Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

ESPOOLAISISTA 55,6 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON 31.12.2020 (21.3.2021)

Kirkkoon kuuluminen aleni Espoossa vuonna 2020 ripeästi. Kirkkoon kuuluvuus laski 55,6 prosenttiin (2019: 57,1 %; 2018: 58,7 %; 2017: 60,1 %; 2016: 61,5 %; 2015: 62,8 %; 2014: 64,1 %). Jäsenprosentti aleni vuosina 2014–2020 yhteensä 8,5 prosenttiyksikköä eli keskimäärin 1,42 prosenttiyksikköä vuodessa. Helsinkiläisistä 31.12.2020 kirkkoon kuului 50,0 prosenttia. Espoossa kirkkoon kuuluvuus alentuu nopeammin kuin Helsingissä.

Espoon seurakuntayhtymässä on kuusi seurakuntaa, joista Esbo svenska församling on ruotsinkielinen ja toimii koko Espoon alueella. Yhteinen jäsenmäärä oli 162 960 (2019: 165 530; 2018: 166 494; 2017: 168 027).

Vuonna 2020 jäsenmäärä laski kaikissa seurakunnissa. Vuonna 2019 jäsenmäärä oli vielä kasvanut Leppävaaran ja Tapiolan seurakunnissa.

Jäsenyysprosentin aleneminen ylitti kaksi prosenttiyksikköä Espoonlahden ja Olarin seurakunnissa.

 31.12.2019
Esbo svenska församling 14 697
Espoon tuomiokirkkoseurakunta 46 108
Espoonlahden seurakunta 30 445
Leppävaaran seurakunta 24 487
Olarin seurakunta 27 592
Tapiolan seurakunta 22 201
Yhteensä 165 530

31.12.2020
Esbo svenska församling 14 454
Espoon tuomiokirkkoseurakunta 45 420
Espoonlahden seurakunta 29 825
Leppävaaran seurakunta 24 270
Olarin seurakunta 27 039
Tapiolan seurakunta 21 952
Yhteensä 162 960

MuutosMuutos-%
Esbo svenska församling-243  -1,653
Espoon tuomiokirkkoseurakunta-688  -1,492
Espoonlahden seurakunta-620  -2,036
Leppävaaran seurakunta-217  -0,886
Olarin seurakunta-553  -2,004
Tapiolan seurakunta-249  -1,122
Yhteensä-2 570  -1,553

Eronneita enemmän kuin liittyneitä

Kirkosta erosi 2 696 seurakuntalaista ja kirkkoon liittyi 981 henkilöä eli nettoeroaminen oli 1 715 henkilöä.

Kimmo Sundström

Lue myös
Espoolaisista 60,1 prosenttia kuuluu kirkkoon (25.2.2018)
Espoolaisista 58,7 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Espoolaisista 57,1 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (24.2.2020)