VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2020 (15.4.2020)

Päivitetty 18.4.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi vuoden 2020 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Avustusten hakuaika oli 3.2.2020–9.3.2020, ja päätökset tehtiin 8.4.2020. Vastuuministerinä on tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Myöntöpäätökset ovat allekirjoittaneet ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja esittelijä Elina Anttila. 

Avustus jaetaan yhdyskunnan jäsenmäärän perusteella. Nyt käytettiin vuoden 2019 lopun jäsenmääriä. Yhdistysmuotoiset uskonnolliset yhteisöt eivät voi saada näitä avustuksia, eivät myöskään uskonnollisten yhdyskuntien paikallisyhteisöt. 

Avustusta sai 31 yhdyskuntaa 

Jaettava määräraha oli taas 524.000 euroa. Koko määräraha jaetaan aina. Vuonna 2019 tätä avustusta saaneista yhdyskunnista eivät nyt lähettäneet hakemustaan Helsingin juutalainen seurakunta, Finlands svenska baptistsamfund, Missionskyrkan i Finland ja Word of Faith Church Finland. 

Yleisavustusten jako alkoi vuonna 2008. Määräraha oli vuosina 2008–2015 vuosittain 200.000 euroa, mutta vuonna 2016 532.000 euroa. Vuodesta 2017 lukien määrärahan suuruus on ollut 524.000 euroa. 

Yhtään hakemusta ei hyljätty. 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013), 24 (2014), 23 (2015), 23 (2016), 28 (2017), 28 (2018) ja 30 (2019). Nyt syntyi uusi ennätys (31). Vuoden 2017 lopussa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli yhteensä 129, vuoden 2018 lopussa 142 ja vuoden 2019 lopussa 145. 21,4 prosenttia niistä siis haki tätä avustusta.

Valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille vuonna 2020 uskonsuuntauksen mukaan

Yhdyskuntien lukumäärä Jaettu avustus yhteensä (euroa) Suhteellinen osuus (%)
Kristinusko 14 424.609 81,03
Islam 12 90.742 17,32
Buddhalaisuus 4 7.776 1,48
Hindulaisuus 1 873 0,17
Yhteensä 31 524.000 100,00

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2019 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 944 121.925
23,27
2. Katolinen kirkko Suomessa 14 224
116.051
22,15
3. Suomen Helluntaikirkko 11 860
94.000
17,94
4. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
3 478
28.376
5,42
5. Suomen Adventtikirkko
3 038
26.573
5,21
6. Helsinki Islam Keskus 2 749
22.429
4,28
7. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 796
14.653
2,80
8. Tampereen Islamin yhdyskunta    1 599
13.046
2,49
9. Suomen Baptistikirkko
1 596 12.000
2,29
10. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
1 041 8.493
1,62
11. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
837
6.829
1,30
12. Suomen Metodistikirkko 781 6.372
1,22
13. Turun Islamilainen Yhdyskunta
729 5.948
1,14
14. Suomen Vietnamilaisten Buddhalaisten yhdyskunta
676 5.515
1,05
15. Finlands svenska metodistkyrka
622
5.075
0,97
16. Espoon Islamilainen yhdyskunta Suomessa 560 4.569
0,87
17. As-Salaam Islamic Center & Masjid As-Salaam
534 4.357
0,83
18. Suomen evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 473 3.859
0,74
19. Helsingin Islam Seurakunta
418 3.410
0,65
20. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
411 3.353
0,64
21. Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta
342 2.790
0,53
22. Suomen Kristiyhteisö
291 2.374
0,45
23. Turun Bosnjakien Islam-yhdyskunta
280 2.284
0,44
24. Uuden toivon seurakunnat  257 2.097
0,40
25. Itä-Vantaan Islamilainen yhdyskunta
237
1.934
0,37
26. Helsingin Debre Selam Medhanialem Eritrean ortodoksinen tewahdo seurakunta Suomessa
179
1.461
0,29
27. Suomalais Vietnamilainen Buddhadhamma yhteisö
163
1.330
0,25
28. Helsingin Debre Amin Abune Tekla Haymanot -seurakunta Etiopian ortodoksisen tewahdo -kirkon Luoteis Euroopan hiippakunnan alaisuudessa
134
1.093
0,21
29. Krishnaliike / ISCKON Suomessa, Krishnarörelsen / ISCKON i Finland 107 873 0,17
30. Timanttipolku 67 547 0,10
31. Danakosha Ling 47 384 0,07
Yhteensä 64 443
524.000 100,16

Ministeriön mukaan jako-osuus oli noin 8,15 euroa/jäsen. Jako-osuus on muuttunut näin: 

Vuosi euroa/jäsen
2015 3,68 euroa
2016 9,94 euroa
2017 9,05 euroa
2018 8,49 euroa
2019 8,31 euroa
2020 8,15 euroa

Vuonna 2019 avustusta saaneiden yhdyskuntien yhteinen jäsenmäärä oli 62.838, tänä vuonna 64.443. Kun määrärahan suuruus ei muuttunut, jako-osuus pienenee. 

Suurimman avustuksen (121.925 euroa) sai jälleen Suomen Vapaakirkko, pienimmän (384 euroa) tiibetinbuddhalainen Danakosha Ling. 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovat todistajat (jäsenmäärä 31.12.2019 17.083), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomessa (mormonit) (3.269) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 478) eivät halua hakea valtion yleisavustuksia. Ne katsovat pärjäävänsä omillaan. Pienemmistä yhdyskunnista tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Bahá'í-yhteisö, Lochen Jangchup Tsemo ja Totuuden Ystävät. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 110.000 euroa (2019: noin 113.000 euroa). 

Koska koko määräraha jaetaan aina, valtion varoja ei säästy, jos jotkut yhdyskunnat eivät hae avustusta. Seuraus on se, että avustusta saavien yhdyskuntien avustusmäärät kasvavat. Se vaihtoehto, ettei mikään yhdyskunta hakisi avustusta, on kuvitteellinen. Jos valtion rahaa on saatavissa, sille löytyy aina joku ottaja. On yhdyskuntia, jotka jopa valittavat rahapulaansa. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2020 Suomen ortodoksiselle kirkolle (56.246 jäsentä 31.12.2019; Tilastokeskus) on 2.581.000 euroa eli 45,89 euroa/jäsen. Vuonna 2018 avustus oli 44,19 euroa/jäsen ja vuonna 2019 44,66 euroa/jäsen. 

Valtion yleisavustus vuonna 2020 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1.336 maksavaa jäsentä vuonna 2019) oli 30.000 euroa eli 22,46 euroa/jäsen. Yleisavustus liitolle ei määräydy jäsenmäärän perusteella ja on harkinnanvarainen. 

Ateistijärjestöt, esimerkiksi tätä kotisivua ylläpitävä Pääkaupunkiseudun ateistit ry, eivät saa valtion yleisavustuksia ja toimivat omavastuisesti.

Kimmo Sundström


JK. Tilastokeskuksen mukaan Suomen koko väestömäärä 31.12.2019 oli 5.525 292. Näistä mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia oli 1.574 392 eli 28,49 prosenttia koko väestöstä. Näiden suhteellinen osuus kasvaa noin prosentin vuosittain. Suomi maallistuu, 30 prosentin raja ylitettäneen vuonna 2021. 

Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuin valtiokirkkoihin (Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko) kuului yhteensä 97.736 henkeä (1,77 %). Heidän lukumääränsä ohitti Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärän vuonna 1993. Tällöin lukumäärä oli 53.438, kun Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli 53.103. Siitä alkaen ero on kasvanut. Lähivuosina rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien määrä ylittää 100 000; uskonnollisuuden kirjo kasvaa. 

Tämän uutisen mukaan valtion yleisavustuksen piirissä oli tosiasiassa 64.443 rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvaa henkilöä, 65,94 prosenttia kaikista sellaisista henkilöistä. Yleisavustus on tarjolla käytännössä kaikille rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville, mutta syystä tai toisesta 1/3 näistä henkilöistä (33.293) jää sen ulkopuolelle. Suurin tällainen ryhmä on jehovantodistajat (17.083 henkilöä; 51,31 %) ja toiseksi suurin mormonit (3.269 henkilöä; 9,82 prosenttia). 

Pitäisikö valtion tukea rahallisesti uskonnollisia yhdyskuntia? Jos Jumala on olemassa, eikö Hän anna jokaiselle yhdyskunnalle oikean määrän resursseja? No, se on poliittinen kysymys. Joskus on sanottu, ettei ainakaan valtion yhdyskunnalle antama tämän omien jäsenten verotusoikeus ole yhteensopivaa valtion suoran rahallisen tuen kanssa. Jos toimittaisiin näin, Suomen ortodoksinen kirkko menettäisi 2.581.000 euroa valtion tukea. Se voisi valita, säästääkö se tämän summan vai korottaako se kirkollisveroaan siten, että vastaava summa tulisi kerättyä jäsenistöltä. 

Mitään tällaisia uudistuksia ei ole näköpiirissä, vielä. Niin maan hallituksessa kuin oppositiossa on kirkkopuolueensa, jotka tahtovat jakaa veronmaksajien varoja uskoville.

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?