Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE OPETUKSEN TURVALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ (22.9.2021)

Annoimme tänään eduskunnan perustuslakivaliokunnalle yhdistyksemme lausunnon [PDF] asiassa HE 127/2021 vp, josta eilen annoimme sivistysvaliokunnalle lausunnon, kuten kerroin uutisessani 21.9.2021 [HTML].

Lausuntojemme varsinainen asia on aikuisten perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n alussa olevan tähän opetukseen sovellettavien perusopetuslain muiden säännösten luettelon päivittämättömyys. Tämä päivittämättömyys tulee esille tarkasteltavan hallituksen esityksen ehdottamassa laissa perusopetuslain muuttamisesta: Onko tarkoitus, että muutokset niissäkin pykälissä koskevat aikuisten perusopetusta, jotka eivät luetteloon sisälly? Miten tämä olisi kerrottavissa laissa, kun luettelo tarvitsee ensin kokonaispäivityksen? Asiassa on ongelmia, paitsi tavallisen lain, myös perustuslain kannalta, minkä voi toivoa perustuslakivaliokunnan myöntävän.

Uuden lausuntomme tarkoitus on tukea sivistysvaliokuntaa. Voi olla, että lausunto jää kansalaiskirjeeksi vaille perustuslakivaliokunnan huomiota. Joka tapauksessa lähetin lausunnon myös sivistysvaliokunnan tiedoksi.

Tavoitteenamme on, että valiokunnat lisäisivät painetta opetus- ja kulttuuriministeriölle ryhtyä jo kohta neljä vuotta sitten lupaamaansa lakihankkeeseen 46 §:n luettelon päivittämiseksi.

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen