 1.10.2004 päätöksen, jonka mukaan Juha Kukkonen ja Keravan Uurnahautausmaa Oy eivät saa asiassa hakemaansa valituslupaa. Hovioikeuden tuomio jäi siis pysyväksi.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?