Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAISTA (28.5.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 27.5.2021 lausuntoja viimeistään 24.6.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) muuttamisesta (VN/477/2021; valmistelijana hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi). Esitysluonnoksella on välillinen yhteytensä aikuisten perusopetukseen, josta säätävän perusopetuslain 46 §:n täsmentämistä yhdistyksemme ajaa. Siksi tilaisuutta piti käyttää hyväksi ja antaa asiasta lausuntopalvelu.fi:ssä tämä lausunto [PDF]. Se alkaa palvelun tekstikentässä seuraavalla rivillä:

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 28.5.2021

***

Pj Jouni Luukkainen