VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JATKAA YHDISTYSLAIN JA SÄÄNTÖJENSÄ VASTAISTA TOIMINTAA (6.1.2021)


Vapaa-ajattelijain liiton sääntöjen kokonaisuudistus hyväksyttiin Jyväskylän liittokokouksessa 26.-27.9.2020. Liittohallituksen muutosesitys oli ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Jos tällainen muutosesitys tulee hyväksytyksi muutoksitta liittokokouksessa, se voidaan ottaa heti käyttöön liiton sisäisessä toiminnassa, vaikka sääntömuutosta ei ole vielä merkitty yhdistysrekisteriin. Näin liitto halusi. Sen vuoksi liittokokous jatkui sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeen uusien sääntöjen mukaisena. 

Liittokokouspöytäkirja 

Liittokokouspöytäkirjan laativat Jori Mäntysalo ja Timo Karjalainen. Vastoin liittovaltuuston aikanaan tekemää linjausta sihteerit julkistivat pöytäkirjan pian kokouksen jälkeen. Teko edesauttaa tiedon kulkua ja vähentää liiton umpimielisyyttä. Liitto ei ole aikaisemminkaan rangaissut pöytäkirjan julkistaneita sihteereitä. 

    Liiton toimitila elokuussa 2020 näyttää autiolta. 

Pöytäkirjan mukaan läsnä oli 28 liiton jäsenyhdistysten lähettämää liittokokousedustajaa. Jäsenyhdistyksiä on 20, mutta vain 14 niistä oli lähettänyt kokoukseen yhden tai useamman edustajansa. 

Liittokokouksen ja liittovaltuuston kokouksen tehtävät 

Liittokokouksella on ylin päätäntävalta liiton asioissa (säännöt 6 §). Kokoukseen pitäisi suhtautua vakavasti ainakin, jos on demokratian kannattaja. 

Sääntöjen 7 § luettelee varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat. Pykälän 5. kohta kuuluu ”Määrätään liittomaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.” ja 6. kohta ”Vahvistetaan liiton tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi.”.

Lisäksi liittovaltuustoa koskeva pykälä 8 määrää liittovaltuuston syyskokouksesta: ”Syyskokousta ei pidetä liittokokousvuonna.” Syyskokouksen tehtävät muina kuin liittokokousvuosina ovat liittomaksun suuruudesta päättäminen seuraavaksi vuodeksi ja liiton tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi vuodeksi. 

Liittokokous toimi vastoin liiton sääntöjä 

Liittohallitus halusi kuitenkin toimia vastoin sääntöjä ja pakoilla vastuutaan. Se esitti liittokokoukselle, että liittokokous ei käsittelisi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, vaan velvoittaisi liittohallituksen kutsumaan koolle liittovaltuuston kokouksen käsittelemään ne (liittokouspöytäkirja 6.2 § Sääntöjen ottaminen välittömästi käyttöön)

Liittohallitus ei saa tehdä sääntöjen vastaisia esityksiä. Liittokokouksen puheenjohtajana tässä kohdassa oli Timo Mykrä, jonka olisi pitänyt estää sääntöjen vastaisen esityksen käsittely. Mykrä ei välittänyt säännöistä. 

Liittokokous hyväksyi hallituksen tämän esityksen. 

Voiko liittokokous toimia vastoin sääntöjä? - Ei voi. 

Sääntöjen vastainen toiminta liitossa 

Yhdistyslain ja sääntöjen vastainen toiminta ei ole harvinaista liitossa. Olen arvostellut sitä usein. Vaikka liitto toimii näin usein, se ei tee siitä hyväksyttävää. 

Tässä tapauksessa liittokokous ja sen 28 edustajaa syrjäytettiin päätöksenteosta niinkin tärkeässä asiassa kuin seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta ja toimintasuunnitelmasta päättämisessä sekä liittomaksun suuruudesta määräämisessä. Tapahtuneen myötä asia sääntöjen vastaisesti siirtyi ratkaistavaksi valtuutettujen kokouksessa, jolla ei ole asiassa toimivaltaa liittokokousvuonna. Asiaa ei muuta se, että nyt pidettiin ylimääräinen valtuutettujen kokous. Valtuutettujen määrä on 11. Edelleen, he ovat ainakin melkein kaikki eri henkilöitä kuin liittokokousedustajat. Näin rikottiin vasta hyväksyttyjä sääntöjä heti alkumetreillä ja kavennettiin demokratiaa. 

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous 

Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidettiin 14.11.2020 Helsingissä, liiton toimitilassa. Kokous hyväksyi vuoden 2021 tulo- ja menoarvion sekä päätti liittomaksun suuruudeksi 12 euroa/jäsen. 

Liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Robert (T000pe) Brotherus. Muita näin tärkeissä asemissa olevia ”kukkosslovakkeja” ei liitossa enää ole. Brotheruskaan ei kuulunut kukkosviisikkoon. 

Tulo- ja menoarviota ja toimintasuunnitelmaa tarvitaan liiton hakemien avustusten liitteeksi. Myös siksi ne ovat tärkeitä asiakirjoja. Kun asiakirjat näin ovat syntyneet vastoin liiton sääntöjä, liitto voi vain toivoa, ettei mahdollisia avustuksia tällä perusteella evätä. 

Liittovaltuuston mainittuun kokoukseen osallistuivat myös liittohallituksen puheenjohtaja Jape Lovén ja varapuheenjohtaja Antti Värri. Hallitus on siis koko ajan tietoinen sääntöjen vastaisesta toiminnasta. 

Kimmo Sundström


Liittohallituksen sääntömuutosesitys liittokokoukselle, joka hyväksyttiin muuttamattomana liiton uusiksi säännöiksi on tässä.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?