REKISTERÖIDYT USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT 31.12.2020 (7.1.2021)


Vuonna 2020 rekisteröitiin viisi uutta uskonnollista yhdyskuntaa ja seitsemän uutta vanhojen yhdyskuntien paikallisyhteisöä/seurakuntaa. Kaksi uskonnollista yhdyskuntaa purkautui. 

Uudet rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 

(950.561) Suomalais-srilankalainen buddhalainen yhdyskunta 
(950.616)Grace of Mercy Prayer Mountain International (GLORIOUS GENERATION) C.A.C.
(950.896)Salaama center 
(950.952)Islamilainen monikulttuurinen yhdyskunta
(951.498)KOSAR ISLAMILAINEN YHDYSKUNTA 
 
Näistä ensimmäinen on buddhalainen, toinen kristillinen ja loput islamilaisia. 

Uudet vanhojen yhdyskuntien seurakunnat 

(950.835) Karenni baptisseurakunta
(950.881) Credo-kirkko-seurakunta 
(951.111) Armon Keidas -seurakunta 
(951.285) Elimförsamlingen i Jakobstad 
(951.333) Etelä-Suomen kareni baptistiseurakunta (951.343) Filadelfiaförsamlingen i Närpes 
(952.023) Hopetime Church 

Näistä baptistiseurakunnat ovat uusia Suomen Baptistikirkon (900.079) seurakuntia, Hopetime Church on Kingdom Church (900.491) -yhdyskunnan uusi seurakunta ja loput Suomen Helluntaikirkon (900.239) uusia seurakuntia. 

Vireillä olevat yhdyskuntahakemukset 

Vuoden 2020 lopussa vireillä oli 13 hakemusta. Näistä kahdeksan oli kristilllisiä, neljä islamilaista ja yksi buddhalainen. 

Lakanneet uskonnolliset yhdyskunnat 

Vuoden aikana lakkasi kahden yhdyskunnan toiminta: 

(900.494) Hangon Helluntaiseurakunta ja 
(900.351) Kairos Esxatos. 

Molemmat purkautuivat. Hangon Helluntaiseurakunta purkautui 15.4.2020. Se oli rekisteröity vasta 12.4.2018. Jäsenmäärä 31.12.2019 oli 25. 

Kairos Esxatos oli kristillinen, roomalaiskatolinen, 8.8.2008 rekisteröity yhdyskunta, joka purkautui 24.9.2020. Sen jäsenmäärä 31.12.2019 oli alle 20. 

Yhteensä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli vuoden 2020 lopussa 148 (31.12.2019: 145).

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?