VAPAA AJATTELIJA -LEHDELLE HAETAAN AVUSTUSTA 6.000 EUROA VUODEKSI 2021 (15.12.2020)


Vapaa-ajattelijain liitto hakee Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) Vapaa Ajattelija -lehdelle 6.000 euron avustusta vuodelle 2021. Vuodeksi 2020 haettiin vain 3.500 euron avustusta. Viime vuosina liitto on saanut tätä avustusta vuosina 2018 ja 2019 molempina vuosina 2.000 euroa. Vuosina 2017 ja 2020 avustusta ei tullut. Liitto on vakuuttanut, että lehteä julkaistaan, vaikka valtionavustuksia ei tulisi. 

29.10.2020 päivätyn hakemuksen (saapui 30.10.2020; 79/5494/2020) allekirjoittivat Jape Lovén ja Esa Ylikoski. Liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenmääräksi kerrotaan 1.400 (jäsentilasto 31.12.2019: 1.336). 

Tarkoitus on julkaista vanhaan tapaan neljä numeroa vuonna 2021. Suurimmiksi lehden kustannuseriksi mainitaan painatus- ja postituskulut. Edellisten määrä on 6.600 euroa, jälkimmäisten samoin 6.600 euroa. Lehden toimitussihteerille ja taittajalle maksetaan molemmille palkkio. Toimitussihteerin vuosipalkkio on 4.500 euroa, taitto- ja kuvituspalkkiot yhteensä 6.500 euroa. Lehden keskimääräisen kokonaislevikin ei arvioida kasvavan tästä vuodesta. Kokonaislevikiksi mainitaan sama määrä (2.400 kpl), mikä on lehden koko painos. Levikkiä ei ole oikeaoppisesti tarkastettu. Tilaushinnaksi kerrotaan edelleen 30 euroa/vuosikerta. 

Tilausmaksuja lehti arvioi saavansa 2.500 euroa ja ilmoitustuloja 4.000 euroa. Kun hakemuksen mukaan sivutilan myynnistä Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:lle (HSVA) saadaan 4.000 euroa, muita ilmoitustuloja ei ole. Esimerkiksi Prometheus-seremoniat Oy, jonka ilmoitus on lähes jokaisessa lehden numerossa, ei maksa ilmoitustilasta mitään. Arvio kertoo, että neljästä lehden numerosta numero 3/2021 julkaistaneen taas yhteistyössä HSVA:n kanssa. 

Liitolla on ollut tarkoituksena kehittää lehteä yleisö- ja kulttuurilehden suuntaan, mutta ainakaan ei-jäsenten tilausmäärinä se ei näy. Ei myöskään irtonumeroiden myyntimäärässä. Perusformaatiksi vuonna 2020 mainitaan 32-sivuinen numero, vaikka tätä vastoin numerossa 4/2020 oli 40 sivua. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?