DOCTYPE html> Lausunto: Tuki perusopetuksessa

Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Oppilaan tuki perusopetuksessa: Lausuntomme HE-luonnoksesta (19.6.2024)

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 7.5.–18.6.2024 hankkeessa OKM058:00/2023 lausuntokierroksen (lausuntopyyntö VN/32974/2023) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi perusopetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Lausuntopyynnön johdannosta: Esityksen tavoitteena on pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti uudistaa nykyinen oppimisen ja koulunkäynnin ns. kolmiportaista tukea koskeva lainsäädäntö siten, että tuen muodot olisivat valtakunnallisesti yhtenäiset, selkeät ja monipuoliset. Esityksessä selkiytettäisiin oppilaalle annettavien tukimuotojen kokonaisuutta, tuen järjestämisen periaatteita, käytäntöjä ja käsitteitä.

Yhdistystämme asia koskee, koska olemme vuodesta 2017 lähtien puuttuneet aikuisten perusopetuksen sääntelyn päivittämättömyyteen, joka koskee myös oppimisen tukea. Ks. uutiseni Täydensimme kymmenennen kerran lakiesitystämme [HTML].

Lausunnot pyydettiin antamaan lausuntopalvelu.fi-sivulla. Mutta myöhästyin muutaman minuutin vuorokauden umpeuduttua, enkä pystynytkään lähettämään lausuntoamme, jonka olin ehtinyt (vai olinko?) tallentaa vastauksena seitsemästä kysymyksestä viimeiseen: "Onko teillä parannusehdotuksia esitysluonnokseen?" Mutta onneksi saatoin lähettää lausuntomme 19.6.2024 klo 0.13 ministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Vetosin saatteessani siihen, että lausuntomme olisi ministeriölle arvokas, sillä raportoin tunnontarkasti kaikki havaitsemani painovirheetkin.

Havaitsin jälkikäteen lausunnossamme kolme korjattavaa kohtaa. Säilytin ne dokumentaation vuoksi korjauksen kera. Totean myös, että minulta jäi harmittavasti huomaamatta seuraava seikka, joka oli eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian lausunnossa 7.6.2024: Perusopetuslain 42 §:n Oikaisuvaatimus 1 momentin muutetussa kohdassa 4 tarkoitetussa päätöksessä tulisi 18 §:n otsikko olla kokonaisuudessaan, ei vain alkuosaltaan.

Tässä yhdistyksemme lausunto [PDF].

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen