Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2020 (13.8.2021)

Vapaa-ajattelijain liitto (Poko; pohjoiskoreamaisuudesta) salasi tänä vuonna vuoden 2020 tilinpäätöksen kaksi kuukautta kauemmin kuin mitä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) pitää hyväksyttävänä. Salailu ja viivyttely on tavanomaista Pokon toimintaa.

Toiminnassa vuonna 2020 ei ole nähtävissä uudistumista. Mitään investointeja ei näy, ne kielisivät kasvavista odotuksista tulevaisuuden suhteen. Taloudellisesti liitolla meni paremmin. Vuonna 2019 kokonaan menetetty valtion yleisavustus (2018: 20.000 euroa) saatiin nyt takaisin korotettuna 30.000 euroksi. Tämän avulla tilinpäätös oli positiivinen, nyt neljättä vuotta peräkkäin. Ylijäämää kertyi 8.982,00 euroa. Vuosien 2013–2016 kumulatiivinen tappio oli -79.838,44 euroa ja vuosien 2017–2020 kumulatiivinen ylijäämä on 25.917,42 euroa. Tällä vauhdilla omaisuuden hävitysvuosien tappiot on katettu noin viidessä vuodessa. Tässä on tapahtunut käänne parempaan.

Myös tänä vuonna sosialistihallitus on antanut Pokolle yleistä valtionavustusta 30.000 euroa. Käsillä on taas mahdollisuus tehdä ylijäämäinen tilinpäätös. Tänä vuonna liittokokouskaan ei kasvata liiton suuria hallintokuluja. Seuraava sääntömääräinen liittokokous tulisi pitää vasta vuonna 2023.

Toimintakertomus vuodelta 2020

Liiton poliittinen vaikuttaminen siten, että elämänkatsomustieto (ET) tulisi mahdolliseksi myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville oppilaille, on epäonnistunut. Liitto on ajanut sitä syyskuusta 2010 alkaen. Poko on unohtanut, ettei asia etene, ellei kirkko näytä sille vihreää valoa. En ole havainnut tällaista, enkä pidä sitä kirkon edun mukaisenakaan.

Liittokokous pidettiin 26.–27.9.2020 Jyväskylässä. Kaikkia halukkaita ei päästetty kokoukseen. Ennen kaikki pääsivät seuraamaan kokousta, toiminta oli avoimempaa. Liiton oppositio olikin kuihtunut vähiin. Enää ei ollut vaihtoehtoisia esityksiä, väittelyä tai äänestyksiä eli normaalia yhdistystoimintaa. Imagofasistien valtakausi päättyi, liiton puheenjohtajuus siirtyi Tampereelta Helsinkiin. Liitosta tuli Poko.

Uudet säännöt hyväksyttiin liitolle yksimielisesti. Liitto luopui poliittisesta sitoutumattomuudestaan. Tämä oli harkittu ja arvosteltu päätös, joka vei Pokon etäämmälle muista sekulaarijärjestöistä. Esimerkiksi järjestöistä suurin, Prometheus-leirin tuki ry, on säilynyt poliittisesti sitoutumattomana.

Liittokokouksessa valittu uusi liittovaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen uusien sääntöjen vastaisesti 14.11.2020. Se päätti ilman toimivaltaa liittomaksun suuruudesta vuodelle 2021 sekä hyväksyi liiton tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman vuodeksi 2021.

Mainitut päätökset olisi pitänyt tehdä toimivaltaisessa elimessä eli liittokokouksessa 26.–27.9.2020. Liittokokous syrjäytettiin asiassa vanhan liittohallituksen esityksestä. Näin molemmat kokoukset ensi töikseen rikkoivat liiton uusia sääntöjä. Nämä olivat pokoilun alkutahdit.

Liiton työryhmät

Liiton taloustyöryhmään kuului liittokokoukseen saakka viisi henkilöä ja kokouksen jälkeen kolme henkilöä. Ei kerrota, tekikö työryhmä jotakin.

Vapaa Ajattelija -lehden toimituskuntaan (toimitusneuvosto) kuului seitsemän henkilöä. Lehti ilmestyi neljä kertaa. Kulttuurilehtitukea lehti ei saanut. Monet toimituskunnan jäsenet kirjoittivat lehteen juttuja.

Nettityöryhmään kuului viisi henkilöä. Se hoiti Pokon sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja.

Hautausmaatyöryhmässä toimi viisi henkilöä. Toimintakertomus ei kerro, tekivätkö he jotakin.

Asuntotyöryhmässä toimi kolme henkilöä. Ryhmän tarkoituksena on seurata Pokon sijoitusasuntojen korjaustarpeita ja huolehtia uusinnoista. Ei kerrota, tekikö ryhmä oikeasti jotakin.

Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmässä toimi liittokokoukseen asti kolme henkeä ja sen jälkeen neljä henkeä. Materiaalien "kehittämistä on jatkettu", mutta asiasta ei kerrota tarkemmin.

Sääntömuutostyöryhmässä toimi viisi henkilöä. Liittokokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt, jotka otettiin heti käyttöön. Sääntöjä rikottiin heti siten, että toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2021 ei käsitelty eikä hyväksytty. Katso tarkemmin kirjoitukseni tuoreimmasta sääntöuudistuksesta Vapaa-ajattelijain liiton sääntömuutosesitys 2020 (28.1.2020).

Sääntöasioita on märehditty liitossa jatkuvasti soutaen ja huovaten. Osaamisen puute ja hörhöily on tullut hyvin esille sääntöasioissakin aina vuodesta 2003 alkaen.

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistyksistä ja jäsenmäärän kehityksestä julkaistiin erillinen uutinen Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2020 (10.8.2021).

Jäsenyhdistysten tukeminen

Poko on aikaisemmin saanut haltuunsa isoja testamenttivaroja, joissa testamenttaaja on esimerkiksi määrännyt, kuinka varoja tulee käyttää. Liitto on vuosikausia karkeasti rikkonut näitä määräyksiä. Oikeastaan se on unohtanut ne. Maininnat testamentintekijäin nimikkorahastoista on poistettu liiton taseesta. Tämä on tuhonnut liiton maineen. Isompia lahjoituksia tai testamentteja ei ole tullut enää aikoihin. Näitä testamenttivaroja on määrätty käytettäväksi esimerkiksi uskonnottomien (sekä Pokon jäsenyhdistysten että muiden) hautausmaiden ylläpidon avustamiseen. En näe estettä, etteikö varoilla voitaisi perustaa uusiakin vapaa-ajattelijain hautausmaita.

Kuitenkin pieniä hautausmaa-avustuksia Poko myöntää hautausmaita ylläpitäville jäsenyhdistyksilleen. Vuonna 2020 avustuksia saivat Kemin Vapaa-ajattelijat r.y. ja Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y. Avustussummat ovat pieniä ja ne salataan. Tuloslaskelman mukaan paikallistoiminnan tukeen ja avustuksiin käytettiin yhteensä 2.287,83 euroa. Tähän sisältyy muutakin tukea kuin tuki hautausmaille, mutta kaikki tukisummat siis salataan.

Liiton toimitila ja lainakirjasto

Pokolla on katutason omistustoimisto Helsingin itäisessä kantakaupungissa, osoitteessa Neljäs linja 1. Tämä hyvä toimitila hankittiin liiton omistukseen toimiston- ja taloudenhoitajakaudellani vuonna 1997. Tila on järjestyksessä toinen liiton omistama toimitila. Ensimmäinen oli osoitteessa Siltasaarenkatu 15 C 65. Aikaisemmin toimitilassa oli toimintaa joka päivä, nykyisin se on autio. Sitä käytetään vain muutamia kertoja vuodessa erilaisiin kokouksiin. Samassa talossa liitolla on kellarikerroksessa taloyhtiöltä vuokrattu varastotila.

Liiton toimitilassa on pieni lainakirjasto. Kirjoja ei juuri lainata. Liitto ei ole koskaan kertonut lainaustoiminnasta mitään.

Talous

Pääosa liiton tuloista tulee vuokralle annettujen asunto-osakkeiden vuokrina. Asunto-osakkeet perittiin tai hankittiin toimiston- ja taloudenhoitokaudellani (1.1.1988–23.11.2003). Yhden asunto-osakkeen liitto on perinyt vuoden 2003 jälkeen.

Valtion yleisavustusta Poko sai 30.000 euroa, kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija -lehti ei saanut.

Liittomaksutulo oli 16.944,00 euroa, josta 996,00 euroa oli jäsenyhdistysten myöhästyneinä maksamia liittomaksuja vuodelta 2019 (tai sitä aikaisemmilta vuosilta). Liittomaksutulo on vuosittain jäänyt alle 20.000 euron vuodesta 2010 lukien. Vuosina 1996–2002 liittomaksutulo ylitti joka vuosi 20.000 euron rajan.

Tuloslaskelmassa "Muu varainhankinta" tuotti yhteensä 16.953,20 euroa, joten muuta kuin liittomaksutuloa oli 9,20 euroa. Nämä saattavat olla esimerkiksi lahjoituksia.

Varsinaisen toiminnan suurin kuluerä oli Vapaa Ajattelija -lehti. Lehden nettokulut olivat -23.736,55 euroa.

Liitto luopui toiminnantarkastuksesta ja tositetarkastuksesta. Tämä helpottaa varkaiden työtä. Liiton varojen kavaltaminen helpottuu. Tätä on aika ajoin tapahtunut niin liitossa kuin myös sen jäsenyhdistyksissä.

Lausunnot, kannanotot ja Vajaa Ajattelija

Liiton toiminta on muuttunut vuosien varrella epäkonkreettisempaan suuntaan. Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja, keskustelee, kokoustelee, someilee ja seuraa mediaa.

Vapaa Ajattelijan numero 3/2020 julkaistiin yhdessä Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n (HSVA) kanssa yhdistettynä Uskomaton-Vapaa Ajattelija -numerona. Numero jaettiin Voima-lehden liitteenä. Vajarin painos on 2 300 kappaletta, suuri osa painoksesta menee jäsenetuna jäsenyhdistysten jäsenille. Lehden maksullisten tilausten määrä ei kasva. Se on alle 100 kappaletta, mutta Poko ei koskaan kerro tarkkoja lukuja eikä tilausmäärien kehityssuuntaa. Maksuttomia kappaleita jaetaan yli 150. Jäsenmäärään (1 293) ja muuhun lehden jakoon (250 kappaletta) verrattuna painos vaikuttaa suurelta. Meneekö roskakoriin aina 750 lehden kappaletta?

Väinö Voipio -palkinto

Palkinto myönnettiin syksyllä filosofian emeritusprofessori Timo Airaksiselle.

Kansainvälinen toiminta

Euroopan humanistifederaatio (European Humanist Federation, EHF) ja Kansainvälinen humanistiliitto (Humanists International, HI) pitivät nettivuosikokoukset. Niissä liittoa edusti varapuheenjohtaja Antti Värri.

Tuloslaskelma 1.1.2020–31.12.2020

Tilikauden ylijäämä oli 8.982,00 euroa (2019: 11.892,99). Vuosi oli neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin Poko teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Edes liittokokouksen aina aiheuttamat hallinnon lisäkulut eivät estäneet tätä. Tarkastellaan lukuja toiminnanaloittain.

Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset -toiminnanalan kulut jatkoivat supistumistaan ja olivat -2.287,83 euroa (2019: -2.525,13). Tuki on hyvin pientä 20 jäsenyhdistykselle, mikä kertoo toiminnan hiipumisesta. Vielä 2018 nämä kulut olivat -8.921,13 euroa.

Liittokokouksen nettokulut olivat -9.576,79 euroa, sopivan säästeliäästi kokousteltiin. Kun liittokokouskuluja varten ei ollut tehty tilinpäätökseen aikaisempina vuosina varauksia, kaikki kulut näkyvät nyt liittokokousvuoden kuluina.

Liittokokouksessa väistynyt liiton vanha puheenjohtaja Kaj Torrkulla sanoi, ettei liitto voi tehdä varauksia tulevia kuluja varten (mitä olen usein esittänyt). Tämä on väärä väite. Varauksia voi hyvin tehdä, vaikkapa 1/3 arvioidusta tulevasta kulusta kumpanakin liittokokousta edeltävänä vuonna. Näin suuri kulu jakautuisi tasaisesti kolmelle vuodelle liittokokouskauden aikana. Varaukset purettaisiin liittokokousvuonna. On totta, ettei varauksia lasketa mukaan niihin kuluihin, joiden perusteella valtion yleisavusta saa. Varaus on laskennallinen meno. Liiton omat tulot ovat kuitenkin niin suuret suhteessa valtionavustukseen, ettei tämä ehto kosketa liittoa.

Koulutustoimintaa ei ollut, ei kulujakaan.

"Toimistosta" tuottoja saatiin 2.004,00 euroa. Kyse on HSVA:n liitolle maksamasta alihintaisesta vuokrasta. Vuokraa ei ole nostettu moneen vuoteen. Poko ei välitä korjata tätä epäkohtaa, vaan suosii yhtä jäsenyhdistystään. Toiminta on yhdistyslain vastaista.

Toimitilan nettokulut olivat -9.022,83 euroa.

Tuloslaskelman mukaan henkilöstökuluja toimiston osalta ei kertynyt.

Väistynyt liiton puheenjohtaja Torrkulla oli sitä mieltä, ettei liitolla ole kunnollista maksukykyä työntekijän palkkaamiseksi.

Pääongelma ei kuitenkaan ole raha. Jakelemalla laittomia ja laillisia potkuja monille työntekijöilleen liittohallitus osoitti, ettei sillä ole kykyä hoitaa henkilöstöhallintoa eikä tehdä taitavia palkkauspäätöksiä. Yksi pätevä työntekijä saa aikaan enemmän kuin pussillinen hörhöjä. Tätä Poko ei myönnä.

Tiedotuksen ja julkaisutoiminnan nettokulut olivat -8.064,68 euroa.

Vapaa Ajattelija -lehden tuotot tippuivat rankasti ja olivat 2.077,00 euroa (8.372,00). Kulttuurilehtituki (2019: 2.000,00) menetettiin kokonaan, mutta se selittää vain pienen osan tuotonmenetyksestä. Lehden henkilöstökulut pysyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna, -3.612,41 euroa (-3.509,02). Lehden muut kulut on jätetty erittelemättä. Ne ovat iso möykky, -22.201,14 euroa (-19.539,35). Näistä olisi mielenkiintoista saada lisätietoja, mutta pokoilu estää sen.

Kansainvälisen toiminnan kulut puolittuivat ja olivat -1.110 euroa (-2.168,76). Nettikokoukset tulevat tietysti halvemmiksi kuin edustajan lähettäminen istuntokokoukseen ulkomaille. Olen aina ollut kohtuullisen matkustelun kannalla, jos sen kautta saadaan arvokasta tietoa meille jäsenille ja kukaties saadaan joku ihminen innostumaan kansainvälisistä asioista. Olen itsekin matkustellut ateismiasioissa muutamissa maissa 1970-luvulta alkaen, tosin aina kokonaan omin varoin.

Hallinto on perinteisesti ollut liittohallituksen lempilapsi ja siihen on kulutettu paljon varoja. Vuonna 2019 henkilöstökuluja oli vain -71,65 euroa, mutta vuonna 2020 -8.273,22 euroa. Jotain arvokasta on tehty, mutta Poko ei kerro mitä.

Pienien poistojen jälkeen tuloslaskelman kulujäämä on tässä vaiheessa -68.034,23 euroa (-50.056,73).

Muusta varainhankinnasta kerrottiin jo edellä.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotti lähes saman kuin edellisvuonna, 80.301,39 euroa. Sen sijaan toiminnanalan kulut kasvoivat paljon ja olivat -50.238,36 euroa (-36.971,92). Tämä 36 prosentin kulujen kasvu vaatisi selityksen. Mutta Poko vaikenee.

Entinen puheenjohtaja Torrkulla myönsi liiton sijoitusasuntojen korjausvelan kertymän. Olisi hyödyllistä tietää, menikö kulujen kasvu, noin 13.000 euroa, sijoitusasuntojen korjaustoimintaan. Tämä olisi ollut ihan viisaasti käytettyä rahaa.

Lopulta 30.000,00 euron valtion yleisavustus nostaa tilinpäätöksen plussalle, ja ylijäämää kertyy 8.982,00 euroa.

Tase 31.12.2020

OKM:n vaatii, että valtionapuselvityksissä esitetään tase-erittelyt. Poko rikkoo tätä vaatimusta vastaan toistuvasti.

Pysyvissä vastaavissa sijoituksia on tullut 20.000 euroa lisää, mutta tase-erittelyn puuttuessa ei selviä, minkälaisesta tase-erästä on kyse.

Myyntisaamiset (2019: 1.287,69) Poko pystyi kotiuttamaan, saamiset ovat muuttuneet miinusmerkkisiksi, -8,34 euroa.

Edellisten tilikausien alijäämä on -64.463,55 euroa.

Lyhytaikaista velkaa on yhteensä 8.922,59 euroa. Taseen loppusumma on 699.284,88 euroa. Tase sisältää paljon omaisuuseriä, jotka on kirjattu sinne kauan sitten silloiseen hankintahintaan. Todellisuudessa liitto on paljon varakkaampi kuin tase kertoo.

Vertailu vuoteen 2002

Vanhaan tapaan vertaillaan vielä vuosien 2002 ja 2020 tilinpäätöksiä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin liiton tilinpäätös on vuodelta 2002.

1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 131.905,09 (2020);

2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -122.923,09;

3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: -25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista kuluista) / -0,00 (0,0 prosenttia kaikista kuluista; työntekijät irtisanottu);

4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -23.736,55;

5. Oma pääoma: 498.896,94 / 690.326,29.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2013 (22.6.2014)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2014 (21.6.2015)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2015 (24.5.2016)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2016 (29.10.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2017 (18.6.2018)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2018 (16.6.2019)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2019 (8.8.2020)