Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME OPH:N OHJELUONNOKSISTA (1.5.2021)

Opetushallitus esitti 29.3.2021 lausuntopyynnön (OPH-1302-2021) valitsemilleen tahoille Opetushallituksen ohjeista koskien katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Kyseessä ovat näiden ohjeiden luonnokset. Lausunnot tuli lähettää viimeistään ke 21.4.2021 Opetushallituksen kirjaamoon sähköpostitse.

Voimassa olevat ohjeet on annettu 12.1.2018. Niitä tarkastelin uutisessani Opetushallitus antoi ohjeen varhaiskasvatuksesta ja päivitti muut ohjeensa (5.2.2018) [HTML].

Lausuntopyyntöä ei julkistettu esimerkiksi lausuntopalvelu.fi-sivulla, eikä yhdistyksemme kuulunut pyynnön jakelun piiriin. Mutta kuulin lausuntopyynnöstä, pyysin saada lausuntopyynnön sekä ohjeluonnokset ja sain ne aamulla ma 19.4.2021. Ehdin lukea kaikki neljä ohjetta (yht. 28 sivua) ja kommentoida jokaisen ohjeen jokaista lukua. Lausuntomme [PDF] lähti 21.4.2021 kaksi minuuttia ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä klo 16.15. Huojennuksekseni viestilleni tuli samalla minuutilla automaattinen kuittaus. Mutta niin kiire minulla oli, että jatkokäsittelyä varten pyydettyyn lausunnon txt-tiedostoon jäi käyttämäni LaTeX-kirjoittamisjärjestelmän toimintaa ohjaavat komennot.

Jouni Luukkainen, pj