VASTASIN VERKKOKYSELYYN KOULUTUSPOLIITTISESTA SELONTEOSTA 2020
(12.2.2020)


Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: 

Hallitus antaa vuonna 2020 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. 

Ministeriö järjestää asiasta verkkoaivoriihen 17.1.-14.2.2020. Tarkemmin: 

Valmistelun tueksi toteutetaan opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja kaikille muille suunnattu verkkokysely aiheesta. Kyselyyn voi vastata 17.1. - 14.2. Vastaa ja vaikuta siihen, millaiselta tulevaisuuden osaaminen, oppiminen ja tutkimus näyttää. 

Kiitos kun olet mukana koulutuksen tulevaisuustyössä! 

***

Vastasin verkkokyselyyn 12.2.2020 seuraavasti. 

Kerro taustatietosi. Taustatiedot auttavat meitä ymmärtämään vastauksia paremmin. 

Olen: Jokin muu 

Opiskelen tai työskentelen: Useiden parissa tai en missään ylläolevista 

Asuinmaakuntani: Uusimaa

Miksi valitsit juuri tämän kuvan? [Kuvassa pää on täynnä hammasrattaita, jotka tippuvat kämmenelle.] 

Vastaukseni: Siinä pää puhdistuu uskonnosta. 

Miten saamme koulutuksen keinoin rakennettua parhaan mahdollisen Suomen? Tavoitteena on löytää koulutuspoliittiset toimenpiteet neljän laajan tavoitteen saavuttamiseksi: lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, koulutus- ja osaamistaso nousee, koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus lisääntyvät sekä Suomi on entistä houkuttelevampi paikka tutkia ja opiskella. 

Otsikkoni ja vastaukseni: 

Uskonnottomuus tavoitteeksi ja keinoksi!

Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia poistamalla kaikenmoisen uskonnollisen opetuksen ja kasvatuksen julkisen vallan toiminnasta. Silloin ja jo muutenkin uskonnonvapauslakia olisi muutettava sallimaan 12 vuotta täyttäneelle lapselle kirkosta eroaminen omalla päätöksellään. Valheellinen kirkon jäsenyys tuottaa lapselle pahoinvointia. Nykyisessä tilanteessa taas on säilytettävä elämänkatsomustieto. 

Koulutus- ja osaamistaso nousee, kun koulussa ei rakenneta oppilaiden mieliin tieteellisen todellisuuskäsityksen kiistävää uskonnollista todellisuuskäsitystä. 

Koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus lisääntyvät, kun koulusta poistetaan kaikenmuotoinen uskonnollinen kasvatus ja koulutus tuomatta tilalle uskontotietoa tms yhteistä (uskonnollista) katsomuskasvatusta. Uskontoja voidaan käsitellä historian ja maantiedon opetuksessa. Uskonnoille ei silloin anneta erivapautta julistaa oppejaan vailla todisteita. Se lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, eikä lapsia ja nuoria tarvitse silloin jakaa eri ryhmiin. Uskontotiedon toteuttaminen tekisi koulusta paikan, johon ei haluaisi lastaan laittaa, jolloin saavutettavuus ei lisääntyisi vaan menisi kokonaan. 

Suomi on entistä houkuttelevampi paikka tutkia ja opiskella, jos täällä ei toteutettaisi uskontotietoa. Uskontotieto eli kaikille pakollinen yhteinen uskonnonopetus taas tekisi Suomen paikaksi, josta ulkomaalaisia olisi varoitettava: täältä pitää pysyä pois, jos haluaa kasvattaa lapsensa uskonnottomasti.

Terveiset vielä lopuksi. Tähän voit jättää terveisesi koulutuspoliittisen selonteon tekijöille. Mitä pitäisi ottaa huomioon selonteon jatkotyöstössä? 

Otsikkoni ja vastaukseni: 

Torjukaa uhkaava uskontotieto!

Torjukaa uskontotiedon uhka! Sellainen pakkouskonto palauttaisi Suomen takaisin sadan vuoden takaiseen aikaan ennen uskonnonvapauslain voimaantuloa vuoden 1923 alussa. Totuus, hyvyys ja kauneus ovat arvokkaita tavoitteita opetukselle ja kasvatukselle, mutta ne toteutuvat vain sekulaarissa ympäristössä. Säilyttäkää siis nykytilanteessa sekulaari elämänkatsomustiedon vaihtoehto! Jos Suomi olisi tässä suhteessa sivistysvaltio, elämänkatsomustieto voitaisiin avata ilman, että se ja uskonnottomat tuhottaisiin uskontotiedolla. 

Kiitos ajastasi ja ajatuksistasi! Koulutuspoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?