Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat) tilikauden 1.1.-31.12.2003 liikevaihto oli 23.342,80 euroa (2002: 15.738,19 euroa). Liikevaihdon kasvu nopeutui edellisvuoden 9,1 prosentista 48,3 prosenttiin. Sen sijaan yhtiön liikevoitto putosi tappiolle ja oli -74,28 euroa (112,59 euroa). Satunnaisten erien jälkeen tilikauden voitoksi tuli 22,95 euroa (112,59 euroa).

Tulojen kertyminen esitetään edelleen jaoteltuna kahteen lähteeseen, seremoniapalveluihin (21.370,20 euroa; 91,5 prosenttia) ja painotuotteisiin (1.972,60 euroa; 8,5 prosenttia). Edellisenä vuonna vastaavat osuudet olivat 75,9 prosenttia ja 24,1 prosenttia. Painotuotteiden osuus on siis supistunut voimakkaasti.

Tuloslaskelman mukaan maksetut palkat ja palkkiot ovat kasvaneet yli nelinkertaisiksi edellisvuoteen verrattuna ja ovat 7.802,81 euroa (1.850,56 euroa). Suunnitelman mukaisia poistoja on tehty 299,97 euroa (997,02 euroa).

Liiketoiminnan muut kulut niminen erä on herättänyt jatkuvasti hämmästystä ja hämmennystä. Vuonna 2001 erä oli 50,6 prosenttia koko liikevaihdosta, vuonna 2002 jo 65,5 prosenttia ja vuonna 2003 erä on 11.253,80 euroa eli edelleen 48,2 prosenttia koko liikevaihdosta. Mitä tämä ylivoimaisesti suurin kuluerä sisältää?

Vuonna 2002 uutena eränä pitkäaikaisiin saamisiin kirjattu 4.000 euroa on nyt kirjattu sijoituksiin, kohtaan Muut osakkeet ja osuudet. Ostovelat, 4.185,58 euroa, ovat kasvaneet lähes kaksinkertaisiksi edellisvuoteen verrattuna (2.122,22 euroa), noin kaksi kertaa nopeammin kuin liikevaihto.

Lainmukainen tilinpäätösten toimittaminen viranomaiselle takkuaa edelleen. Tilinpäätös toimitetaan kuukausia myöhässä ja puutteellisena.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?