Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

HANNU RAITASEN EROTTAMISTA PROTUSTA EI KUMOTTU (4.11.2002)

Prometheus-leirin tuki ry:n (Protu) syyskokous pidettiin eilen 3.11.2002 Helsingissä. Päätettävänä oli mm. Kimmo Sundströmin esitys, että Hannu Raitasen 23.2.2002 tehty erottamispäätös yhdistyksestä kumottaisiin.

Hannu Raitasen erottamista ei kumottu

Huomautin aluksi - kuten erottamiskokouksessa 23.2.2002 Jyväskylässä - ettei liitto ollut saanut kutsua tähän kokoukseen. Protun toiminnanjohtaja Eino Huotari oli 23.2.2002 sanonut liiton kutsun toimitetun liiton pääsihteeri Juha Kukkoselle. Helsingin Hovioikeudelle, 5.7.2002 päivätyssä, Protun pj Matti Mäkelän vastauksessa sanotaan samansuuntaisesti, että "myös yhteisöjäsenet ovat saaneet kokouksesta tiedon ja kutsun". Vastoin tätä, käsiteltäessä juttua uudelleen käräjäoikeudessa, jonne hovioikeus oli jutun palauttanut, Protun edustajana taas toiminut pj Matti Mäkelä myönsi oikeaksi kantaja Hannu Raitasen esittämän tapahtumainkulun, jonka mukaan yhteisöjäsenille ei ollut toimitettu kokouskutsuja (tosin kiistäen asian oikeudellisen merkityksen).

Olin aiemmin moittinut Kukkosta siitä, että tämä on salannut kutsut - mikäli on sellaisia koskaan saanutkaan - eikä ole toimittanut niitä liittoon toimitettaviksi edelleen liittohallituksen valitsemalle edustajalle. Nyt Kukkonen pahastui jälleen asiasta ja sanoi, että kaikki tällainenkin moite on "solvausta" häntä kohtaan. Hän kertoi edelleen saaneensa liiton kutsun ja toimittaneensa sen Marko Koivuniemelle, joka oli valittu liiton edustajaksi 23.2.2002 pidettyyn kokoukseen. En ymmärrä tätä vastamoitetta, koska Matti Mäkelän mukaan kutsuja yhteisöjäsenille ei oltu lähetetty kuten edellä kerrottiin. Jompikumpi herroista puhuu epätotta.

Edelleen mielestäni kokouskutsussa olisi pitänyt mainita, että käsiteltävänä on jäsenen erottamista koskeva asia, vaikka Hannu Raitasen nimeä ei olisikaan mainittu kutsussa. Perustelin tätä sillä, että Hannu Raitanen oli erittäin pitkäaikainen ja tunnettu Protun jäsen sekä lisäksi jäsen, joka oli nostanut jo yhden kanteen Protua vastaan. Tällainen kutsu olisi palvellut paremmin jäseniä. Esimerkiksi minä jouduin lähtemään kokoukseen Vantaalta talvimyrskyssä ennen kello kuutta aamulla ja matkustamaan yli kuusi tuntia Jyväskylän taakse saadakseni edes tietää minkälaisia jäsenten esityksiä kokouksessa tultaisiin käsittelemään. (Taisi muuten olla viime talven pahin myrsky, joka mm. repi Vaaralan kirkosta katon irti.) Minusta tämä ei ole kohtuullista eikä hyvää jäsenten palvelua. Moitin Protun hallitusta huolellisuusvelvollisuuden laiminlyömisestä. (Sen sijaan Protun kokouksen 3.11.2002 kutsu oli asiallinen ja lausuin siitä kiitoksetkin hallitukselle.)

Varsinainen esitykseni peruste oli kuitenkin se, että katsoin oikeudellisten perusteiden Raitasen erottamiseksi puuttuvat lähes kokonaan. Kerroin, etten ymmärrä Protun taktiikkaa. Mielestäni oikeusjutut pitää lähteä voittamaan tai ellei tämä ole mahdollista kantajan kanssa pitää koettaa löytää sovinto. Sovinnon tekeminen Hannu Raitasen kanssa olisi tässäkin asiassa ollut mielestäni paikallaan. Pj Matti Mäkelä oli aivan toista mieltä katsoen, että Protu on lähtenyt voittamaan oikeusjutun ja että Protulla on tähän hyvät mahdollisuudet.

Sen jälkeen kun Raitanen 23.2.2002 oli erotettu Protusta, Juha Kukkonen, joka oli myös Protun hallituksen sihteeri, sanoi, ettei hänen mielestään Hannu Raitasta olisi tarvinnut erottaa Protusta. Kukkonen ei osallistunut erottamiskokoukseen. Kun nyt päätettiin siitä kumotaanko erottaminen, odotin, että Kukkonen olisi kannattanut esitystäni. Hän ei kuitenkaan kannattanut sitä. Esitystäni ei kannattanut myöskään liittohallituksen jäsen Tauno Lehtonen, joka oli tässä kokouksessa liiton edustaja. Esitykseni ei saanut kannatusta muiltakaan, joten se raukesi. Asia jää tuomioistuimen päätettäväksi.

Raitasen vanhat esitykset eivät saaneet kannatusta

Hannu Raitasen 20.4.2000 käsitellyt esitykset käsiteltiin nyt uudestaan käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon perusteella, jonka Raitanen ja Protu olivat keskenään tehneet. Esillä oli kuusi esitystä, joita on jo aiemmin esitelty tällä listalla. Koska Hannu Raitanen ei enää ollut Protun jäsen, hänellä ei ollut äänioikeutta. Kannatin Raitasen esityksistä neljää. Enempää kannatusta ne eivät saaneet, joten ne kaikki hylättiin.

Kimmo Sundström
Vapaa Ajattelija -lehden avustaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?