Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAISTA (13.10.2021)

Hallitus antoi to 7.10.2021 eduskunnalle esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 165/2021 vp). Esittelijänä oli hallitusneuvos Anne-Marie Brisson. Esityksellä on välillinen yhteytensä aikuisten perusopetukseen, josta säätävän perusopetuslain 46 §:n täsmentämistä yhdistyksemme ajaa ja josta hallituksen esitys vaikenee tai jota se ei ainakaan erottele muusta perusopetuksesta. Kuten uutisessani 28.5.2021 [HTML] kerroin, yhdistyksemme antoi jo tämän hallituksen esityksen luonnoksesta lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle. Esityksessä ei ole puututtu sen luonnoksesta lausumiimme asioihin. Siksi tätä uuttakin tilaisuutta piti käyttää vaikuttamisyritykseen.

Tänäinen lähetekeskustelu lähetti asian sivistysvaliokuntaan. Sen jälkeen yhdistyksemme antoi valiokunnalle esityksestä lausunnon [PDF]. Se on saatu täydentämällä aiempaa lausuntoamme.

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen