Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

TÄYDENSIMME KAHDESTI LAUSUNTOAMME OPH:N LUKIO-OHJELUONNOKSESTA (11.7.2021)

Yhdistyksemme lausunnossa, josta kerroin uutisessani Lausuimme OPH:n ohjeluonnoksista (1.5.2021) [HTML], huomautimme, että lukiolain 16 §:n 7 momentin säännöksessä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen keskinäisestä valinnaisuudesta opiskelijalle, joka "aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään", lainausmerkeissä esittämäni ehto oli jäänyt epätäsmälliseksi jo edellisessä lukiolaissa 1.1.2018 alkaen, kun lukioasetuksesta oli erehdyksessä kumottu tulkinnan antanut opintojen aloittamisajankohdan määritelmän sisältänyt lukioasetuksen 15 §:n 2 momentti. Lausuimme, että Opetushallitus voisi ohjeessaan omaksua ehdolle tulkinnan pelkästä 18 vuoden iän täyttämisestä ja joka tapauksessa tarkastella nykyistä tilannetta.

Uuden lukuvuoden alkaminen lähestyy, mutta ohjeita ei ole vielä vahvistettu. Siksi tuli mieleeni lähettää näin jälkikäteenkin, vaikka toki valitettavan myöhään, tarkemmat perustelut ehdotuksellemme; ks. viestini 8.7.2021 [PDF] ja viestini 11.7.2021 [PDF], jonka kahdessa viimeisessä kappaleessa on "(3):n" korjattava muotoon "(1):n". Korostimme, että ehdottamamme tulkinta on ainoa perusteltavissa oleva. Viesteissäni uutta itselleni oli jälkimmäisen viestini lopussa esittämäni huomio, että jos lukiolaki täsmennettäisiin vuodet 1999–2017 voimassa olleen tilanteen mukaiseksi, niin tarvittaisiin kuitenkin siirtymäsäännös, jossa olisi välttämättä sallittava ennen kyseisen lukiolain muutoksen voimaantuloa 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden opiskella tulkintamme mukaisella tavalla eli vapaasti uskonnon ja elämänkatsomustiedon kesken valitsemalla. Tämäkin rohkaisisi Opetushallitusta omaksumaan kantamme.

Jouni Luukkainen, pj