Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Espoolaisista 50,2 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2023 (4.3.2024)

Tällä sivustolla ei ole julkaistu katsausta Espoon seurakuntayhtymän jäsentietoihin vuoden 2020 jälkeen kuten on tehty koskien Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymiä. Espoo ei ole vielä kaupunki, jossa valtiokirkkoon kuuluvat kristityt olisivat jääneet vähemmistöksi. Kehitys on kuitenkin samansuuntaista kuin muissa kaupungeissa. Vuonna 2024 Espoo kolmantena suurena kaupunkina liittyy Helsingin ja Vantaan joukkoon.

Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen jäsenmäärä oli 157 556 (2022: 159 215; 2021: 161 173).

Seurakunnasta eronneita oli 2 861 (2022: 2 561; 2021: 2 767) ja siihen liittyneitä 1 364 (2022: 1 247; 2021: 1 179), joten nettoeroaminen oli 1 497 (2022: 1 314; 2021: 1 588).

Kastettuja 0-vuotiaita vauvoja oli 1 353. Näistä 439 eli noin 1/3 oli jo ennen kastetta rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Seurakunnista sisään- ja ulosmuuttaneista muuttovoittoa keräsivät Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakunnat. Muuttotappiota kärsivät muut kolme seurakuntaa.

Kaikkiaan kirkkoväen määrä väheni 1 659 hengellä. Väki väheni jokaisessa seurakunnassa.

Ruotsinkielisessä väestössä kirkkoon kuuluvuus on korkeampaa kuin suomenkielisessä. Näin on myös Helsingissä ja Espoossa.

Monikulttuuristumien vaikuttaa voimakkaasti myös Espoossa. Muusta kuin suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä vain kaksi prosenttia kuuluu kirkkoon. Tässä väestössä on tietysti myös kristittyjä, mutta evankelis-luterilainen seurakunta ei heitä juuri kiinnosta.

Seurakuntien määrässä (6) ei ole tapahtunut laskua. Ruotsinkielisiä seurakuntia on vain yksi. Suomenkielisistä seurakunnista pienimmänkin jäsenmäärä on 21 608, joten Helsingin tapaista seurakuntien yhdistymistarvetta ei ole.

Korkeinta (54,2 %) kirkkoon kuuluvuus on Tapiolan seurakunnan alueella, alhaisinta (42,3 %) Leppävaaran seurakunnan alueella.

Jäsenmäärät seurakunnittain 31.12.2022 ja 31.12.2023

31.12.202231.12.2023MuutosMuutos (%)
Esbo svenska
församling
14 120 13 943 -177 -1,254
Espoon tuomiokirkko-
seurakunta
43 752 43 206 -546 -1,248
Espoonlahden
seurakunta
29 062 28 823 -239 -0,822
Leppävaaran
seurakunta
23 941 23 364 -577 -2,410
Olarin
seurakunta
26 732 26 634 -98 -0,367
Tapiolan
seurakunta
21 608 21 586 -22 -0,102
Yhteensä 159 215 157 556 -1 659

Jäsenmäärän laskunopeudessa on suuria eroja. Leppävaaran seurakunta menetti 2,41 prosenttia jäsenistään, Tapiolan seurakunnan jäsenkato oli vain 0,10 prosenttia.

Jäsenmäärät seurakunnittain 31.12.2021 ja 31.12.2022

31.12.202131.12.2022MuutosMuutos (%)
Esbo svenska
församling
14 303 14 120 -183 -1,280
Espoon tuomiokirkko-
seurakunta
44 648 43 752 -896 -2,007
Espoonlahden
seurakunta
29 326 29 062 -264 -0,900
Leppävaaran
seurakunta
24 131 23 941 -190 -0,787
Olarin
seurakunta
26 743 26 732 -11 -0,041
Tapiolan
seurakunta
22 022 21 608 -414 -1,880
Yhteensä 161 173 159 215 -1 958

Vuonna 2022 jäsenmäärien laskunopeuksissa oli samoin suuria eroja. Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa jäsenkato oli kaksi prosenttia, Olarin seurakunnassa vain 0,04 prosenttia.

Jäsenmäärät seurakunnittain 31.12.2020 ja 31.12.2021

31.12.202031.12.2021MuutosMuutos (%)
Esbo svenska
församling
14 454 14 303 -151 -1,045
Espoon tuomiokirkko-
seurakunta
45 420 44 648 -772 -1,700
Espoonlahden
seurakunta
29 825 29 326 -499 -1,673
Leppävaaran
seurakunta
24 270 24 131 -139 -0,573
Olarin
seurakunta
27 039 26 743 -296 -1,095
Tapiolan
seurakunta
21 952 22 022 70 0,319
Yhteensä 162 960 161 173 -1 787

Vuonna 2021 nopeinta jäsenkato oli Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa. Tapiolan seurakunta sitä vastoin jopa kasvatti jäsenmääräänsä hieman.

Kimmo Sundström

Lue myös
Espoolaisista 60,1 prosenttia kuuluu kirkkoon (25.2.2018)
Espoolaisista 58,7 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Espoolaisista 57,1 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (24.2.2020)
Espoolaisista 55,6 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2020 (21.3.2021)