Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

KÄRÄJÄOIKEUS HYLKÄSI RAITASEN KUMOAMISKANTEEN (24.12.2002)

Turkulaisen vapaa-ajattelijan Hannu Raitasen erottamista koskevan kumoamiskanteen käsittely jatkui suullisella valmistelulla ja pääkäsittelyllä Helsingin käräjäoikeudessa 27.11.2002. Raitanen oli itse läsnä, erottajayhdistystä edusti pj Matti Mäkelä. Käräjätuomarina toimi Sirkka Jäntti.

Kantaja perusteli asiaansa mm. seuraavasti:
1. Prometheus-leirin tuki ry:n (Protu) avustamiseen varattua määrärahaa Vapaa-ajattelijain liiton talousarviossa ei oltu haettu eikä avustusta oltu myönnetty vuonna 2001. Liittoneuvosto päätti syksyllä poistaa määrärahan;
2. Määräraha, 9.000 mk, oli vähäinen verrattuna Protun 1,4 miljoonan markan kokonaistuloihin;
3. Kantaja oli käyttäytynyt Protun kokouksissa moitteettomasti;
4. Protun kokouksissa oli ollut läsnä vain prosentti jäsenkunnasta eikä kantajan käytös ole vaikuttanut Protun koko jäsenistöön;
5. Erottamiskokouksen kutsussa oli paljon puutteita;
6. Kantajan järjestelemä leiritoiminta ja Protun toiminta eivät ole olleet toisiaan poissulkevia;
7. Kantajan hankkeet eivät ole onnistuneet osittain sen vuoksi, että vastaaja on suhtautunut kantajan toimintaan kielteisesti;
8. Protun avustuksen poistaminen oli alunperin Protun johtohenkilön Eino Huotarin ehdotus.

Todistajat

Kantajan todistajina olivat toimiston- ja taloudenhoitaja Kimmo Sundström ja eläkeläinen Jussi Pikkusaari. Vastaajan todistajina olivat toiminnanjohtaja Eino Huotari, opiskelijat Aatu Komsi ja Maija Vaara, sähköyliasentaja Heikki Nikulainen sekä työtön Juhani Arola.

Todistaja Sundström kertoi, ettei kantaja ole käyttäytynyt kokouksissa epäasiallisesti eikä halventanut ketään. Kantaja on tehnyt useita jäsenalotteita, ollut aktiivinen, jättänyt usein eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan ja esittänyt huomautuksia erilaisista menettelytavoista. Vapaa-ajattelijain liiton osoitteeseen ei ollut tullut kokouskutsua. Protun avustus oli evätty lähinnä sen vuoksi, ettei yhteistyö toiminut Protun ja liiton välillä ja että vastaajayhdistyksen taloushallinto oli mennyt huonolle tolalle.

Todistaja Pikkusaari kertoi, ettei kantaja ollut käyttäytynyt epäasiallisesti, vaikka tämän puheenvuorot olivatkin aika pitkiä. Kantajan toiminnasta kokouksessa ei ole voinut olla haittaa Protulle. Raitasen esityksiä kohdeltiin sen mukaan miten Raitasen persoonaan suhtauduttiin.

Todistaja Huotari kertoi lähettäneensä jäsenpostitukset. Liiton kutsu oli toimitettu pääsihteeri Juha Kukkoselle ja liiton valtuutettu Marko Koivuniemelle. Huotari sanoi vieneensä kokouskutsun sisältäneitä Protun jäsentiedotteita liiton toimistoon 13.2.2002 illalla.

Todistaja Komsi kertoi, ettei Raitanen hyväksy sitä, että kokous on tämän kanssa eri mieltä vaan pyrkii suututtamaan muita. Lisäksi Raitanen suhtautuu eri mieltä oleviin vihamielisesti ja halventavasti. Raitanen on halveksinut nuorisojäsenten mahdollisuutta osallistua toimintaan pitäen näitä liian nuorina ja tietämättöminä päättämään.

Todistaja Vaara kertoi Raitasen toiminnasta seuranneen kinastelua, mistä todistajalle tulee ikävä olo. Vaara ei osallistunut erottamiskokoukseen. Todistajan mukaan Raitasen toiminnasta on vahinkoa siten, että nuoret eivät pääse vaikuttamaan järjestön asioihin. Ilmapiiri on kokouksissa Raitasen kohdalla kyllästynyt, mutta Raitasen käytös on todistajan mielestä raivostuttavaa.

Todistaja Nikulainen kertoi Raitasen tekevän ehdotuksia, jotka eivät saa kannatusta. Kokousväki ei jaksa kuunnella Raitasta. Muutaman kerran Raitanen on aliarvioinut nuorten kykyä päättää asioista. Raitanen on myös moittinut hallituksen toimintaa ja yhteistyön puutetta.

Todistaja Arola kertoi Raitasen toiminnan johtaneen liiton tuen lakkaamiseen Protulle. Raitanen on lähtenyt järjestämään kilpailevaa toimintaa. Raitasen puhe on ollut nuoria halventavaa ja joka kokouksessa Raitanen halventaa joitakin ihmisiä. Halventaminen hyvin loukkaavin sanamuodoin on kohdistunut myös todistajaan.

Käräjäoikeuden ratkaisun perusteet

Käräjäoikeus hylkäsi sen kantajan kanneperusteen, ettei kokousta olisi kutsuttu laillisesti koolle.

Samoin hylättiin se kanneperuste, että osa jäsenmaksunsa laiminlyöneistä olisi äänestänyt, koska tällä ei olisi ollut vaikutusta lopputulokseen. (Protun kokouksissa vain jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on äänioikeus.)

Käräjäoikeus katsoi, että kantajan kuuluminen kahteen yhdistykseen, joiden toiminnan päämäärät ovat erilaiset, ei ollut hyväksyttävä peruste sille, että kantaja voisi toimia vastaajayhdistyksen edun vastaisesti. Edelleen se katsoi, että Raitanen oli huomattavasti vahingoittanut yhdistystä ja Protulla oli oikeus erottaa Raitanen.

Raitasen alotteiden käsittelyyn kulunut runsas aika ei ollut huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Perustuen todistajien Komsi ja Arola sanomaan, että Raitanen olisi halventanut nimenomaan nuoria osanottajia, käräjäoikeus katsoi tämän menettelyn huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä mikä on erottamisperuste.

Raitasen yritykset järjestää vastaavanlaista nuorten aikuistumistoimintaa toisen yhdistyksen nimissä ei ole vahingoittanut yhdistystä eikä oikeuttanut Raitasen erottamiseen.

Tuomiolauselma

Kanne hylättiin ja Raitanen velvoitettiin korvaamaan Protun oikeudenkäyntikulut 1.588 eurolla.

Raitanen on tyytymätön

Raitanen ilmoitti määräajassa tyytymättömyytensä koko tuomioon. Muutoksenhaun määräpäivä on perjantai 10.1.2003.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?