VAATIMUS ESPANJASSA: VERO-OSOITUS USKONNOILLE POIS VEROILMOITUKSESTA (6.1.2020)


Espanjan oikeusministeriö on suunnitellut, että yksityisen henkilöveronmaksajan mahdollisuus osoittaa veroilmoituksessaan 0,7 prosentin suuruinen määrä tuloverojensa kokonaismäärästä katoliselle kirkolle laajennettaisiin koskemaan seitsemää muuta uskonnollista tunnustuskuntaa. Verosiivun osoittaminen tapahtuu panemalla rasti ruutuun henkilön veroilmoituksessa (ks. Katolinen kirkko Espanjassa menettää veronmaksajia (23.2.2014)). 

Tällä hetkellä tunnustuskunnista vain katolinen kirkko nauttii tästä etuoikeudesta. Kirkon verotuotto tätä kautta on noin 250 Meur vuodessa. 

Ateistit kampanjoivat järjestelmää vastaan. He kehottavat veronmaksajia olemaan rastittamatta mitään ruutua. Katolinen kirkko saa nykyisin noin 11 miljardia euroa (noin 230 euroa/asukas) valtion tukiaisia ja muutkin tunnustuskunnat miljoonia euroja. 

Ateistit vaativat, että 
(1) julkisista varoista ei anneta kirkoille eikä muille tunnustuskunnille tukiaisia; 
(2) yllä mainittu veron ohjaus lopetetaan; 
(3) Espanjan valtion ja katolisen kirkon välinen konkordaatti ja sopimukset vuodelta 1979 (Espanjan siirtyminen diktatuurista demokratiaan) kumotaan. Nämä sopimukset luovat perustan nykyiselle, katolista kirkkoa suosivalle rahoitusjärjestelmälle. 

Ateistien mielestä tunnustuskuntien tulee olla omarahoitteisia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Katolinen kirkko Espanjassa menettää veronmaksajia (23.2.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?