Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2022 ANNETTIIN (23.2.2022)

Opetushallitus antoi 18.2.2022 määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 (dnro OPH-700-2022). Se tulee voimaan 1.3.2022, ja sen mukaiset päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2022.

Yhdistyksemme antoi 25.11.2021 perusteiden luonnoksesta lausunnon; ks. uutiseni 26.11.2021 [HTML]. Perusteissa yhdistystämme kiinnostaa erityisesti ehdottomasti vastustamamme varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus, josta oppimisen alueessa 4.5.3. Minä ja meidän yhteisömme on kaksi kappaletta. Tarkastelen muutoksia luonnokseen ja voimassa oleviin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 nähden.

Lainaan ensiksi kolme ensimmäistä virkettä:

"Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Lasten kanssa voidaan tarkastella myös laajemmin uskontoja ja katsomuksia. Vastaavasti tarkastellaan uskonnottomuutta."

Ensimmäisestä virkkeestä on poistettu perusteissa 2018 ja luonnoksessa siihen sanan "lapsiryhmässä" edelle lisätty sana "ensisijaisesti". Toisesta virkkeestä on poistettu luonnoksesta sanan "laajemmin" perässä ollut teksti "heidän ympärillään olevia". Vastaavaa virkettä ei ollut perusteissa 2018. Yhteensä kyseessä olisi siis vain saman asian parempi muotoilu. Kolmannen virkkeen mukaan uskonnottomuus ei ole katsomus, vaikka ensimmäisen virkkeen mukaan aivan oikein uskonnot ovat katsomuksia. Tietysti onkin niin, että uskonnottomuuden voi ajatella perustuvan tieteen käsitykseen luonnosta koko todellisuutena, jolloin tiedetään, että uskontojen opit ovat vain ihmisten keksintöä, eikä niiden perusteettomuuden näkemiseen siis tarvita mitään erityistä katsomuksellisuutta. Tieteestä uskonnottomuus kuitenkin eroaa siinä, että se on nimenomainen kanta uskontoja vastaan, kun taas tiede ei vaivaudu uskontojen oppeja kiistämään. Vastaava virke kuului luonnoksessa ja perusteissa 2018 seuraavasti: "Uskonnottomuutta tarkastellaan katsomusten rinnalla." Oleellista muutosta siihen ei siis tullut. Edellisessä versiossa oli sanan "katsomusten" edellä "muiden". Mitä kuitenkin ovat muut katsomukset kuin uskonnot? Ilmeisesti ne unohdetaan, ja katsomuskasvatus olisi pelkästään uskontoista, kuten se valitettavasti onkin.

Samasta kappaleesta oli aiheellisesti poistettu seuraava, lausuntomme vastustama luonnoksessa siihen lisätty virke: "Katsomuskasvatus on yleissivistävää ja sitä toteutetaan osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa."

Luvussa 3.3.2. Yhteistyö eri tahojen kanssa varhaiskasvatuksen eräinä yhteistyötahoina mainitaan "katsomusyhteisöt kuten seurakunnat". Perusteissa 2018 tässä kohden luki "seurakunnat" ja luonnoksessa "katsomukselliset yhteisöt". Lausuntomme olisi jättänyt sellaiset maininnat kokonaan pois.

Jouni Luukkainen