Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

OIKEUDENKÄYNTI RAITANEN VASTAAN PROTU (4.11.2002)

Järjestyksessä toinen oikeudenkäynti turkulaisen vapaa-ajattelija Hannu Raitasen ja Prometheus-leirin tuki ry:n (Protu) välillä käynnistyi 23.10.2002 valmisteluistunnolla Helsingin käräjäoikeudessa. Raitanen oli itse paikalla, Protua edusti yhdistyksen pj Matti Mäkelä, käräjätuomarina toimi Sirkka Jäntti.

Kantaja Raitanen vaatii Protun kokouksen 23.2.2002 tekemän päätöksen hänen erottamisestaan yhdistyksestä kumoamista ja Protua korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Raitasen perusteet

Kantajan perusteet vaatimukselleen ovat:
1. Kokouskutsussa ei mainittu koollekutsujaa;
2. koollekutsumisen oikeutusta ei ole selvitetty;
3. hallituksen laillisuudesta ei ole selvitystä;
4. koollekutsumista ei ole suorittanut lain mukainen ja laillisesti valittu elin;
5. kokouskutsussa ei ole mainittu erottamisasiaa;
6. hallitus lähetti tiedon erottamisasiasta kantajalle vasta kokousviikolla eikä kantajalle jäänyt aikaa vastineen antamiseen.

Äänioikeus oli vain jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. Jäsenmaksun maksamatta jättäneitä kehotettiin olemaan äänestämättä, mutta kantajan mukaan syynä äänestämättä jättämiseen on voinut olla myös äänestyshaluttomuus. Kantaja ei osannut sanoa, oliko jäsenmaksun maksamatta jättäneitä niin paljon, että se olisi vaikuttanut lopputulokseen. Paikalla oli vain alle prosentti yhdistyksen jäsenistä.

Yhteisöjäsenten osalta valtakirjoja ei tarkastettu.

Vastaajan väite 9.000 mk:n menetyksestä kantajan toiminnan johdosta ei ole lain tarkoittama vahinko. [Tässä tarkoitetaan Vapaa-ajattelijain liiton aiemmin Protulle maksamaa rahallista tukea]. Alunperin aloitteen tuen peruuttamisesta teki Protun toiminnanjohtaja Eino Huotari. [Eino Huotari esitti Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksessa kesäkuussa 1999, että Protulle liiton talousarviossa vuodelle 2000 esitetty määräraha, 9.000 mk, poistettaisiin. - Määräraha säilytettiin talousarviossa äänin 14-6.]

Yhdistyksen jäseniä tulisi kohdella samalla tavalla, mutta Eino Huotari on edelleen Protun jäsen, kantaja totesi. Edelleen kantaja totesi, ettei Protu ollut hakenut liiton talousarvioon otettua määrärahaa, joten sitä ei myönnetty. Kantajan mukaan avustuksen myöntäminen olisi ollut Vapaa-ajattelijain liiton sääntöjen vastaista, koska liitolla ja Protulla on erilaiset päämäärät ja tarkoitus. 9.000 mk ei myöskään ole merkittävä summa Protulle, jonka budjetti on yli miljoona markkaa.

Turun humanistiyhdistys ry, jossa Raitanen toimii, on suunnitellut paikallista nuorisoleiriä, mutta tämä ei ole Protun kanssa kilpailevaa toimintaa. [Toiminta oli joka tapauksessa samansuuntaista kuin Protun toiminta, eivätkä tällaiset toiminnat yhdistyslain mukaan ole keskenään kilpailevia.] Kantajan toiminta on aatteellista, ei liiketaloudellista, leirien kohderyhmä oli erilainen ja Raitanen esitti vastaajalle yhteistyötä Turun hankkeessa, josta Protu kuitenkin kieltäytyi.

Raitanen totesi käyttäytyneensä moitteettomasti Protun kokouksissa; hän on ollut joidenkin muiden jäsenten kanssa eri mieltä asioista, muttei ole huutanut eikä ollut riitaisa. Kantaja päin vastoin väittää, että Protun johto on suhtautunut häntä kohtaan riitaisasti.

Vielä kantaja pyysi Protua esittämään oikeudelle yhdistyksen kokouksen 23.2.2002 yhdistysjäsenten edustajien valtakirjat ja luettelon läsnäolleista henkilöistä.

Protun vaatimukset ja perusteet

Vastauksessaan Protu vaati kanteen hylkäämistä ja Raitasen velvoittamista korvaamaan Protun oikeudenkäyntikulut.

Vaatimusten perustelut ovat
1. Jäsenille lähetettiin kokouskutsu omiin osoitteisiin;
2. kokouskutsun laati vastaajayhdistyksen hallitus;
3. tämä hallitus oli laillisesti valittu;
4. kokouskutsussa on lueteltu käsitellyt asiat;
5. kutsussa on kerrottu jäsenten esitykset ja Juhani Arolan esitys on ollut Raitasen erottamisesitys;
6. kutsu on ollut sisällöltään riittävä eikä erottamisasiaa ole tarvinnut mainita kutsussa erikseen.

Vastaaja selitti, ettei kokouksessa vaadittu kenenkään sulkemista äänestyksen ulkopuolelle eikä jäsenmaksujen suorittamisen tarkistamista.

Vastaajan mukaan Raitanen teki esityksen, jonka perusteella vastaajalle "jo myönnetty avustus" peruutettiin ja jätettiin maksamatta. Tämän jälkeen Vapaa-ajattelijain liitto ei enää ole tukenut vastaajaa. Vastaajan mukaan 9.000 mk on paljon verrattuna vastaajan vuoden 2001 tilinpäätöksen alijäämään, joka oli 25.000 mk.

Vastaaja toteaa, ettei turkulainen hanke Elämäntaito-leireistä toteutunut. [Vapaa-ajattelijain liitto ei moittinut Raitasta tämän suunnitelmista, vaan katsoi päin vastoin, että uusia ideoita voi tuoda esille ja vaihtoehdot leirienkin suhteen parantaisivat nuorten valinnanmahdollisuuksia. Uudet ajatukset voisivat myös parantaa Protu-leirejä.]

Protu väittää, että kokouksissa on ollut riitainen sävy, joka aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle ja vie siltä luottamusta. Vastaaja sanoo kantajan esiintyneen inttävästi ja riitaisasti ja että keskustelussa on ollut nuorisoa halventava sävy. Nuorten saama kuva Protun toiminnasta on kielteinen. Kantaja väittää Raitasen huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä.

Vastaaja katsoo, ettei äänestyksen tulos Raitasen erottamisasiassa olisi muuttunut, vaikka jäsenmaksujen maksaminen olisi tarkastettu äänestyksen yhteydessä. Yhteisöjäsenten osalta valtakirjat tarkastettiin.

Henkilötodistelu marraskuussa

Kantajan todistajina kuullaan marraskuussa Kimmo Sundströmiä ja Jussi Pikkusaarta. Vastaajan todistajina kuullaan Eino Huotaria, Aatu Komsia, Maija Vaaraa, Heikki Nikulaista ja Juhani Arolaa.

Oikeusjuttu jatkuu valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä keskiviikkona 27.11.2002 kello 10.00.

Kimmo Sundström
Vapaa Ajattelija -lehden avustaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?