Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME SIVISTYSVALIOKUNNALLE ENSI LUKUVUODEN ETÄOPETUKSESTA (23.5.2021)

Yhdistyksemme ajaa aikuisten perusopetuksen sääntelyn täsmentämistä, jotta alaikäinen opiskelija voisi itse, huoltajansa sijasta, päättää uskonnollisen asemansa puitteissa mahdollisista uskonnon/ elämänkatsomustiedon opetusta koskevista valinnoista. Tämä alkoi uutisellani 7.2.2017. Nyt asiaan on aina tartuttava tehtäessä perusopetuslakiin muutoksia.

Valtioneuvosto antoi to 20.5.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 93/2021 vp), joka antaisi lakiin perustuvan mahdollisuuden siirtyä ensi lukuvuonnakin perusopetuksessa etäopetukseen. Lausuimme kuukausi sitten esityksen luonnoksesta (ks. uutiseni [HTML]) mutta vaikutuksitta.

Lähetin tänään eduskunnan sivistysvaliokunnalle yhdistyksemme lausunnon [PDF]. Olen siihen tyytyväinen, sillä se on sopivan lyhyt ja pystyy silti hahmottamaan aikuisten perusopetuksen epätäsmällisestä sääntelystä hallituksen esitykselle koituvaa ongelmaa. Esityksen selvitykselle Helsingin eurooppalaisen koulun lukiosta löytyi onneksi sitä selkeämmäksi lähteeksi Opetushallituksen lausunto 23.4.2021.

Lähetekeskustelu on vasta ke 26.5.2021 klo 14.00, mutta valiokunta kuulee jo samana päivänä klo 11.30 epävirallisessa etäkokouksessaan kutsumiaan asiantuntijoita. Katsoin, että tällaisessa tilanteessa saatoin lähettää lausuntomme ennen kuin valiokunnalla on virallinen kokous, jossa se kirjaa asian saapuneeksi valiokuntaan mietinnön laatimista varten.

pj Jouni Luukkainen