VAPAA AJATTELIJAN  NUMERO 4/2020 ILMESTYI JOULUKSI (16.12.2020)


Vuoden viimeinen Vapaa Ajattelija 4/2020 ilmestyi mukavasti joulun alla ja saapui lukijoille 11.12.2020. Numero on tavallista 32-sivuista numeroa pulskempi, 40-sivuinen. Se tarjoaa vähän yli 30 kirjoitusta noin 16 avustajalta. Eniten julkaistaan kirjoituksia Esa Ylikoskelta (6) ja Eero K. V. Suorsalta (6). Lehden kansikuva jatkaa vanhaa linjaa. En tosiaan keksi mitään, mikä yhdistäisi kuvan lehteen. Lehdentekijäin mielestä yhteyttä ei tarvitakaan. Kirkkojen kuvia ei lehdessä näy, hienoa! Pro-Kuppaus Oy:n mainos (n. 1/3 sivua) on sivulla 22. 

 
Vaaliasiaa 

Liittokokouksessa 26.–27.9.2020 hyväksytyssä liiton sääntömuutoksessa liitto luopui poliittisesta sitoutumattomuudestaan. Nyt numeron pääkirjoitus Kuntavaaleista valtiollisiin vaaleihin (s. 3) onkin politiikka-aiheinen. Sen laati Esa Ylikoski.

Ylikoski jatkaa lehden päätoimittajana. Päätoimittajan ja pääsihteerin tehtävät on nyt jaettu kahdelle henkilölle, mikä on hyvä ratkaisu. 

Uuden pääsihteerin, oululaisen Timo Karjalaisen, kirjoitus Uudet normaalit (s. 4) kehuu syyskuun liittokokousta poikkeuksellisen hyvähenkiseksi ja rakentavaksi. 

Kokouksessa ei ollut enää mitään väittelyä eikä äänestyksiä paitsi äänestys toimielinten varajäsenten etusijajärjestyksestä. Oltiin vähän kuin Pohjois-Koreassa. 

Joe Biden on katolilainen 

Karjalaisen kirjoituksessa kerrotaan, että Joe Bidenistä tulee ensimmäinen Yhdysvaltain katolinen presidentti. 

Näin ei ole. John F. Kennedy (presidenttinä 1961–1963) oli katolilainen. Katolilaisista ei tosin ole koskaan pidetty Yhdysvalloissa. Kun John F. Kennedy ja myös hänen presidenttiehdokkaaksi myöhemmin pyrkinyt nuorempi veljensä, Robert F. Kennedy, oli murhattu, sanottiin, ettei toista katolilaista presidenttiä enää tule. Eikä tullutkaan ennen Bideniä. 

Koraani ei puhu islamista 

Timo Saloviita kirjoittaa (s. 16–17) Koraanista ja sen asiayhteydestä kirjoituksessa Mikä on Koraanin asiayhteys? Kirjoituksen mukaan ”Koraanin asiayhteys ei ole islam, vaan jokin islamin esivaiheena ollut itäinen kristillinen lahko, joka esiintyi arabipaimentolaisten keskuudessa.” (s. 17). Koraani kirjoitettiin jossain muualla kuin Arabian niemimaalla. ”Islamista kirja ei puhu mitään...”. On tultu siihen tulokseen, että Koraanin tekstit ovat pitkältä ajalta 500-luvulta aina 800-luvun alkuun. Kirjoittajat olisivat olleet jotain kristillistä Lähi-idän lahkoa edustavia munkkeja ja kirkonmiehiä. 

Liiton tavoitteet ja strategia 2020–2023 

Vapaa-ajattelijain liitto ei kyennyt pyrkimyksistään huolimatta laatimaan uutta Kulttuuriohjelmaa viimeisten vuosikymmenten aikana. Jonkinlaisena korvikkeena voitaneen pitää syksyn liittokokouksen hyväksymää tavoitteet ja strategia -asiakirjaa (s. 19–22). 

Muutama huomautus siitä. Osassa 1. Toiminta-ajatus kerrotaan liiton perustavan ”humanistisiin arvoihin”. Tämä on hieman ongelmallista juuri vapaa-ajattelun tradition kannalta, kietoutumista lainasumuun. Liiton puoluepoliittinen sitoutumattomuus todetaan. Aikaisemmin liitto oli poliittisesti sitoutumaton. Sekulaari humanistinen etiikka on jo lähempänä vapaa-ajattelua, mutta on sekin vielä humanismia. Ongelma voitaisiin ratkaista siten, että liitto muuttaisi nimensäkin Humanistien liitoksi. Toinen ratkaisusuunta olisi luopua humanismista ja työntää ihminen hieman alemmaksi ”luomakunnan kruunun” paikalta, siis ottaa paremmin huomioon muutkin Maan asukkaat. 

Strategian perustavoitteissa esiintyy edelleen uskonnolliset yhdyskunnat. Tämä poikkeaa ateistien tavoitteesta. Ateistit haluavat poistaa uskonnollisten yhdyskuntien kaikki eri- ja etuoikeudet, lakkauttaa koko yhdyskuntien järjestelmän (niitä on nyt noin 150) ja asettaa ne oikeushenkilöinä samalle viivalle aatteellisten yhdistysten kanssa. Uskonnollisten yhdyskuntien järjestelmä palvelee vain monien etu- ja erioikeuksien kanavointia näille rikkoen välillisesti ihmisten yhdenvertaisuutta vastaan. Kun vapaa-ajattelijat muutoin monessa asiassa painottavat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, miksei sitä ole omaksuttu myös tässä asiassa? 

Elämänkatsomustiedon (ET) mahdollistamista kaikille oppilaille liitto kannattaa. Tätä ateistit ovat arvostelleet. Kanta voi asettaa ET:n kaltevalle pinnalle varsinkin, jos valtakirkkoon kuuluvat oppilaat pääsevät ET:oon. Lisäksi se voi raivata tiedä kaikille yhteiselle katsomusaineelle. Se tarkoittaisi paluuta kaikille pakolliseen kristinuskon opetukseen. Pyörää käännettäisiin sata vuotta taaksepäin. 

Liitto kannattaa myös avioliittoon vihkimisoikeuden myöntämistä sekulaareille kulttuurijärjestöille. Tämä asia puitiin jo vuosia sitten. Liiton tätä koskevat esitykset valtio tyrmäsi. Valtiolla on asiassa omat palvelunsa, jotka kelpaavat myös ateisteille – ja ovat hyvin suosittuja. Siksi vihkimisoikeuksien myöntämisellä sekularismia kannattaville yhteisöille ei ole tarvetta. – Sitä paitsi nämä valtion palvelut ovat hyvin suosittuja myös uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien keskuudessa. 

Asiakirjan kohta 4.4 kuuluu ”Hautaustoimi siirtyy julkiseksi palveluksi”. Tämä on kirjaimellisesti otettuna epärealistista, koska yksityisiäkin hautausmaita on maassamme aika paljon. Ne ovat vanhoja, vanhimmat 1600-luvun alkupuolelta, mutta uusiakin perustetaan koko ajan. Mikä olisi se keino, jolla nämä muutettaisiin julkisiksi? Pakkolunastusko? Samassa kohdassa liitto vielä mainitsee omien jäsenyhdistyksiensäkin hautausmaat puhumatta mitään niiden sosialisoimisesta. Julkinen, rahallinen tuki niille on eri asia. 

Sekulaarien henkisen tuen ammattilaisten palkkaamista armeijaan ja vankiloihin kannatetaan. Tämä on hyvä asia, vaikka ateistivankeja, varsinkin rikosvankeja, onkin kovin vähän. Vankiloissa on paljon uskovia vankeja, erityisesti kristittyjä ja muslimeja. 

Julkisen vallan tukemia uskonnollisia kouluja liitto ei kannata. Nämä ovatkin poliitikoille hankalia. Niitä on vaikeampi valvoa ja tietysti ne aiheuttavat kustannuksia. Uskonnonvapauden kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei ketään uskovaa pakoteta kristillisen valtakirkon opin mukaiseen uskonnonopetukseen eikä myöskään ET-opetukseen. Sitä varten nykyjärjestelmässä on olemassa paljon toimivia vaihtoehtoja. 

Asiakirjassa on paljon muutakin ihan mukiinmenevää asiaa. Kannattaa lukea se, hitaasti. 

Väinö Voipio -palkinto Timo Airaksiselle 

Eero K. V. Suorsan uutinen palkinnon luovutustilaisuudesta on sivulla 23. Tämä asia käsiteltiin jo edellisessä lehtiarviossa (Uskomaton-Vapaa Ajattelija ilmestyi toista kertaa (8.10.2020). Nyt uutisessa on myös valokuva palkitusta filosofista. 

Yhdenvertaisuudesta ollaan kaukana 

Yhdenvertaisuuslaki määrää oppilaitoksia, julkisia laitoksia sekä työpaikkoja laatimaan itselleen yhdenvertaisuussuunnitelman. Liitto on saanut projekti- ja toimistotyöntekijäksi Hanna Jantusen, joka kartoitti asian etenemistä peruskouluissa. Uskonnottomien kannalta tilanne on vielä ”lohduton”. Jutun (s. 23–24) kirjoittaja Ylikoski sanoo nostavansa asian esille valtioneuvoston asettamassa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa, jonka jäsen hän on. 

Jori Mäntysalon kirjoitus Numeroita liiton johdosta (s. 25) antaa lisätietoja tämän hetken järjestömenosta. Liiton hallinnossa on 29 henkilöä. Hallinto on raskas näin pienelle yhdistykselle. Naisia on vain viidennes, jota minäkin pidän pienenä määränä. Mediaani-ikä on 54 vuotta. Se on tietysti aika korkea. Vanhat heikkoudet ovat vallalla. Naisia ja nuoria on kovin vaikea saada mukaan luottamustoimiin. Näin on ollut niin kauan kuin muistan. On sentään yksi 2000-luvun puolella syntynyt henkilö, liittohallituksen varajäsen Olli Palokangas. Edempänä lehdessä (s. 29) on Timo Karjalaisen laatima kirjoitus, jossa haastatellaan oululaista Marko Lakkalaa ja haukiputaalaista Olli Palokangasta. 

”Poliittinen kirjo” 

Mäntysalon mukaan luottamushenkilöiden ”poliittinen kirjo on tavalliseen tapaan liki laidasta laitaan”. 

Tämän seikan painoarvo on nyt noussut, kun liitto luopui poliittisesta sitoutumattomuudestaan. Aikaisemmin on mainittu, että Vapaa Ajattelijan päätoimittaja ja hallituksen jäsen Esa Ylikoski kuuluu Vasemmistoliittoon ja uusi hallituksen puheenjohtaja Jape Lovén SDP:hen. Mäntysalo ei kerro enempää. 

Annetut tiedot ovat riittämättöminä. Vasemmistoliitto ja SDP ovat vasemmistopuolueita. Missä ne muut ”laidat” ovat? Ymmärrän ainoastaan Suomen Kristillisdemokraattisen puolueeseen kuuluvien henkilöiden puuttumisen. 

”Ei tavoitteita, vaan unelmia” 

Numeron päättää toimitussihteeeri Eero K. Suorsan juttu Ei tavoitteita, vaan unelmia – katsaus kauteen 2017–2020 (s. 39). Otsikon iskulausetta käytti Kirsti Paakkanen, joka nosti Marimekon liitoon. Se on myös Suorsan asenne, kun hän 2017 ryhtyi Vapaa Ajattelijan toimitussihteeriksi. 

On hienoa, että lehti sai näin aktiivisen toimitussihteerin ja avustajan. Suorsa kertoo, että Yhdysvaltain Vogue-lehdellä oli sama ongelma kuin Vapaa Ajattelijalla: kansikuva ei liittynyt lehden sisältöön. Lehden ilme uudistettiin. Kansikuviin otettiin erilaisia julkkiksia. Voguessa uudistui onnistui, mainostajia ja tilaajia tuli lisää. 

Tämän numeron kannessa on Aamu Aurora. Minä en tiedä, mikä julkkis hän mahdollisesti on. Numerossa 2/2019 oli haastattelu ja valokuva kirjailija Kaari Utriosta. Jos tälle linjalle lähdetään, olisin mieluummin nähnyt hänet lehden kansikuvassa. Nyt käsillä olevan numeron kansikuvassa olisi voinut olla filosofi Timo Airaksinen. He ovat molemmat tunnettuja ja arvostettuja henkilöitä ja samalla kansikuva olisi liittynyt lehden sisältöön. 

No, minulle riittää, kun kansikuvana ei ole: Jeesus, arkkipiispa Tapio Luoma eikä mitään kuvaa jostakin pyhäköstä.

Kimmo Sundström


Lue myös

Lehtiarviot [HTML]

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?