Pääkaupunkiseudun
ateistit ry


HOVIOIKEUS OTTI PAT:N EROTTAMISEN KÄSITELTÄVÄKSEEN (27.1.2008)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry jätti 7.12.2007 Helsingin hovioikeudelle valituskirjelmän Helsingin käräjäoikeuden ratkaisusta 7.11.2007 pitää voimassa Vapaa-ajattelijain liitto ry:n päätös erottaa yhdistys liiton jäsenyydestä.

Hovioikeus tiedotti 23.1.2008 päivätyllä kirjeellään, että asia ratkaistaan hovioikeuden 2. osastolla. Asian valmistelusta vastaava jäsen on hovioikeudenneuvos Merja Söderström. Valituksen johdosta hovioikeus pyytää vastapuolelta eli siis liitolta vastauksen. Määräaika vastauksen antamiselle on 13.2.2008, ja vastaus lähetetään yhdistykselle tiedoksi.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja, PAT


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?